THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 December 2013

Giá đất Hà Nội cao nhất 81 triệu đồng/m2Thứ năm, 2013-12-05 03:09:12 - Nguồn: XaLo.vn

Theo Nghị quyết ban hành các loại giá đất năm 2014 này, bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đã ban hành năm 2013 cơ bản được giữ nguyên, điều chỉnh cục bộ giá đất nông nghiệp của 5 xã vùng trung du thuộc huyện Sóc Sơn từ 84.000đồng/m2 lên bằng mức giá tối đa của khung giá Chính phủ quy định là 105.000đ/m2; sau khi điều chỉnh, mức giá tối đa, tối thiểu của đất nông nghiệp không thay đổi, cụ thể như sau:


Giá đất nông nghiệp trồng lúa nước và trồng cây hàng năm có mức giá tối thiểu là 56.800đ/m2, mức giá tối đa là 252.000đ/m2; Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm có mức giá tối thiểu là 54.400đ/m2, mức giá tối đa 252.000đ/m2; Giá đất nuôi trồng thuỷ sản có mức giá tối thiểu là 36.000đ/m2, mức giá tối đa là 252.000đ/m2; Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất có mức giá tối thiểu là 30.000đồng/m2, mức giá tối đa là 60.000đ/m2.

Giá đất các phố trung tâm Thủ đô giữ nguyên mức 81 triệu đồng/m1.

Đối với giá đất ở, cơ bản giữ ổn định giá đất ở trên địa bàn TP và cho phép điều chỉnh cục bộ giá tại một số vị trí, đường, phố, khu vực còn bất hợp lý và giảm dần sự chênh lệch về giá giữa khu vực đô thị và nông thôn, khu vực giáp ranh, cụ thể như sau:

Giá đất ở tại các quận có mức tối thiểu là 3.456.000đ/m2 (Hà Đông); mức giá tối đa giữ nguyên là 81 triệu đ/m2 với các phố trung tâm như Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ (thuộc quận Hoàn Kiếm).

Giá đất ở tại thị trấn các huyện và các phường của thị xã Sơn Tây có mức giá tốí thiểu là 750.000đ/m2, mức giá tối đa là 27,6 triệu đồng/m2.
Giá đất Hà Nội cao nhất 81 triệu đồng/m2
Giá đất các phố trung tâm Thủ đô giữ nguyên mức 81 triệu đồng/m2.

Giá đất ở khu vực thuộc huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ giáp ranh với các quận có mức giá tối thiểu là 2.035.000đ/m2, mức giá tối đa là 32,4 triệu đồng/m2.

Giá đất ở khu vực đầu mối giao thông có mức giá tối thiểu là 450.000đồng/m2, mức giá tối đa là 11.250.000đồng/m2.

Giá đất ở khu dân cư nông thôn có mức giá tối thiểu là 400.000đ/m2, mức giá tối đa là 2.250.000đ/m2.

Đối với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các quận có mức giá tối thiểu là 2.040.000đ/m2, mức giá tối đa là 47.810.000đ/m2.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các phường của thị xã Sơn Tây và thị trấn các huyện có mức giá tối thiểu là 525.000đ/m2, mức giá tối đa là 16.291.000đ/m2.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ giáp ranh với các quận có mức giá tối thiểu là 1.221.000đ/m2, mức giá tối đa là 19.124.000đ/m2.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực đầu mối giao thông có mức giá tối thiểu là 315.000đ/m2, mức giá tối đa là 4.860.000đ/m2.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu dân cư nông thôn có mức giá tối thiểu là 280.000đ/m2, mức giá tối đa là 1.620.000đ/m2.

Cùng với việc thông qua nghị quyết này, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm bổ sung giá đất của các đường phố mới đặt tên đã được HĐND TP thông qua tại kỳ họp này, hoàn chỉnh bảng giá đất cụ thể và công bố, để áp dụng từ ngày 1/1/2014 trên địa bàn TP theo quy định.

Mọi trường hợp điều chỉnh giá đất thuộc thẩm quyền tại một số vị trí đất, một số khu vực đất, loại đất trong năm theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân Thành phố xây dựng phương án điều chỉnh, chủ động quyết định đối với những phương án điều chỉnh giá các loại đất tăng hoặc giảm đến 20% so với giá công bố đầu năm; trình xin ý kiến thường trực HDDND TP trước khi quyết định đối với những phương án còn lại và báo cáo HĐND TP tại kỳ họp gần nhất


Theo Giáo dục