THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 December 2013

TRẺ THƠ TRONG XHCN...
Xã hội chủ nghĩa là đây
Trẻ thơ bỏ học đi cày lạnh căm
Đến mùa đảng tới hỏi thăm
Hai phần đảng lấy một phần cho dân.

Lãng Tử Mục Đồng