THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 August 2013

CÁO BẠCH TANG LỄ


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh

Phật Lịch 2557, Paris ngày 8 tháng 8 năm 2013
CÁO BẠCH TANG LỄ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con toàn thể Tăng Ni và Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam tại Âu Châu cũng như Môn Đồ Pháp Quyến chùa Khánh Anh tại Pháp xin cáo bạch đến chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi trên thế giới cùng đồng bào Phật Tử là :
Hòa Thượng Thích Minh Tâm
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Viện Chủ Chùa Khánh Anh Paris Pháp Quốc
Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1940
Vừa an nhiên thị tịch tại bệnh viện thuộc Tỉnh Turku, Phần Lan vào lúc 10:29 phút giờ Phần Lan (9:29 phút giờ Pháp Quốc) ngày 8 tháng 8 năm 2013, nhằm ngày mồng hai tháng bảy năm Quý Tỵ. Hưởng thọ 75 tuổi.
Tang lễ sẽ được GHPGVNTN Âu Châu và Môn Đồ Pháp Quyến sẽ kính trình đến chư tôn đức sau và kính xin chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện để cho Cố Hòa Thượng và Bổn Sư chúng con được cao đăng Phật Quốc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Cung kính cáo bạch
Phó Chủ Tịch GHPGVNTNAC
HT Thích Tánh Thiệt
Tổng Thư Ký GHPGVNTNAC
HT Thích Như Điển
Đại Diện Môn Đồ Pháp Quyến
TK Thích Quảng Đạo
TKN TN Diệu Trạm
14 Av Henri Barbusse 92220 Bagneux (FRANCE) Tél : 01 46 55 84 44. Fax : 01 47 35 59 08. E-mail: khanhanh@free.fr