THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 February 2011

Nhận định của TS Cù Huy Chử về vụ án LS Cù Huy Hà Vũ


2011-02-13

Đưa ra nhận định về điều 88 trong vụ án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ "tuyên truyền chống phá nhà nước Xã hội Chủ nghĩa", tiến sĩ Cù Huy Chử cho rằng, vụ án này là một tấm bi hài kịch, tức là đối thoại với những người không cần đối thoại...

Photo: RFA

Luật sư Cù Huy Hà Vũ

Do đâu mà tiến sĩ Cù Huy Chử đã nhận định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn với Việt Hùng của Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do.

Cũng xin nói thêm về Tiến sĩ Cù Huy Chử. Tiến sĩ Cù Huy Chử từng là cán bộ cao cấp Ban Tuyên huấn Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Lý luận Văn hóa và Phát triển - Phân viện II, Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi.

Việt Hùng: Thưa Tiến sĩ Cù Huy Chử, cá nhân ông, vừa là chú ruột của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, vừa là người được cháu ông chính thức mời trong vai trò bào chữa trong phiên tòa tới đây. Cho đến nay các cấp chính quyền đã cấp giấy phép cho ông với tư cách bào chữa trong vụ án này hay chưa?

TS Cù Huy Chử: Tôi có nhận được giấy của anh Cù Huy Hà Vũ mời tôi làm người bào chữa cho anh ấy, nhưng từ khi anh Vũ gửi và người ta chuyển sang Tòa án Hà Nội, cho tới nay (12-02-2011) Tòa án Hà Nội không hề có trả lời gì đối với tôi cả. Tôi chưa nhận được trả lời gì hết.

Việt Hùng: Nhưng mà hoặc là chưa, hoặc là có, hoặc là không có giấy phép chính thức bào chữa cho cháu ông trong phiên Tòa tới đây, cá nhân ông, ông có tham dự phiên Tòa này hay không?

TS Cù Huy Chử: Điều này tôi xin trả lời với ông là chưa chắc tôi đã tham dự được, lý do vì hiện nay tôi bị ung thư, đi lại rất khó khăn. Bây giờ tôi đi trong nhà cũng đã khó khăn rồi, cho nên đi ra ngoài tôi chỉ đi được vài chục thước thôi chứ đi xa thì tôi không đi được… thành thử không tham gia được là vì sức khỏe thôi chứ không vì lý do nào khác.

Đối thoại với những người không cần đối thoại

nuvuongcongly.net-250.jpg
Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh và Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Photo of nuvuongcongly.net
Việt Hùng: Thưa Tiến sĩ Cù Huy Chử, bằng sự trải nghiệm và thực tế trong thời gian ông còn là cán bộ cao cấp của Ban Tuyên huấn cũng như trường đảng Nguyễn Ái Quốc thì ông nhìn bản luận tội, buộc cháu ông (Cù Huy Hà Vũ) vào Điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước Xã hội Chủ nghĩa như thế nào?

TS Cù Huy Chử: Về điều này tôi xin trả lời, buộc tội như vậy là quyền của những người bắt anh Hà Vũ, còn anh Vũ có tội hay không thì còn phải chờ xét xử và phải có sự tranh tụng giữa anh Vũ và các luật sư về vụ án đó. Còn bây giờ đứng về phía nhà nước người ta có quyền hành thì người ta có quyền buộc tội, thì cái đó là quyền của họ…

Việt Hùng: Ông nói là quyền của họ, nhưng mà ông theo dõi vụ án này và ông đọc bản luận tội của bên Viện Kiểm sát thì ông đánh giá như thế nào?

TS Cù Huy Chử: Tôi đánh giá về điều này đứng về cơ sở pháp lý là chưa có sức thuyết phục. Khái niệm nhà nước là không đồng nhất với khái niệm của những cá nhân đang điều hành nhà nước. Một bên nhà nước do pháp định tức là do Hiến pháp quy định. Nhà nước là ai? Chứ còn người đứng ra điều hành nhà nước thì không thể đồng nhất với nhà nước là một được.

Tôi lấy ví dụ, vừa rồi cơ quan điều tra công bố tội của anh Vũ, đồng thời tới đây Tòa án xử anh Vũ thì hay nhân danh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhưng mà tôi xin thưa rằng Tòa án không đủ tư cách nhân danh nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để buộc tội một cá nhân nào chống nhà nước. Bởi vì đại diện cho nhà nước không thể là Tòa án được. Đại diện cho nhà nước chỉ có hai người đại diện thôi, một là ông Chủ tịch nước, hai là ông Chủ tịch Quốc Hội. Tôi hiểu là như vậy cho nên vấn đề này cần được tranh tụng.

Trong lời buộc tội có nói chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người tố cáo tôi không thấy. Tôi đọc trong bản tố cáo của công an thì tôi không thấy người đại diện nhà nước tố cáo. Bởi vì người đại diện cho nhà nước tố cáo là ai? Là như tôi nói là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc Hội.

Nhưng mà anh Vũ có được đối thoại bao giờ đâu? Kiện Thủ tướng mấy năm có thấy trả lời đâu? Công khai góp ý kiến cho các cơ quan cũng đâu có trả lời đâu? 

TS Cù Huy Chử

Tôi biết lúc anh Vũ chưa bị bắt đã có lần Viện Kiếm sát Tối cao đã mời anh Vũ lên để giải thích việc anh Vũ kiện Thủ tướng (Nguyễn Tấn Dũng). Sau đó anh Vũ có đề nghị nếu thấy việc làm của tôi phạm pháp thì đề nghị Chủ tịch Quốc hội ra quyết định đó, nhưng cho đến khi anh Vũ bị bắt thì Chủ tịch Quốc hội cũng không hề lên tiếng. Tóm lại nói một cách cho hài hước, anh Vũ ở trong một tấm bi hài kịch tức là đối thoại với những người không cần đối thoại.

Anh ấy phát biểu những điều gì, nếu tôi là người cầm quyền thì tôi sẽ giải quyết bằng cách mời anh ấy lên để đối thoại. Rồi sau khi đối thoại xong mà anh ấy vẫn còn tiếp tục có hành động chống phá thì khi đó bắt. Nhưng mà anh Vũ có được đối thoại bao giờ đâu? Kiện Thủ tướng mấy năm có thấy trả lời đâu? Công khai góp ý kiến cho các cơ quan cũng đâu có trả lời đâu? Hay việc anh Cù Huy Hà Vũ có ý kiến về ông (tướng an ninh) Vũ Hải Triều thì có thấy trả lời đâu? Không có một cơ quan nhà nước nào trả lời với anh Cù Huy Hà Vũ cả.

Ông biết rằng, thông thường với tư cách là con người khác với loài động vật ở chỗ là con người có ngôn ngữ, có ý thức và có ngôn ngữ, cho nên khi ý thức và ngôn ngữ được phát ngôn ra thì đứng về quyền con người bình thường là cần thiết có sự đối thoại ngược lại. Tức là người phát những thông tin thì đồng thời họ cũng có quyền lợi và nguyện vọng cần được đối thoại ngược trở lại, cần được thông tin trở lại…

Ngay trong gia đình khi cha mẹ mắng con cái thì cha mẹ cũng cần nghe con cái trả lời mình như thế nào? Thế thì ở đây, ngược lại, khi đứa con nói mà cha mẹ không trả lời mà chỉ dùng roi để đánh đập nó thì sự khó chịu cũng vậy thôi. Đó là lẽ bình thường của cuộc sống con người anh ạ.

Nói ra những điều mà người khác không nói ra

vu-ha-250.jpg
Vợ chồng Cù Huy Hà Vũ. Photo courtesy of DCVonline
Việt Hùng: Vâng, chúng tôi xin đặt một câu hỏi và cũng phải xin phép và xin lỗi ông trước. Như ông vừa trình bày, người bị khởi tố trong vụ án này, người hiện đang bị buộc tội là cháu ruột của ông. Bây giờ chúng tôi đặt một câu hỏi, nếu như trong trường hợp mà người đó là người ngoài thì ông có bảo lưu ý kiến mà ông vừa trình bày hay không thưa ông?

TS Cù Huy Chử: Tôi xin thưa với ông như thế này. Ông quên tôi là một trí thức sao? Ông có hiểu ý tôi nói không? Tôi là một trí thức, mà vì vậy tôi trả lời ở đây không phải vì tôi là chú ruột của anh Cù Huy Hà Vũ. Tôi là một trí thức, tôi có nhận thức của tôi chứ! Và để biện hộ cho ý kiến này thì tôi mời ông đọc ở trên mạng Blog của ông Nguyễn Trọng Tạo có bài của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trả lời.

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh trả lời ông ấy nói, rất nhiều người nghĩ như Vũ nhưng chỉ có điều khác là Vũ nói ra mà người khác không nói ra. Tất cả những điều Vũ nói rất nhiều người nghĩ. Điều đó để có thể nói một ông Tướng như ông Nguyễn Trọng Vĩnh năm nay 95 tuổi, tức là dày dặn kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều, ông Nguyễn Trọng Vĩnh cũng trả lời như thế cơ mà.

Việt Hùng: Thưa ông, từ trước đến nay trong các bản cáo trạng khi buộc tội những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, các nhà lãnh đạo ít khi đề cập và nhắc cụ thể tới những cơ quan truyền thông quốc tế, nhưng trong bản cáo trạng với cháu ông, Viện Kiểm sát đã nêu đích danh Đài Á Châu Tự Do (RFA) và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) là những cơ quan truyền thông quốc tế mà cháu ông đã bày tỏ ý kiến về thực trạng hiện tình đất nước cũng như công việc mà cháu ông đeo đuổi với mong muốn Viêt Nam có tam quyền phân lập. Ông nhận định về vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh trả lời ông ấy nói, rất nhiều người nghĩ như Vũ nhưng chỉ có điều khác là Vũ nói ra mà người khác không nói ra.

TS Cù Huy Chử

TS Cù Huy Chử: Theo tôi thì cũng như ông đang hỏi tôi và tôi phải trả lời, thế thì những Đài nào đó hỏi anh Vũ thì anh Vũ trả lời thì cũng là chuyện bình thường. Có người hỏi thì phải có người trả lời. Chứ còn trả lời như thế nào thì là quan điểm của người ta chứ làm sao mà mình bắt buộc họ được.

Nếu không hỏi anh Vũ mà hỏi tất cả những người khác thì mỗi người đều có quan điểm riêng của họ và họ có quyền trả lời ý kiến của họ và do đó cho nên tôi cho đây là một thông lệ có tính quốc tế. Ví dụ Đài Á Châu Tự Do hay Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nếu đã được công luận công nhận là có tiếng nói rõ ràng thì họ có tư cách pháp nhân để họ hỏi.

Và khi họ hỏi một ai đó thì người đó có quyền trả lời theo quan điểm của họ, đó là điều bình thường. Việt Nam đã ký vào công ước quốc tế công nhận nhiều quyền tự do trong đó có nhân quyền, trong đó có quyền tự do ngôn luận và nhiều quyền khác, cho nên những đài vừa rồi nếu cảm thấy bị xúc phạm danh dự thì tôi nghĩ các đài đó có quyền dựa vào những thông lệ quốc tế và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã công nhận, những công ước mà Việt Nam đã ký, để trên cơ sở đó có cách hành xử phù hợp với pháp luật quốc tế.

Việt Hùng: Với tư cách là chú ruột của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ông có điều gì chia sẻ với quý thính giả đang theo dõi cuộc nói chuyện này?

TS Cù Huy Chử: Tôi mong muốn Tòa án Nhân dân Hà Nội hãy làm việc một cách thiết thực đúng với tiêu chí mà đảng đã đề ra là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và xã hội công bằng. Xã hội mà chúng tôi mong muốn một xã hội dân chủ, một xã hội công bằng. Tôi mong rằng, đảng và nhà nước hãy luôn luôn bám sát lấy tiêu chí mà chính đảng đã nêu ra và nhà nước đã nêu ra mà cụ thể nhất là Đại hội XI vừa rồi đã nêu ra kiên quyết thực hiện xây dựng cho được một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và công bằng.

Việt Hùng: Vâng, xin cám ơn Tiến sĩ Cù Huy Chử.

Theo dòng thời sự:


# Lo+`i Ca?m O+n Va` Mo+`i Go.i La^`n 19 - LM Ly'

LỜI CẢM ƠN MỜI GỌI LẦN 19

HIỆP THÔNG MẶC ÁO TRẮNG ĂN CHAY CẦU NGUYỆN

CHO QUỐC VỤ TIẾN HÀNH GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CSVN

ĐỂ THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG

VIỆT NAM THĂNG TIẾN HÒA BÌNH

Huế - Việt Nam, ngày CN 13 tháng 02 năm 2011

Kính thưa Đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài Nước,

+ Ngày 01-01-2011, tôi đã phát đi LỜI KÊU GỌI TIẾN HÀNH GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CS, ĐỂ THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG VIỆT NAM THĂNG TIẾN HÒA BÌNH, bắt đầu từ đầu tháng 01-2011. Lời Kêu Gọi này đã phù hợp lòng mong đợi của Đồng bào bao năm nay, nên đã được đông đảo Đồng bào hết lòng phấn khởi quyết tâm tiến hành Quốc vụ trọng đại và cao cả này. Tôi xin chân thành ghi ơn mọi Đồng bào.

Quí Bạn hữu và Đồng bào hải ngoại đã và đang có những việc làm thiết thực để triển khai Quốc vụ này.

Tại quốc nội, 38 Bạn trẻ ở Huế, ngày 2-1-2011, từ 5 giờ sáng, mặc áo trắng, vừa đi tập thể dục vừa mang theo biểu ngữ, đã khai trương Cao trào biểu tình năm 2011 để Chống Giặc Tàu và đòi Thiết lập Chế độ Dân chủ Đa nguyên Đa Đảng VN Thăng tiến Hòa bình, kéo theo hơn 300 Đồng bào Huế cùng tham gia. Ngày CN 9-1, đã có 8 điểm biểu tình tại 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tỉnh, với hơn 35 ngàn Dân. Những người trách nhiệm không muốn thông tin quá nóng, nên các cuộc biểu tình coi như ngưng. Tuy vậy, ngày CN 30-1 tại Nghệ An vẫn có 2 cuộc biểu tình hơn 2 ngàn Dân, địa điểm tạm thời chưa nói đến. CN hôm nay 13-2, tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, mỗi tỉnh có một cuộc biểu tình hàng ngàn Dân. Riêng tôi đã mặc áo trắng, mang khẩu hiệu trước ngực, sau lưng, biểu tình, dù một mình, các ngày 9, 10, 12-13, 15-16 & 17 & 23-1. Chị Mỹ Linh tại Hoa Kỳ đã biểu tình tuyệt thực 5 ngày để đòi đa nguyên đa đảng. Các ngày 24-30, trời mưa lạnh tôi phải nghỉ. Từ Tết Tân Mão, Bạn hữu nhiều nơi muốn tôi ngưng biểu tình đến 15-3 để họ có thể đến thăm tôi dễ hơn. Sau 15-3 tình hình sẽ khác. Ngày 02-02-2011, trong Di Chúc số 1, tôi đã hướng dẫn rõ ràng tha thiết hơn, từ nay, hi vọng nhiều nơi sẽ biết cách Biểu Tình Ôn Hòa Bất Bạo Động Toàn Diện Tự Phát đơn giản rộng khắp hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã bằng mọi cách giúp Cao trào đấu tranh biểu tình này phát triển hữu hiệu.

- Nhiều nơi giới trẻ quá hăng, khó kiềm chế nếu bị CA đàn áp, nên những người nồng cốt không dám tổ chức, sợ bị rơi vào bẫy bạo lực. Phải hoãn lại để thấm nhuần con đường bất bạo động hơn trước khi biểu tình.

- Đã có nơi, thanh niên không kiềm chế nổi, đã đâm đối phương bị thương nặng, đã bị bắt và sẽ bị khởi tố. Từ đúng, đã trở thành sai. Từ hiên ngang tự hào, đã phải cúi đầu tủi nhục. Phong trào dao động mạnh. Khi chịu không nổi tra tấn, sẽ khai báo bậy bạ, gây hại khó lường.

+ Trong 4 ngày 01, 02, 03 và 10-10-2010, rồi sau đó, kể từ ngày 15-10-2010, vào các ngày Chúa nhật, mồng 1 & 15 mỗi tháng, nhiều Chức sắc các Tôn giáo và mọi giới Đồng bào trong và ngoài Nước, đã hưởng ứng Lời Mời Gọi của tôi ngày 26-9-2010 và mỗi ngày Chúa nhật liên tiếp sau đó : Hiệp thông mặc áo trắng ăn chay cầu nguyện tại nhà và tại nơi thờ tự chung, cho toàn Dân sớm thành công trong Quốc vụ DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM, ĐỂ CHỐNG LẠI HỮU HIỆU QUỐC NẠN TÀU CỘNG XÂM LƯỢC ĐÔ HỘ VIỆT NAM THEO KIỂU MỚI THẾ KỶ 21, CÙNG LÚC CHỐNG BẤT CÔNG-ĐÒI CÔNG LÝ CHO TOÀN DÂN. Một số Quí vị và Bạn hữu đã quyết định mặc áo trắng và nhịn ăn 1-2 bữa vào các ngày Chúa nhật, mồng 1 & 15 mỗi tháng. Lòng quảng đại quả cảm này đã vượt quá sự mong đợi của chúng ta. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi giới Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước.

+ Ngày 21-12-2010, căn cứ trên Hiến pháp và Luật pháp CHXHCNVN, chúng tôi đã gửi đến Ông Chánh án Tòa án Nhân Dân Tối Cao ĐƠN TỐ CÁO và YÊU CẦU TRUY TỐ các Ủy viên các Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành ĐCSVN từ khóa X đang tại chức trở về trước, cho đến ông Hồ Chí Minh, về 2 tội nặng nhất là Phản Quốc và Bán Nước, với các bằng chứng không thể chối cãi : Trao nhượng Hoàng Sa và Trường Sa qua công hàm do ông Phạm Văn Đồng ký ngày 14-09-1958 theo lệnh của ông Hồ Chí Minh; Ký Hiệp định Biên giới Lãnh thổ trên đất liền ngày 30.12.1999; Ký Hiệp định Biên giới Lãnh hải vịnh Bắc Việt và qui định vùng đánh cá chung ngày 25.12.2000; Nộp hồ sơ về thềm lục địa Việt Nam cho Liên Hiệp Quốc ngày 07-05-2009 mà lại tự giới hạn chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông; Trao nhượng cho Tàu Cộng đất-rừng-biển dưới nhiều hình thức (Boxit, thuê rừng, bờ biển,... ); Ngăn cấm tinh thần yêu nước của giới trí thức, giới đối kháng và giới dân oan yêu nước qua việc hăm dọa đánh đập, vu khống chụp mũ, kết án giam cầm các công dân đã lên tiếng phản đối Giặc Tàu xâm lược và tố cáo não trạng nô lệ của đảng CSVN.

Những việc trên làm tổn thương tình yêu Nước thiêng liêng và danh dự của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, quốc nội lẫn hải ngoại; làm mất 760-1.000 km2 lãnh thổ phía Bắc; 11.000-20.000 km2 lãnh hải Vịnh Bắc Việt; mất nhiều địa điểm lịch sử và chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng; mất quần đảo Hoàng Sa và phần lớn quần đảo Trường Sa, là tài nguyên về khoáng sản, hải sản và là tiền đồn cực kỳ hệ trọng phía Đông Tổ quốc; mất quyền kiểm soát vùng Tây Nguyên, hơn 300 ngàn hecta rừng đầu nguồn và hàng chục ngàn hecta duyên hải do việc để cho Trung Cộng khai thác bôxit và thuê mướn lâu dài.

Đơn Kiện này đã được đông đảo Đồng bào trong và ngoài Nước cùng ký tên tham gia ủng hộ. Vì Ông Chánh án không dám truy tố, cũng không trả lời lý do, ngày 30-01-2011, tôi đã gửi tiếp qua bưu điện một Thư Yêu Cầu Trả Lời Dứt Khoát về hành động Phản Quốc và Bán Nước của tập thể lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN cho Quốc Dân và Quốc Tế rõ : Ai trách nhiệm và làm sao thu hồi phần lãnh thổ-lãnh hải đã bị TC chiếm mất ?

+ Nhằm tiến hành Cao Trào Giải Thể Chế Độ CS để Thiết Lập Chế Độ Dân Chủ Đa Nguyên Đa Đảng Việt Nam Thăng Tiến Hòa Bình, Cao Trào Bảo Vệ Lãnh Thổ Toàn Vẹn, Chống Tàu Cộng xâm lược đô hộ tinh vi theo kiểu mới, Đòi Công Lý-Chống Bất Công, tôi xin phép tiếp tục lên tiếng mời gọi :

- Mọi Đồng bào Việt Nam trong Nước mặc áo trắng, hiệp thông ăn chay cầu nguyện tại nhà, tại nơi làm việc, tại các Nhà Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất, Thiền Viện, Tu Viện mỗi đêm ngày; tham gia các hoạt động Dân chủ hóa Việt Nam; đặc biệt đến các cơ quan của bạo quyền CSVN và các quảng trường, để biểu tình các ngày Lễ nghỉ, các ngày 01 & 15 trùng vào CN, tất cả 52 Chủ nhật suốt mỗi năm, và các CN trước hoặc sau các dịp kỷ niệm quốc nhục, quốc nạn : 30-4 & 1-5, 19-5 (sinh nhật cuội của HCM), cao điểm là tẩy chay cuộc Bầu cử Quốc hội độc đảng bù nhìn của ĐCSVN ngày 22-5-2011, 7-7 (Hiệp định Genève 1954), 19-8 (ngày CAND), 2-9 (quốc khánh CSVN), 14-9 (công hàm trao Hoàng-Trường Sa), 1-10 (Quốc khánh Tàu Cộng), 10-12 (Nhân quyền LHQ), 22-12 (ngày QĐND)…, hoặc các biến cố Dân bị bắn giết đàn áp oan ức, bị cướp đoạt đất đai… liên tục cho đến ngày hoàn toàn thắng lợi.

- Mọi Đồng bào Việt Nam trong Nước hăng hái và can đảm hơn nữa để tiếp tục viết các Biểu ngữ : Dân Là Chủ, Chống Giặc Tàu, HS.TS.VN, Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam, Đa Nguyên hay là Tàn Lụi, Kiên Trì Giải Thể Chế Độ CS,… khắp nơi trong toàn cõi Việt Nam, ít nhất là tại các nơi Tàu Cộng chưa cướp kịp.

- Mọi Đồng bào Việt Nam ở hải ngoại mặc áo trắng, hiệp thông cầu nguyện tại nhà, tại nơi làm việc, tại các nơi thờ tự chung : mỗi đêm ngày, cách riêng các ngày Chúa nhật, mồng 1 & 15 mỗi tháng; tham gia các hoạt động Dân chủ hóa Việt Nam, nhất là vận động Quốc tế; đặc biệt đến các Tòa Đại sứ, Tòa Tổng Lãnh sự hoặc Lãnh sự CSVN tại tất cả các Nước trên thế giới : biểu tình những dịp hệ trọng hiệp thông với Đồng bào Quốc nội từ nay, suốt năm 2011 và trong nhiều năm tới đây.

Ngoài việc hiệp thông ăn chay cầu nguyện như trên, đồng thanh với Kháng Thư số 31 của Khối 8406 ngày 15-11-2010, tôi muốn phản đối và tố cáo trước công luận thế giới các quốc nạn này :

1. Nạn Dân oan và các Tôn giáo bị cưỡng chiếm đất nhà-cơ sở cách quá bất công ngày càng khốc liệt tang thương trong cả Nước.

2. Việc nhà cầm quyền CSVN, từ đầu năm 2010 đến nay, liên tiếp đánh đập, bắt bớ, giam cầm, giết chết rất thô bạo nhiều thường dân và Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình; cấm họ ra khỏi nhà hết sức bất công, vô luật, vô lý; tấn công các Nhà Thờ, đàn áp các Mục sư và Tín hữu Tin Lành và Công giáo, cụ thể như :

2.1. Đã kết án bất công ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đoàn Huy Chương ngày 26-10-2010 mỗi người 7-9 năm tù giam chỉ vì họ đã giúp đỡ công nhân tranh đấu cho các quyền lợi chính đáng của họ, ngày 26-1-2011 ông Vi Đức Hồi 8 năm vì ông nói lên sự thật; đã bắt Giáo sư Phạm Minh Hoàng, Mục sư Dương Kim Khải, Truyền đạo Nguyễn Thành Tâm và bà Trần Thị Thúy từ tháng 7-2010; đã bắt, đánh đập, kết án tù cách bất công 6 Tín hữu vô tội Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng ngày 27-10-2010 và 26-1-2011, tiếp tục đàn áp các Tín hữu Cồn Dầu khác; giam tù các bloggers Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) khi đã hết hạn tù; bắt giữ ông Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn), cô Lê Nguyễn Hương Trà (Cô Gái Đồ Long); sách nhiễu 3 cô Lư Thị Thu Trang, Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần và kỹ sư Đỗ Nam Hải; sắp xử tòa Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, vì họ bênh vực lẽ phải, lên án sai lầm-tội ác của CSVN và kiện các quan chức vi phạm luật pháp…; bắt giữ Mục sư Nguyễn Trung Tôn, cô Hồ Thị Bích Khương (15-1-2011); truy bức anh Nguyễn Ngọc Quang và Mục sư Lưu Huy phải lánh nạn nước ngoài…

2.2. Vô nhân với bà Mai Thị Dung, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, đang bệnh rất nguy kịch tại trại giam K2, Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai; hẹp hòi vô đạo và ác tâm ngăn cản Hòa Thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tặng quà cho các Thương binh chế độ Sài Gòn cũ ngày 28-10-2010 tại Quảng Trị.

2.3. Sử dụng và đội lốt côn đồ chặn đường, hăm dọa hành hung Đức Giám mục Hoàng Đức Oanh tại Kon Tum ngày 7-11-2010 khi Ngài đi cử hành Thánh Lễ và thăm viếng giáo dân; chiếm đoạt bất công đất của Giáo xứ Thái Nguyên, Bắc Ninh và không chịu giải quyết khiếu kiện chính đáng của Linh mục Fx Nguyễn Đức Đại và Giáo dân Thái Nguyên từ ngày 29-11-2010 đến nay; lợi dụng Linh mục Quản xứ Nguyễn Văn Thiện đi dâng Lễ ở giáo xứ Phúc Tín, Công an-Cán bộ đã chùng lén cướp đoạt 2 lần Nhà Thờ tạm của giáo xứ Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nửa đêm 16-17 tháng 12-2010 và đêm 23-12-2010, không cho Giáo hữu dâng Lễ Mừng Đại Lễ Giáng Sinh; từ tháng 10-2010 đã tấn công bản thân, cộng sự viên và Trụ sở tại quận 2, Sài Gòn của Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Đại diện Hội đồng Giáo phẩm Hội thánh Tin lành Mennonite Việt Nam, ngày 14-12-2010 đã san bằng Trụ sở Hội thánh Tin Lành này, đánh đập, bắt giam và cưỡng bức tất cả các sinh viên thần học về quê, buộc Mục sư Quang phải nộp tiền phạt công san bằng chính Trụ sở Giáo hội của mình 100 triệu đồng quá vô lý; đánh đập thô bạo các Mục sư và Tín hữu Tin Lành khi họ tập trung hàng ngàn người cử hành Lễ Mừng Thiên Chúa Giáng Sinh 2010 tại Thanh Hóa và Hà Nội ngày 19-12-2010; đánh bất tỉnh 3 người trong số hàng ngàn Đồng bào thuộc 3 xã là Liên Minh, Liên Bảo và Xuân Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định cùng với Lm Giuse Nguyễn An Khang, phó xứ Xuân Bảng, Vụ Bản biểu tình ngày 20-12-2010 do CSVN đền bù đất quá rẻ như cướp đoạt; UBND tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên trên đất của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mà không có bất kỳ thoả thuận nào với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế; chiếm đoạt đất của Dòng Chúa Quan Phòng Portieur tại 190 Tôn Đức Thắng, khối 2, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng,…

Để hiệp thông với mọi giới Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước trong các Cao trào hết sức hệ trọng này, tôi xin mặc áo trắng và nhịn ăn 2 bữa sáng-trưa vào 4-5 ngày Chúa nhật, mồng 1 & 15 mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 15-10-2010 vừa qua. Trân trọng kính mời hiệp thông hưởng ứng. Kính ghi ơn và kính chào mọi người.

Kính mời gọi từ nhà Hưu dưỡng Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế

69 Phan Đình Phùng, Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2011

Linh mục tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lý

Dda Nguye^n Dda Dda?ng & Cho^'ng Gia(.c Ta`u - LM Ly'

CAO TRÀO DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG VIỆT NAM

& CAO TRÀO TOÀN DÂN VIỆT NAM CHỐNG GIẶC TÀU - 2011

Kính mời toàn thể Đồng bào Việt Nam,

nhất là giới trẻ, sinh viên, học sinh : mỗi người một dụng cụ viết :

ống sơn, viên phấn, cây bút, que than,

múi trái cau tươi*, cành cây có mủ*,…

(*lúc viết chữ mờ, lát sau lộ rõ)

để viết lên mặt đường, cột đèn, thành cầu, ga tàu xe, khu vực chợ, vách trụ sở, cổng cơ quan…

bất cứ chỗ nào mà Giặc Tàu chưa kịp chiếm đoạt

một hay nhiều Khẩu hiệu / Biểu ngữ & mang theo mỗi khi biểu tình :

Dân Là Chủ

Tẩy Chay Bầu Cử

Đa Nguyên Hay Là Tàn Lụi

Việt Nam Đa Nguyên Đa Đảng

Đa Nguyên Đa Đảng Là Ổn Định

Đa Nguyên Đa Đảng Là Văn Hóa

Đa Nguyên Đa Đảng Là Dân Chủ

Đa Nguyên Đa Đảng Là Hòa Bình

Đa Nguyên Đa Đảng Là Văn Minh

Đa Nguyên Đa Đảng Là Vững Bền

Không Đi Bầu Quốc Hội Độc Đảng

Đa Nguyên Đa Đảng Là Thăng Tiến

Dân Chủ Đòi Phải Có Đa Nguyên Đa Đảng

để đòi Dân Chủ thật sự văn minh bằng mô hình

Dân Chủ Đa Nguyên Đa Đảng Việt Nam Thăng Tiến Hòa Bình.

Ÿ Viết và mang theo một hay nhiều Khẩu hiệu / Biểu ngữ mỗi khi biểu tình :

Chống Giặc Tàu

HS.TS.VN hoặc Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam

để báo động quốc nạn Giặc Tàu Cộng cưỡng chiếm Việt Nam,

bằng nhiều thủ đoạn tinh vi ngày càng lộ liễu, làm Dân tộc Việt Nam :

mất văn hóa, mất đất, mất rừng,

mất biển, mất đảo, mất việc, mất Nước.

Kính mời Đồng bào hưởng ứng & mang theo mỗi khi biểu tình.

Ÿ In/Viết các khẩu hiệu trên đây thành những tờ truyền đơn/tờ rơi nhỏ, rồi :

1. Ban đêm làm thành gói nhỏ, buộc vào dưới bong bóng bay, buộc thêm một que hương/nhang ngắn đốt sẵn vào sợi chỉ buộc gói khẩu hiệu, thả lên trời. Que hương/nhang cháy đến sợi chỉ, chỉ sẽ đứt, xổ tung các khẩu hiệu rơi xuống thôn, xã, phố phường... (một bong bóng bay mang theo được 20-40 khẩu hiệu cắt ra từ 1-2 trang A4 và một que hương/nhang ngắn 5-6 cm).

2. Lúc thuận tiện, rải truyền đơn càng nhiều nơi càng tốt, theo sáng kiến phong phú của Dân...

Chúc đồng tâm-hiệp lực và thành công. Xin cảm ơn.
Cao trào Dân Chủ Đa Nguyên Đa Đảng Việt Nam.

& Cao trào Toàn Dân Việt Nam Chống Giặc Tàu.

Lưu ý khẩn : Cần nhờ thiếu nhi mua bong bóng bay gấp trước khi bị CA cấm các em "chơi bong bóng bay" do "hội chứng sợ bong bóng bay" như "cấm mặc áo trắng", do "hội chứng sợ áo trắng" đang lây nhiễm. @@@

Lo+`i Ke^u Go.i Ta^?y Chay Cuo^.c Ba^`u Cu+? Quo^'c Ho^.i Kho'a 13 - 8406

Khối 8406

Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Web: http://khoi8406vn.blogspot.com/

Email: vanphong8406@gmail.com

Lời kêu gọi tẩy chay

cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 13, do Nhà cầm quyền cộng sản

Việt Nam tổ chức vào Chủ nhật 22-5-2011.

            Kính gửi :

‒ Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

‒ Các quốc hội và chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.

            Kính thưa Đồng bào và tất cả Quí vị,

            Cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 13 do Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (NCQ CSVN) tổ chức, sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày Chủ nhật 22-5-2011.

            I- Nhân sự kiện này, Khối 8406 chúng tôi, một tập hợp của hàng chục ngàn đồng bào Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, đang từng ngày đấu tranh giành lấy nền tự do dân chủ đích thực cho dân tộc Việt Nam, xin được khẳng định quan điểm của mình như sau :

            1- Như tất cả 12 kỳ bầu cử trước đó do NCQ CSVN tổ chức, kỳ bầu cử Quốc hội lần này vẫn chỉ là một cuộc bầu cử mang bản chất độc tài độc đảng, "đảng cử - dân bầu" mà thôi.

            Tất cả những ai đã từng là cử tri của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước kia (1946–1976) và của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện giờ (từ 1976 đến nay) đều hiểu rất rõ bản chất siêu lừa mỵ nhân dân này của ông Hồ Chí Minh và của những đồng chí đồng đảng qua nhiều thế hệ.

            Kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên của "nước Việt Nam độc lập", tổ chức vào ngày 6-1-1946 được nhiều người cho là dân chủ nhất, vì có sự tham gia của nhiều đảng phái. Tuy nhiên, phải thấy rằng vào giai đoạn ấy, vì ông Hồ Chí Minh và các đồng chí đồng đảng chưa đủ mạnh để khuynh loát được cuộc bầu cử nên họ đã buộc phải nhượng bộ và chia sẻ quyền lực với các đảng phái phi cộng sản. Thế nhưng, một khi đã nắm trọn quyền lực trong tay và thiết lập được bộ máy "chuyên chính vô sản" (ở miền Bắc sau ngày 20-7-1954 và cả nước sau ngày 30-4-1975) người cộng sản đã không ngần ngại lộ rõ bản chất độc tài toàn trị của họ. Mọi ý kiến kêu gọi bầu cử đa đảng có cạnh tranh đều bị cấm đoán hay đàn áp. Và trong thực tế, tại Việt Nam, chỉ còn lại những cuộc bầu cử do một mình đảng cộng sản độc diễn. Nếu có cạnh tranh thì chỉ là đấu đá phe cánh giữa lòng đảng mà thôi. 

            2- Sở dĩ có tình trạng ấy là vì cho đến nay, ĐCS Việt Nam vẫn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước, không hề chấp nhận sự cạnh tranh cũng như sự thay thế. Điều này khiến cho toàn bộ hệ thống chính trị tại Việt Nam bị thoái hóa, biến chất, trở thành phản động và phản dân chủ. Điều này cũng đồng thời đi ngược với câu trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ trong Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" và với câu tiếp theo rất quan trọng cũng trong Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ mà ông Hồ Chí Minh đã phớt lờ không trích dẫn: "Để đảm bảo cho những quyền này, các chính phủ đã được lập ra giữa loài người và có được những quyền lực chính đáng do sự đồng thuận của các kẻ được cai trị. Và bất cứ khi nào, bất cứ hình thức chính phủ nào trở nên tàn hại cho các mục tiêu trên, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính phủ đó và lập nên một chính phủ mới, thiết lập nền tảng của nó trên các nguyên tắc cũng như tổ chức quyền lực của nó theo một hình thức sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an ninh và hạnh phúc của họ".

            3- Đây chính là điểm cốt lõi để phân biệt giữa một chế độ chính trị dân chủ thực sự với cái chế độ dân chủ giả hiệu như ở Việt Nam hiện giờ. Trong Tuyên ngôn Cộng sản do Marx viết chung với Engel vào năm 1848 có đoạn: "Thay cho xã hội tư sản cũ, với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, sẽ xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người…". Thế nhưng 2 ông tổ cộng sản đã không thể ngờ được rằng: chính sự "liên hợp" tốt đẹp mà 2 ông kỳ vọng đó đã biến thành một liên minh ma quỷ, tạo ra một "cỗ máy nghiền" nghiến nát mọi quyền tự do của tất cả những ai sống trong lòng các chế độ cộng sản độc tài toàn trị. Thực tiễn hình thành và tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa, tính từ cuộc Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đến nay đã chứng minh rõ điều này.

            Lý do "sự liên hợp" lại trở thành "cỗ máy nghiền" nằm ở chỗ mọi quyền lực đều phát sinh chiếm hữu. Quyền lực càng tuyệt đối bao nhiêu thì chiếm hữu càng tuyệt đối bấy nhiêu. Mà để độc quyền chiếm hữu thì phải bưng bít, phải đàn áp, phải lừa gạt, nghĩa là phải triệt tiêu mọi nhân quyền và dân quyền. Và đây chính là thảm trạng của Việt Nam XHCN 55 năm qua. Bản chất của chế độ chính trị hiện nay chính là sự tước đoạt quyền tự do của công dân, quyền tự quyết của toàn dân, đặc biệt là quyền ứng cử, bầu cử để chọn những đảng phái và cá nhân lãnh đạo tài đức, quyền quyết định về phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, bảo vệ lãnh thổ thông qua trưng cầu dân ý hay qua một quốc hội đích thực. Chính vì thế mà tiềm lực kinh tế, tài nguyên đất nước, đất rừng biển đảo đang mất dần vào tay lân bang xâm lược Trung cộng, vừa do sự ngu xuẩn tối trí, vừa do sự hèn yếu nhu nhược, vừa do sự đồng lõa phản quốc của đảng Cộng sản Việt Nam.

            II- Chính vì những lý do đó, Khối 8406 chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, đặc biệt là 2 lực lượng công an và quân đội hãy mạnh dạn đứng hẳn về phía Dân tộc, bằng cách :

            1- Tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 13, do Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tổ chức vào Chủ nhật 22-5-2011, bằng các hình thức sau :

- Trước ngày bầu cử, liên tục gửi tin nhắn qua điện thoại, phản đối hoặc tẩy chay bầu cử. Ban đêm, dùng phấn hoặc than viết khẩu hiệu: "Tẩy chay bầu cử", "Tẩy chay kiểu đảng cử dân bầu" tại những nơi công cộng khuất trong bóng tối: ghế công viên, vách tường, cột điện… hoặc viết sẵn vào giấy và dán ở những chỗ ấy để ban ngày mọi người thấy được. (*)

- Không đến các điểm bầu cử, các phòng phiếu suốt ngày đó; không bỏ phiếu thay và cũng không cho ai bỏ phiếu giùm. Điều này kính xin các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, công an bộ đội... mạnh dạn nêu gương cho giới dân thường. Nếu cứ tiếp tục dối gạt lương tâm, tự tay bầu ra hệ thống độc tài đã được cơ cấu sẵn, còn kêu trách ai được ?

- Từng người hoặc đồng loạt mặc áo trắng đi du ngoạn, đi thăm viếng hoặc đi cầu nguyện tại Chùa chiền, Thánh thất, Nhà thờ… suốt ngày hôm đó.

- Mang theo các biểu ngữ đòi đa nguyên đa đảng, đòi dân chủ tự do, chống ngoại thù xâm lược... tập họp bất cứ ở đâu, dù đông dù ít, đưa cao biểu ngữ, hát bài thích hợp... trong thời gian vắn/dài tùy hoàn cảnh. (*)

- Các Chùa chiền, Thánh thất, Nhà thờ… nên tổ chức các buổi cầu nguyện suốt năm 2011 cho nền Dân chủ Đa đảng tại Việt Nam. Và đặc biệt ngày 22-5-2011, lại càng tổ chức buổi cầu nguyện đó.

            2- Tiếp tục đoàn kết cùng cộng đồng thế giới tiến bộ đẩy mạnh cuộc đấu tranh dân chủ, nhằm triệt để chuyển đổi chế độ chính trị ở Việt Nam từ nhất nguyên, độc đảng hiện nay sang chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng bằng con đường hòa bình, bất bạo động.

            Làm tại Việt Nam ngày 01 tháng 2 năm 2011.

            Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406

1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải - 441 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, Sài Gòn, Việt Nam.

2- Giáo sư Nguyễn Chính Kết - Đại diện Khối 8406 tại hải ngoại.

3- Linh mục Phan Văn Lợi - 16/46 Trần Phú, Thành phố Huế, Việt Nam.

4- Linh mục Nguyễn Văn Lý - đang bị quản thúc tại Nhà Chung Tòa Tổng Giám mục Huế, 69 Phan Đình Phùng, Tp Huế, Việt Nam.

            Trong sự hiệp thông với cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản. @@@

(*) Chia sẻ thêm của một nhóm thành viên 8406 : In/Viết các khẩu hiệu : Tẩy Chay Bầu Cử, Dân Là Chủ, Chống Giặc Tàu, Không Đi Bầu QH Độc Đảng, Đa Nguyên Đa Đảng Là Dân Chủ, Dân Chủ Phải Có Đa Nguyên Đa Đảng, Đa Nguyên Đa Đảng Là Hòa Bình, Đa Nguyên Đa Đảng Là Ổn Định, Đa Nguyên Đa Đảng Là Vững Bền, Đa Nguyên Đa Đảng Là Văn Minh, Đa Nguyên Đa Đảng Là Thăng Tiến... trên những tờ truyền đơn/tờ rơi nhỏ, rồi :

1. Ban đêm làm thành gói nhỏ, buộc vào dưới bong bóng bay, buộc thêm một que hương/nhang đốt sẵn vào sợi chỉ buộc gói Khẩu hiệu, thả lên trời. Que hương/nhang cháy đến sợi chỉ, chỉ sẽ đứt, xổ tung các Khẩu hiệu rơi xuống thôn, xã, phố phường...

2. Lúc thuận tiện, rải truyền đơn càng nhiều nơi càng tốt, theo sáng kiến phong phú của Dân...

*** Lưu ý khẩn : Cần nhờ thiếu nhi mua bong bóng bay gấp trước khi bị CA cấm các em "chơi bong bóng bay" như "tội mặc áo trắng", do "hội chứng sợ bong bóng bay" như "hội chứng sợ áo trắng" đang lây nhiễm. @@@

“H?I TH?” – TI?U THUY?T L?CH S? HAY PH?N L?CH S? ?

 
 

Còn gì để nói nữa, lịch sử kiểu này là chết con dân nước Việt rồi.   Hết "Ma Chiến Hữu", Hai Bà Trưng Tế Mã Viện, ngày nay lại thêm "Hội Thế", thôi hãy dâng toàn nước Việt cho Tàu Cộng đi cho rồi.

 

Năm vừa qua, (*1) lấy quân đội Tàu với súng ống làm nền cho ngày kỷ niệm thành lập Quân Đội Nhân Dân, tưởng đâu chuyện đùa chơi, rồi tên miền (.VN) của Nhà nước CHXHCNVN cỗ võ cho việc chiếm đống Hoàng Sa, Trường Sa cũng tưởng là việc đùa cho vui, rồi lại tờ báo Đảng Cộng Sản Việt Nam mà Đào Duy Quát làm Tổng Biên Tập,  cũng thế, đã đăng trọn bài viết của Tàu Cộng "Hải Quân Trung Quốc Diễn Tập Tại Biển Đông", trong đó nói rõ Hoàng Sa và Trường Sa, coi như xác nhận 2 quần đảo này của Tàu Cộng.  Ấy thế mà Quát chỉ bị phạt chỉ 1,700 đô la thôi cho tội phản quốc.  Rồi cuối năm trước thôi, Nhà nước CHXHCNVN lại bắt dân phải mua lồng đèn Tàu để ăn Tết, mọi việc tưởng đâu chuyện đùa, ai dè là sự thật, xuân Tết đến, ngay sáng mùng một, toàn dân phải nghe bài ca, trong đó có 2 ca sĩ một Tàu một Việt hát bài "...núi liền núi, sông liền sông... mối tình hữu nghị".

 

Thiệt hết nói nỗi chế độ CS này, tổ quốc hồn thiêng sông núi xin chứng giám giùm cho con dân nước Việt.

 

Mylinhng@aol.com

http://mylinhng.multiply.com

 

PS:

(*1) http://mylinhng.multiply.com/journal/item/401

 

Bài viết của anh Trần Mạnh Hảo

 

 "HỘI THỀ" – TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ HAY PHẢN LỊCH SỬ ?

 

Trần Mạnh Hảo

 

"Hội thề" là tên cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Quang Thân, do NXB Phụ Nữ ấn hành đầu năm 2009, viết về giai đoạn cuối cùng của nghĩa quân Lam Sơn sau trận đại thắng quân Minh ở Chúc Động, Tốt Động, Chi Lăng.

 

Năm 2010, tiểu thuyết "Hội thề" của Nguyễn Quang Thân được Hội nhà văn Việt Nam tặng giải thưởng hạng A cuộc thi tiểu thuyết ( 2006-2010) có 247 nhà văn dự thi. Xin quý vị vào http://goole.com , đánh từ khóa "Hội thề" sẽ hiện ra mấy chục bài báo ca ngợi hết lời cuốn sách này của Nguyễn Quang Thân.

 

Đầu năm 2009, khi ra hiệu sách, chúng tôi đã toan mua cuốn này, nhưng thử đọc bốn dòng đầu : " Trời đất xám xịt, cùng một màu, dồn nén và bất trắc. Hai người cưỡi ngựa phi nước đại trên con đường mòn giữa bãi ngô. Ngô uốn lượn bí ẩn như cái bẫy đang chờ sập xuống…", chúng tôi bèn tắc lưỡi : viết tào lao, năm 1427, năm Lê Lợi tiếp nhận sự đầu hàng của Vương Thông, cũng là năm diễn ra các sự kiện của cuốn tiểu thuyết này, thì Việt Nam ta làm gì đã có cây ngô mà Nguyễn Quang Thân dám tả như thế? Hư cấu kiểu này, khác gì tác giả tả cảnh đầu thế kỷ thứ 15, Nguyễn Trãi và người vợ lẽ của ông là Nguyễn Thị Lộ vừa uống cà phê vừa hát ca ra ô kê (!)

 

 Xin quý vị vào http://google.com, đánh từ khóa "Ngô" sẽ tìm thấy trong từ điển mạng Wikipedia nói về nguồn gốc cây ngô như sau :  

 

"Ngô, bắp hay bẹ (danh pháp khoa học: Zea mays L. ssp. mays) là một loại cây lương thực được thuần canh tại khu vực Trung Mỹ và sau đó lan tỏa ra khắp châu Mỹ. Ngô lan tỏa ra phần còn lại của thế giới sau khi có tiếp xúc của người châu Âu với châu Mỹ vào cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16."

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5489kHRw7BMJ:vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4+ng%C3%B4&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn&source=www.google.com.vn)

 

Nên nhớ cây ngô sinh ra từ Trung Mỹ, sau khi Christopher Columbus ( 1451-1506) tìm ra Mỹ Châu, cây ngô mới được các lái buôn mang về trồng tại châu Âu rồi lan tỏa ra khắp thế giới. Năm 1427, khi Phạm Vấn băng qua bãi ngô ven sông Hồng theo cách tả phi hiện thực của Nguyễn Quang Thân, người tìm ra Mỹ châu 24 năm sau mới sinh, thì cây ngô sao có được ở đại lục Âu-Á  hả trời?

 

Viết truyện lịch sử trước hết phải tôn trọng sự thật lịch sử, tuy rằng cần phải có hư cấu mới thành tiểu thuyết ; nhưng việc hư cấu ra cây ngô khi nó chưa có mặt trên cõi Việt Nam như tác giả "Hội thề" đã viết thì chỉ là sự hư cấu phi hiện thực.

Trong "Hội thề", tác giả cũng từng hư cấu ra bao nhiêu thứ phi lịch sử.

 

Ví dụ khi tác giả viết về bà Nguyễn Thị Lộ vào năm 1427 : "Lê Lợi nhìn bà đại học sĩ (tức Nguyễn Thị Lộ)…". Xin thưa, chức đại học sĩ của bà Lộ mãi đến mười năm sau mới có, khi sách "Đại Việt sử ký toàn thư viết : "Vua thích vợ của thừa chí Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ gọi vào cung làm lễ nghi học sĩ"…

 

Ở trang 324, tác giả tả cảnh người dân Thăng Long ăn mừng đại thắng quân Minh dưới Khuê Văn Các. Thưa rằng, Khuê Văn Các do Tổng trấn Bắc hà Nguyễn Văn Thành xây từ năm 1802, tức là tác giả đã bịa ra Khuê Văn Các trước khi nó được xây dựng tới 375 năm; bó tay !

 

Trang 307, tác giả tả Vương Thông cưỡi ngựa chạy trên đường Cổ Ngư. Thưa hơn ba trăm năm sau sự kiện này đường Cổ Ngư mới được dân ba xã quanh Hồ Tây đắp nên, làm gì có đường cho quân Minh phi ngựa lúc đó?

 

Tiền thân của tiểu thuyết "Hội thề" là kịch bản phim truyện "Hội thề Đông Quan" của chính tác giả, đã được giải nhất cuộc thi kịch bản phim truyện trong cuộc thi viết kịch bản phim mừng 1000 năm Thăng Long. Trớ trêu thay, kịch bản giành giải nhất này không được dựng thành phim vì như tác giả trả lời phỏng vấn nhà văn Nguyễn Quang Lập báo "Sài GònTiếp thị" như sau :

 

« Chỉ nghe nói dựng phim Hội Thề Đông Quan là một việc nhạy cảm, không được phép, thế thôi »

sgttp://sites.google.com/site/vanhocfamily/tra-loi-phong-van-cua-nha-van-nguyen-quang-lap-bao-sgtt

 

Trong(Ma chiến hữu) : Nhà văn Bảo Ninh từng tiết lộ sở dĩ kịch bản "Hội Thề" không được dưng phim là do "nhậy cảm" :

"một người trong ngành văn hoá cho biết rằng, có nhiều lý do lắm ạ, mà lý do thấy rõ nhất là "tính nhậy cảm". Hội Thề, tuy là hội thề để đem lại hoà bình, nhưng vẫn liên quan đến đại thắng của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh, mà như thế thì... không có lợi." Thì ra là thế!

 

http://sites.google.com/site/vanhocfamily/ho-so-bao-chi-ve-tieu-thuyet-hoi-the-cua-nq-than

 

Từ kịch bản phim truyện rất hoành tráng tả cảnh chiến thắng oai hùng ( rất cứng) của Lê Lợi trước quân Minh, tác giả đã  sửa cho "mềm" hơn khi triển khai thành tiểu thuyết.

 

Có lẽ, vì muốn tiểu thuyết "Hội thề" "mềm" hơn kịch bản phim " Hội thề Đông Quan", để khỏi bị chê là "nhậy cảm", hợp với quốc sách "16 chữ vàng" hơn mà Nguyễn Quang Thân đã bị nhà văn Trần Hoài Dương chê là "Hội thề nhằm bôi nhọ nghĩa quân Lam Sơn và ca ngợi giặc Minh" trên web http://lethieunhon.com được http://trannhuong.com đưa lại, khiến thiên hạ mới chú ý đến cuốn sách này ? Sau tết Nguyên đán, nhà văn Hoàng Tiến đã cho in bài "Sáng tác cần tôn trọng lịch sử" trên http://trannhuong.com, phê bình "Hội thề" một cách khá khoa học, nghĩa là mọi kết luận đều có dẫn chứng :

"Tóm lại, một cuốn sách như thế mà trao giải nhất về tiểu thuyết, thì Ban chấm giải cần xem lại. Có chịu sức ép ở đâu không? Ban giám khảo có công bằng trong giám định không? Đọc có kỹ không? Trình độ Ban giám khảo thế nào?
Tôi cũng có một suy nghĩ như nhà văn Trần Hoài Dương
…";nghĩa là "Hội thề" ca ngợi giặc Minh và hạ bệ nghĩa quân Lam Sơn…

 

Từ hai bài viết của Trần Hoài Dương và Hoàng Tiến, người ta mới chú ý đến tiểu thuyết "Hội thề".

 

Chúng ta đều biết, trong các giặc phương Bắc xâm lược từ Ân, Thương, Tần, Hán , Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh …xâm lược nước ta thì quân Minh là thứ giặc tàn bạo nhất, độc ác, gian hiểm nhất.

 

Minh Thành Tổ ( Chu Đệ) (1402-1424) đã sai các tướng Chu Năng, Trương Phụ, Mộc Thạnh cầm đầu đoàn quân viễn chính sang xâm chiếm Đại Ngu, đã đánh bại nhà Hồ và bắt cha con Quý Ly đưa về Trung Quốc, sau khi nhà Hồ sụp đổ, ông đã đặt Bố chính ti để cai trị đất Đại Việt

Khi đoàn quân viễn chinh sắp lên đường, Thành Tổ ra lệnh cho tướng Chu Năng:

"

Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách vở của đạo Phậtđạo Lão, còn thì mọi sách vở, văn tự, cả những dân ca, sách dạy trẻ (...) đều phải đốt hết, một mảnh, một chữ cũng không chừa. Những bia nào Trung Hoa xây dựng từ trước thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy cho hết...

"

—Minh Thành Tổ[4]

 

http://vi.straightworldbank.com/wiki/Minh_Th%C3%A0nh_T%E1%BB%95#.C4.90.C3.A1nh_An_Nam

 

Lịch sử Việt Nam ( sách giáo khoa) dạy học trò viết :

 

"Quan lại nhà Minh thi hành chính sách triệt để cướp bóc, vơ vét chỉ trong 6 tháng xâm lược, quân Minh đã cướp của nước ta 235.900 con voi, ngựa, trâu bò; 13.600.000 thạch thóc; 8.670 chiếc thuyền và nhiều vàng bạc, châu báu đem về Trung Quốc. Chính quyền đô hộ tăng thuế ruộng đất lên gấp ba lần (bằng cách bắt ghi một mẫu thành ba mẫu) so với thời nhà Hồ. Tất cả nghề thủ công, buôn bán, v.v. đều bị đánh thuế. Chính quyền đô hộ kiểm soát việc sản xuất muối, nắm độc quyền buôn bán muối. Người đi đường chỉ được phép mang nhiều nhất là ba bát muối. Nhân dân còn phải cưỡng bức đi khai thác vàng, bạc, mò ngọc trai dưới biển, khai thác lâm thổ sản, các hương liệu quý, đi lao dịch. Nhiều người còn bị bắt làm nô tỳ, hoặc bị bắt đưa về Trung Quốc, phục dịch bọn quan lại nhà Minh. Năm 1407, Trương Phụ bắt đem về nước 7.700 thợ thủ công. Nhiều thầy thuốc, thợ thủ công, dân phu, phụ nữ, trẻ con, đào hát, phường nhạc cũng bị bắt đem về Trung Quốc.

Quân Minh còn cướp ruộng đất của nhân dân chung quanh trại của chúng, biến thành đồn điền giao cho quân lính cày cấy.

Đồng thời, các quan lại nhà Minh còn ráo riết thi hành chính sách ngu dân, đồng hoá dân tộc.

Trong suốt hai mươi năm đô hộ nước ta (1407-1427), chính quyền đô hộ nhà Minh đã thực hiện nhiều chính sách và biện pháp từ tinh vi đến trắng trợn nhằm xoá bỏ quá khứ đấu tranh, dựng nước và giữ nước bất khuất của dân tộc ta, thủ tiêu những di sản văn hoá truyền thống tốt đẹp của nhân dân Đại Việt để chiếm đóng vĩnh viễn đất nước ta. Nhà Minh nhiều lần đốt sách vở, kể cả sách học của trẻ em, phá huỷ các bia đá. Tháng 8 - 1418, chính quyền đô hộ tịch thu những sách còn sót lại đem về nước. Nhiều tác phẩm có giá trị về văn hoá, nghệ thuật, lịch sử, quân sự về thời kỳ lịch sử từ thế kỷ XIV trở về trước đều bị cướp hoặc bị thiêu huỷ, trong số đó có bộ Đại Việt sử ký gồm 30 quyển của Lê Văn Hưu, Vạn Kiếp bí truyền, Binh thư yêu lược của Trần Quốc Tuấn, Tử thư thuyết của Chu An, các bộ luật Hình thư, Hình luật của nhà Lý, nhà Trần, Việt sử cương mục của Hồ Tông Thốc, v.v.. Năm 1414, chính quyền đô hộ mở trường học ở phủ, châu, huyện để tuyên truyền, nhồi nhét tư tưởng mê tín với đội ngũ giáo viên là những thầy cúng, thầy chùa, thầy phù thuỷ, đạo sĩ. Chúng bắt nhân dân Đại Việt ăn mặc theo phong tục tập quán người Hán. Năm 1414, cấm con trai, con gái không được cắt tóc ngắn, phụ nữ phải mặc áo ngắn, quần dài.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9wM5TemC_I8J:www.lichsuvietnam.vn/home.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26Itemid%3D35%26id%3D702+T%E1%BB%99i+%C3%A1c+c%E1%BB%A7a+gi%E1%BA%B7c+Minh+v%E1%BB%9Bi+d%C3%A2n+t%E1%BB%99c+Vi%E1%BB%87t+Nam&cd=14&hl=vi&ct=clnk&gl=vn&source=www.google.com.vn

"Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi từng viết :

 

Quân cuồng Minh thưà cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trờị
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc,
Ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng,
Khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng,
Máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà, mai đắp đất,

Chân tay nào phục dịch cho vừa ?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hMF_1etdgUMJ:vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx%3Ftid%3D2qtqv3m3237n2n4nnn31n343tq83a3q3m3237nvn+B%C3%ACnh+NG%C3%B4+%C4%91%E1%BA%A1i+c%C3%A1o&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn&source=www.google.com.vn

 

Sách " Việt thử thông giám cương mục" từng viết : "Giặc Minh đi đến đâu chém giết thả cửa, chất thây người làm núi, rút ruột người cuốn vào cây, rán thịt người lấy mỡ, làm nhục hình bào lạc để mua vui, mổ bụng người có thai, cắt tay của mẹ và con để dâng cho giặc…". Sách "Đại Việt sử ký toàn thư viết : "…Những người sống sót bị bắt hết làm nô tì và bị đem đi bán mà tan tác bốn phương…"

 

Sách "Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn viết : " Theo Lê Qúy Đôn thì " đời nhà Hồ mất nước, tướng nhà Minh là Trương Phụ lấy hết sách vở cổ kim của ta gởi theo đường sông về Kim Lăng và sau đó nhà Lê ra sức thu thập, nhưng mười phần còn được bốn năm phần". Tướng giặc Vương Thông còn cho quân phá chuông Quy Điền và vạc Phổ Minh để lấy đồng đúc vũ khí đàn áp nhân dân ta…" ( tr.13)

 

Lạ thay, hai tướng giặc là Thái Phúc và Vương Thông được Nguyễn Quang Thân mô tả trong "Hội thề" là những kẻ rất nhân từ, hào hoa phong nhã, mã thượng, hết lòng thương quý dân Đại Việt, như thể hai kẻ hung thần này chợt biến thành hội viên hội từ thiện quốc tế vậy.

 

Thái Phúc từng là đô đốc trấn thủ thành Nghệ An, tội ác mà ông ta và binh lính quân Minh gây cho vùng Hoan Ái quả tình không bút nào tả xiết. Thái Phúc đã quy hàng nghĩa quân Lam Sơn vì ham sống sợ chết. Nhờ sự độ lượng và động viên của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Thái Phúc đã giúp nghĩa quân một số việc ví như tham gia kêu gọi đầu hàng một số thành trì quân giặc chiếm đóng.

 

Việc tác giả "Hội thề" mô tả Nguyễn Trãi và Thái Phúc kết giao thân tình kiểu Bá Nha, Tử Kỳ là hư cấu quá đà, không logic; rằng trong hàng ngũ nghĩa quân, Nguyễn Trãi rất cô đơn, chỉ có Nguyễn Thị Lộ là vợ lẽ và Thái Phúc là bạn tâm giao để bớt nỗi u uẩn bị số đông tướng lĩnh võ biền vô học của Lê Lợi tẩy chay. Nên nhớ Nguyễn Trãi từng đậu tiến sĩ, đạo "chính danh" ông thuộc làu làu, không có kiểu ông ngồi trong thuyền đánh cờ huynh huynh đệ đệ cá mè một lứa với kẻ hàng tướng như Nguyễn Quang Thân mô tả. Lạ hơn nữa, quân hồi vô phèng hơn nữa là hình ảnh Nguyễn Trãi, một chính nhân quân tử, nhân vật số hai của khởi nghĩa Lam Sơn lại nhường "khoang mũi ấm cúng luôn có nến thắp sáng" trên thuyền cho Thái Phúc chơi gái…Thái Phúc còn tâm sự với "người bạn" tri kỷ Nguyễn Trãi về đức tính nhân từ rất ư đạo đức của một tướng sĩ Trung nguyên như sau : "Thú thực với huynh, mười năm đánh nhau hết Thanh hóa đến Nghệ An, đệ không hề biết mùi đàn bà…Kẻ làm tướng có thể cướp một thành, diệt một nước nhưng không được o ép liễu yếu đào tơ…" (tr.23). Với một đội quân xâm lược tàn bạo hơn quân Nguyên như giặc Minh sang cướp nước ta từ năm 1407-1927, cướp của giết người, hãm hiếp đốt phá hãi hùng như thế mà lại có một vị tướng từ bi như Phật sống thế này thì hỏi Nguyễn Quang Thân đang viết chuyện lịch sử hay phản lịch sử đây ?

 

Nguyễn Quang Thân tả tiếp bằng cách bộc bạch nội tâm nhân vật Nguyễn Trãi : có vẻ cảm động vì mối tình cao đẹp của hàng tướng Thái Phúc với một cô ca kỹ ông ta cứu trên đường đi thuyết phục Mộc Thạnh trở về. Nguyễn Trãi bèn nhớ đến cảnh các tướng lĩnh nghĩa quân Lam Sơn ( phái võ biền vô học – theo cách gọi của Nguyễn Quang Thân) như Phạm Vấn, Lê Ngân, Lê Sát, Nguyễn Chích…nghĩa là đa số các anh hùng quê Thanh Hóa dự hội thề Lũng Nhai ( trừ bốn vị Nho sĩ Bắc Hà khoa bảng là Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Lưu Nhân Chú…) đều là bọn tướng vô đạo, khác hẳn vị hàng tướng nhà Minh Thái Phúc rất thanh cao này, bằng những từ thóa mạ như sau : "Họ dũng mãnh trên trận tiền, có thể cầm giáo xông vào doanh trại chém đầu tướng giặc, lúc lên cơn có thể sai lính bắt vào lều những cô thôn nữ ngây thơ để chiếm đoạt trinh tiết của họ. Khi có lệnh chúa công phải giữ nghiêm quân kỳ, họ có thể tự tay chém đầu những kẻ phạm tội cướp hay hiếp, những cái tội chính họ đã từng phạm không ít lần nhưng được bộ hạ giấu nhẹm cho mà thôi. Họ không đủ lòng bao dung để nhìn người khác hạnh phúc, không đủ lòng nhân để rung động trước một yểu điệu thục nữ, không đủ liêm sỉ để tự răn mình…" ( tr. 24)

 

Sao Nguyễn Quang Thân lại dám nhét vào đầu Nguyễn Trãi những ý nghĩa vô cùng bậy bạ, "phủ nhận sạch trơn" tính nhân văn và tính chính nghĩa của tướng lĩnh Lam Sơn, trong khi lại ca ngợi tướng giặc là hiền nhân quân tử, là nhân bản, nhân tình, là thương dân Việt, chưa từng hãm hiếp một cô gái nào suốt gần hai mươi năm tham chiến ? Vậy thì để giặc Minh đồng hóa nước ta, cai trị dân ta cho rồi, cớ gì phải dùng bọn "tướng lĩnh Lam Sơn" quá ư vô đạo, vô luân, vô học, phi nghĩa kia " giải phóng" ? Thế này là thế nào hả trời ?

 

Trong cuốn tiểu thuyết viết rất kém này, Nguyễn Quang Thân luôn dùng các nhân vật làm cái loa phát ngôn của mình. Không, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Tư Tề, Lê Sát, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân, Nguyễn Chích…không thể nghĩ như thế, không thể nói như thế, không thể làm như thế …Tất cả tâm trạng, ý nghĩ của hầu hết nhân vật trong cuốn sách này đều bị bàn tay thô kệch của tác giả áp đặt một cách vô lối và phi lý…Từ đầu đến cuối sách, mặc dù tác giả tả Lê Lợi, Nguyễn Trãi và nhiều nhân vật khác, nhưng tất cả chỉ là hình nộm, chỉ là chiếc loa vô hồn, tất cả chỉ còn một nhân vật nói năng vung vít, đánh tráo thiện ác, địch ta…là chính Nguyễn Quang Thân…

 

Rất nhiều trang tác giả nhét vào mồm, vào đầu Nguyễn Trãi những lời thóa mạ độc ác tướng lĩnh Lam Sơn, thậm chí còn dùng Nguyễn Trãi làm phát ngôn cho Mao Trạch Đông ( tác giả câu nói nổi tiếng : trí thức không bằng cục phân) khi quy kết tướng lĩnh Lam Sơn căm thù trí thức bằng những lời rất Nguyễn Quang Thân như sau : "Là người từng sống nhiều năm với chúa công và tướng lĩnh Lam Sơn, ông biết họ không thuộc dòng thi thư, niềm vui của họ là tuốt kiếm ra. Dưới mắt họ những kẻ ham đọc sách chỉ là một lũ thầy cúng thầy mo hay vẽ chuyện lung lạc chúa công và tướng sĩ. Phạm Vấn đã nhiều lần lén nhổ nước bọt khi ông đọc thơ. Lê Sát từng nói khi biết chúa công giao một cánh quân lớn cho Trần Nguyên Hãn : " Đưa lính cho cục phân chó ấy thì nó nướng sạch". Sát nhiều lần mắng mỏ mấy ông đồ coi sổ sách quân lương : "Ngữ các ông không bằng cục phân…"…(tr.29)…Còn đây là sự khinh rẻ, thóa mạ các tướng lĩnh Lam Sơn của Nguyễn Thị Lộ, vợ của Nguyễn Trãi : " …Bọn người vô học trong cái triều đình không ngai…"(tr.40)…

 

Theo sử, Lê Lợi tuy ở chốn thôn dã nhưng ngài vừa luyện võ vừa đam mê kinh thư, nghĩa là văn võ song toàn, trí dũng toàn tài. Các tướng lĩnh quê Thanh Hóa của ngài tuy học không cao, nhưng cũng có đọc sách, tuy là tướng võ nhưng mưu lược hơn người, hầu như cầm quân đi là chiến thắng…Họ, những tướng lĩnh cùng quê với Lê Lợi là những người trọng chữ thánh hiền, không bao giờ dám khinh rẻ thi thư, càng không căm thù trí thức đến nỗi phải mượn lời của kẻ sinh sau mình 500 năm là Mao Trạch Đông để nguyền rủa trí thức …Nguyễn Quang Thân viết như thế này mà dám gọi là tiểu thuyết lịch sử ư ?

 

Đây là đoạn Nguyễn Quang Thân, sau khi lên án sự vô đạo, vô học, vô văn hóa của tướng lĩnh Lam Sơn, bèn tả hàng tướng nhà Minh Thái Phúc là con người cao cả, tuyệt vời nhân nghĩa và bao dung, hào hoa phong nhã, ngay cả một gái điếm ( ca kỹ) mà viên tướng giặc này còn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thông qua tâm trạng của nàng ca kỹ : "Từng là kỹ nữ chốn kinh kỳ, cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm, đã qua vòng tay nàng không biết bao nhiêu đàn ông trẻ có, già có. Nhưng nàng không thương lấy được một người. Cho đến lúc nàng được gặp ông qua bản vắng. Thoạt tiên, nàng không biết ông là người phương Bắc.Ông nói với nàng tiếng Đại Việt lớ giọng Nghệ, giọng nói ông thô lậu nhưng chân thành, rắn chắc. Ông nhận miếng trầu nàng têm mời. Ông dắt nàng xuống cầu thang gỗ. Bàn tay ông ấm áp, tin cậy. Rồi ông cõng nàng qua suối….Ông ấy yêu nàng, chăm sóc nàng như một công tử tốt bụng lại hào hoa, phong nhã, chẳng chút thô lậu võ tướng…" ( tr. 68)

 

Thông qua mối tình của hàng tướng Thái Phúc và mối tình của Vương Thông với một cô gái Việt, ta có cảm tưởng đám tướng giặc Minh này đều là những chàng Kim Trọng sang Đại Việt để làm từ thiện, để cứu vớt chúng sinh, để khai hóa, để làm phúc cho dân tộc Việt Nam, chứ không phải sang đây để cốt cướp nước, cốt đốt sách, hãm hiếp con dân Đại Việt như chính sử của ông cha ta từng viết. ( Nguyễn Quang Thân tả Vương Thông trước ngày đầu hàng Lê Lợi, nửa đêm, bế người yêu là thiếu nữ Đại Việt từng là vợ y lên ngựa, tặng hết châu báu cho nàng, dắt theo hơn 200 kỵ binh thiện chiến, mở đường máu vượt qua mấy vòng vây của quân Lam Sơn để mang người yêu Đại Việt về trả cho cha mẹ nàng. Cuộc phá vòng vây máu của tình ái, của cao thượng, của nhân từ hết mực và cao cả sáng trưng chính nghĩa Trung nguyên này của tướng giặc Vương Thông đã thí mạng hơn trăm lính quân Minh và bằng ấy lính Đại Việt…).

 

Hình ảnh hàng tướng Thái Phúc còn hiện ra qua ngòi bút Nguyễn Quang Thân là một người giàu lòng nhân ái, không bao giờ giết chóc hoặc hành hạ tù nhân Đại Việt. Tác giả kể rằng khi Thái Phúc là vị tướng dẫn một đoàn tù rồng rắn gồm toàn bộ triều đình nhà Hồ và những người tài giỏi của Đại Việt bị bắt sang Trung Quốc, thấy Nguyễn Phi Khanh đi bộ mang nặng kiệt sức ngã lên ngã xuống, tướng giặc này đã tìm một con ngựa gày gò mời người cha Nguyễn Trãi cưỡi ngựa mà đi vào chỗ chết cho sướng. Thật là nhân đạo thay ! Trong khi, qua ngòi bút Nguyễn Quang Thân, nghĩa quân Lam Sơn thường chém đầu tù hàng binh : " Họ thường chặt đầu tù binh tế cờ…" ( tr.199). Cảnh tác giả tả tướng Lê Sát chém đầu mấy người tù binh xem ra thật tàn ác và rùng rợn. Cảnh tác giả tả nghĩa quân Lam Sơn chém tù binh là hàng tướng Thôi Tụ trước thành Đông Quan để cảnh cáo Vương Thông thật là cảnh man rợ hết chỗ nói. Trong khi Vương Thông, cũng qua ngòi bút tác giả bắt được tù binh Nguyễn Thống, kẻ vừa bắn trật tướng Minh Sơn Thọ, lại được đối đãi quá tử tế và tha mạng cho về. Thật là hai bức tranh trái ngược : quân Minh càng nhân đạo bao nhiêu thì nghĩa quân Lam Sơn càng man rợ, tàn bạo bấy nhiêu.

 

Đây là hình ảnh các tướng Thanh Hóa của Lê Lợi mà Nguyễn Quang Thân nhét vào mồm Trần Nguyên Hãn, xem ra các tướng cùng Lê Lợi ăn thề thưở Lũng Nhai chỉ là một bọn thổ phỉ không hơn không kém : "Một đống của cải giái đẹp tha hồ chia nhau cướp phá hiếp giết cho thỏa mãn mười năm nhịn thèm" ( tr 253)…

 

Chúng tôi xin trích những lời Nguyễn Quang Thân phỉ báng, bôi nhọ tận cùng các tướng lĩnh Lam Sơn ( trừ có bốn tướng khoa bảng Bắc Hà : Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lưu Nhân Chú, Phạm Văn Xảo) thông qua các nhân vật hình nộm mà Nguyễn Quang Thân dùng làm loa phát ngôn cho mình, như sau : "Ta đâu có lạ cái máu dê của các người (tr.84)…" Lê Sát là kẻ học mọn"…"đôi mắt hơi nhỏ bộc lộ tính khí cố chấp, nhiều dục vọng và có chút gì đó thô bạo" ( tr.96,97)…" bụng hẹp như trôn kim"…(103)…"Đám công thần can trường dũng cảm nhưng ông biết là vô học, nhiều khi vô đạo, hễ ông quay gót là giở trò ngu ngốc cho thỏa cái bất kham của họ" (tr.111)…"Bọn Vấn, Sát, Ngân vẫn thường thả cửa cho quân tướng lạm dụng đồ tế nhuyễn của riêng tây của giặc Ngô và cả của dân chúng khi tràn vào chiếm lại cái thành phố giàu có nào đó…" (115)…"Lê Sát rút gươm lia mấy đường, máu phun lên xối xả. Ba cái đầu lâu lăn lóc dưới đất. Đám lính hầu thất sắc, nhớn nhác…"( 117)…"Tranh nhau chiến lợi phẩm" (134)…"Bọn Sát, Ngân thù ghét, miệt thị Trãi, Hãn ra mặt" ( 136)…" Đưa tất cả về Thanh cho bà lớn…Dặn chôn chặt cất kỹ và khâu miệng bọn gia nhân lại…Ta lột được của thằng Hoàng Phúc. Nó lạy như tế sao, nói là vật hộ mạng truyền từ đời cụ kị nhà nó. Ha ha. Bây giờ viên ngọc sẽ hộ mệnh cho họ Phạm này…" (tr.170)…"Tôi thì chôn sống hết lũ chuyên khua môi múa mép, cái lũ trí thức không bằng cục phân ấy"(tr.171)…" Ta nhường họ phần thanh cao, chỉ xin phần thô tục" ( tr.172)…" Nó chịu hàng thì tôi bú buồi cho các ông" ( 173)…"Viên tùy tướng đứng cạnh con ngựa Thôi Tụ đang cưỡi, lia đường kiếm đánh xẹt. Chưa ai kịp nhìn, đầu Thôi Tụ đã lăn lóc dưới đất, vọt ba tia máu làm đỏ rực đám cỏ" ( tr.183)…"Các tướng lén cho ngựa thồ vàng bạc lấy của địch về nhà"( tr.199) …" Kẻ vô học tham lam"…" đám vô học" ( 200)…"Cứ có lợi thì chuyện xấu xa mấy người ta cũng làm"(tr.201)…."Đôi mắt thăm dò sắc như dao và nham hiểm của Phạm Vấn"(219)…."v…v…và v…v…

Chúng tôi tin rằng, cuốn sách này có thể sẽ được Trung Quốc dịch in, biết đâu sẽ được giải thưởng lớn từ Bắc Kinh vì nó phục vụ đắc lực cho chiến lược "16 chữ vàng"…của những hậu duệ Minh Thành Tổ, Trương Phụ, Vương Thông…hôm nay.

 

Lê Tư Tề con bà vợ cả Trịnh Thị Lữ với Lê Lợi là một tướng Lam Sơn văn võ song toàn, một con người theo Nguyễn Quang Thân mô tả là học trò cưng của Nguyễn Trãi, có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, một người chí tình chí nghĩa, thấm nhuần tinh thần đạo lý Nho gia : "trai thì trung hiếu làm đầu". Thế mà, lạ thay, Nguyễn Quang Thân đã nhét vào đầu Lê Tư Tề một ý nghĩ đại bất hiếu, đại nghịch, "phủ nhận sạch trơn" cha mình – một anh hùng dân tộc, chỉ vì Lê Lợi trót mắng con trai trưởng vì tội dám đánh em ruột cùng cha khác mẹ là Lê Nguyên Long, như sau : " Tư Tề dần dần hiểu ra. Ông biết sau lưng mình từ lâu người ta đã có những âm mưu hắc ám. Vua cha bận trăm công nghìn việc đâu có thì giờ tĩnh tâm để phân biệt phải trái, chính tà…"

 

Cái ý ngĩ quá bậy bạ này Nguyễn Quang Thân nhét vào đầu Lê Tư Tề không phải ngay sau khi ông bị vua cha Lê Lợi mắng, mà đã qua nhiều ngày " từ từ ông hiểu ra"…Nghĩa là sau khi ông nghiền ngẫm rất lâu mới đi tâm sự với Nguyễn Trãi và cho cha mình là kẻ "không phân biệt được phải trái, chính tà", tức là Lê Lợi qua sự lên án của người con trưởng, chỉ là tên hôn quân bạo chúa…

 

Ý nghĩ vô đạo này dứt khoát không thể có trong đầu Lê Tư Tề một con người tôn sùng cha mình như Trời Phật, một người coi trung là hiếu, coi hiếu là trung, thà có ai chặt cổ ông, ông cũng không dám nghĩ xấu về cha mình như thế …Bằng kết luận này của Nguyễn Quang Thân áp đặt vào nhân vật Tư Tề, dù tác giả có ca ngợi Lê Lợi bằng nhiều trang sách cũng chỉ là công cốc mà thôi. Sao một vị anh hùng dân tộc, suốt mười năm nằm gai nếm mật với tài cao đức lớn có lòng dân ủng hộ, với bao hi sinh, mười năm kháng chiến (không có sự giúp đỡ hết mình của Liên Xô, Trung Quốc, lại chưa có đảng lãnh đạo) mà vẫn đuổi được giặc Minh, dành lại nước cho chúng ta hôm nay, lẽ nào Nguyễn Quang Thân lại chơi xỏ ngài, vu cho ngài là một người có bộ óc bã đậu, một kẻ tiểu nhân vô học vô luân không phân biệt được phải trái, chính tà…đến như thế này ư ?

 

Lê Lợi người từ bé đã ham mê tập võ nghệ và ham mê đọc sách thánh hiền theo sử chép, chẳng lẽ lại hiện ra dưới ngòi bút Nguyễn Quang thân như một anh cu trâu mù chữ, như một chú mõ làng láu cá, đê tiện khi hau háu nhìn bà Nguyễn Thị Lộ bằng cái nhìn đầy dục tính, mê đắm một bà vợ thuộc cấp theo tác giả tả là khá xấu và già, lúc đó đã ba mươi bảy tuổi, như sau : "Lê Lợi nhìn bà đại học sĩ giống như khi ông muốn xé một con gà luộc bốc hơi nghi ngút…" (tr.11)…Đây phải chăng là hình ảnh vua Lê Lợi : "Ông ( tức Lê Lợi) đói cồn cào, chạy vô bếp kiếm một miếng cơm cháy. Trong một khắc ông không còn là minh chủ, mụ ( tức mụ bếp) quýnh lên còn ông thì làm ( làm tình) vội làm vàng, sợ mấy thằng thị vệ nhìn thấy, nhanh như con gà trống…" (tr.12)

 

Với những hình ảnh trên, dù tác giả đã để nhiều trang ca ngợi Lê Lợi, thì chỉ bằng sự quy kết của Lê Tư Tề rằng Lê Lợi là kẻ "không phân biệt được phải trái, chính tà", thì quả tình Nguyễn quang Thân đã phủ nhận công việc chính nghĩa sáng ngời của nghĩa quân Lam Sơn là cứu nước, giành lại độc lập dân tộc đã bị nhà Minh cướp mất suốt hai mươi năm, đồng thời tô son trát phấn cho hai viên tướng giặc là những nhà nhân đạo chủ nghĩa, những chính nhân quân tử…Có phải bằng việc này, Nguyễn Quang Thân muốn đánh tráo chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa theo một câu thơ rất sai có xuất xứ từ bên Nga : "Trong mọi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân cũng bại". Không, ngàn lần không, năm 1427, sau mười năm kháng chiến, vua Lê Lợi đã chiến thắng giặc Minh xâm lược; chiến thắng của Ngài cũng chính là chiến thắng của đất nước và của nhân dân Đại Việt. Nhờ đó mà chúng ta còn có một nước Việt Nam hôm nay.

 

Cùng với Lê Lợi, Nguyễn Trãi là một nhân vật chính trong "Hội thề". Nguyễn Quang Thân đã dành nhiều trang ca ngợi công đức Nguyễn Trãi. Trong chương gần chót có tên " Tứ hải giai huynh", Nguyễn Quang Thân đã hạ bệ nhà đại trí thức của nước Việt xuống hàng phải nói là quá ngớ ngẩn. Xin chứng minh.

Trang 263, Nguyễn Quang Thân tả cuộc đối đáp của Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn với hàng tướng Thái Phúc, y từng khoe đã rước Nguyễn Phi Khanh lên ngựa để đi cho đỡ cực trên đường bị bắt đi đầy sang Trung Quốc :

 

"Nguyễn Trãi cười buồn hỏi :

-          Thân phụ tôi nói gì ?

-          Người nói : Mang thân kẻ đi đày tôi mới hiểu thế nào là câu "tứ hải giai huynh đệ". Ở đâu cũng có thể gặp người có nhân. Ngài ít tuổi hơn nhưng xin cho tôi được gọi ngài là anh tôi. Ôi giá như đức Khổng Khâu nói tứ hải giai huynh thì thiên hạ đã thái bình…"

 

 

"Nguyên Hãn ha hả :

-          Hay ! Giá như người Ngô các ông đừng ỉ thế mà biết nói "thiên hạ giai huynh" như ông dượng của tôi thì hay biết mấy"…

 

….

"Mắt Nguyễn Trãi mờ đi.Ông thì thầm như đang nói mê : "Tứ hải giai huynh ! Thật chí lý. Thế nhưng mấy người làm được vậy ?" (tr.265)

 

Nguyễn Quang Thân sao dám mang cái bất cập của mình mà gán cho cha con Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi. Câu thành ngữ : "Tứ hải giai huynh đệ" không phải là câu của Khổng tử mà là một câu ngạn ngữ cổ Trung Hoa. Theo cuốn "Từ điển thành ngữ, tục ngữ Hoa Việt dày 1156 trang, do Lê Khánh Trường-Lê Việt Anh dịch- GS. Lê Trí Viễn hiệu đính, NXB Văn Hóa và Thông Tin 1998, trang 808 định nghĩa như sau : "Tứ hải chi nội giai huynh đệ" : Năm châu bốn biển đều là anh em. Hết thảy mọi người đều nên giúp đỡ lẫn nhau, như người một nhà. Năm châu bốn biển đều là anh em : tứ hải giai huynh đệ"

 

Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn là những người thông kim bác cổ, không đời nào các ông lại nhầm câu thành ngữ trên là của Khổng Khâu. Vả, các vị trí thức lớn Đại Việt trên không ngu dốt đến mức bỏ đi một từ trong câu ngạn ngữ kia để thành : " Tứ hải giai huynh" vừa vô nghĩa, vừa ngầm phục vụ cho mộng bá chủ thiên hạ của các hoàng đế Trung Nguyên. "Tứ hải giai huynh" chỉ có nghĩa là : "bốn biển đều là anh" hay "bốn biển đều là của anh". Nếu cả ba vị trên đều tâm đắc với câu ngạn ngữ cụt đuôi trên, tức là họ đã mắc mưu Thái Phúc, kẻ vừa bịa ra lời Nguyễn Phi Khanh để lừa dân Việt  : "bốn bể đều là anh hai Hoa Hạ, bốn biển đều là của anh hai Đại Hán" để truyền chỉ mệnh lệnh thiên triều : bốn bể đều là của hoàng đế Trung Hoa, dưới gầm giời này không chỗ nào không thuộc quyền trẫm". Như vậy, có khác nào chính Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn đã nhờ Nguyễn Quang Thân công khai tuyên bố với bàn dân thiên hạ rằng : Nước Việt Nam ta muôn đời chỉ là thuộc quốc của Trung Hoa. Như thế này có phải là phản " Bình Ngô đại cáo" hay không ?

 

Thông điệp "Tứ hải giai huynh" mà Nguyễn Quang Thân dùng các nhân vật trên để phát ngôn có phải là tư tưởng chủ đề của tác phẩm "Hội Thề" vừa được Hội nhà văn Việt Nam trao giải thưởng hạng A chăng ?

 

Sài Gòn chủ nhật 13-02-2011

 

TRẦN MẠNH HẢO