Hackers giấu mã ở trang mạng http://images.ohbah.com/ rồi cài link vào một số trang mạng lề trái, những trang mạng bị nhiễm loại mã nầy có DCVonline.net , danchimviet.info , anhbasam.wordpress.com , vietlandnews.net ... Số nhiễm các trang mạng lề trái sẽ tăng lên .


Những điều cần làm gấp :


(1) Các webmasters của những trang mạng nêu trên xem lại các files lưu trử, databases trong server để lấy mã độc ra .


(2) Để bảo đảm an tòan, các bạn đọc tháo WEBCAM ra khỏi máy (disconnect) khi vào đọc các trang mạng lề trái .


Dấu hiệu cho thấy máy PC của bạn đọc bị nhiễm loại mã nầy khi vào các trang mạng nêu trên .


(a) Một Digital Certificate hiện lên bảo bạn chấp nhận cho http://images.ohbah.com/ được access ... khi thấy một windows Digital Certificate PopUp bạn bấm ngay Cancel đừng bấm vào YES .


(b) Speakers của bạn tự động có âm thanh sound một tiếng (đing) giống như tín hiệu "Found new hardware" thường nghe khi chúng ta gắn một hardware mới vào máy .


Vì tính cấp bách của sự kiện, cho trường hợp an toàn nếu bạn đang dùng WEBCAM hoặc máy bạn có sẵn WEBCAM nên chú tâm vào chuyện nầy , trường hợp một số LAPTOP có gắn sẵn WEBCAM thì xin bạn dùng một băng keo hay vật gì đó che chắn WEBCAM mình trước khi vào đọc các trang mạng lê trái .


Xin quí anh chị giúp phổ biến thông báo nầy .


Phạm Xuân Nhi


* note: Xin Điều Hành Vietland để topic nầy lên Top một thời gian để các trang mạng khác kịp điều chỉnh cũng như sự An Tòan của bạn đọc .