THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 June 2012

Tham Dự LỄ XUẤT PHÁT Công tác “YỂM TRỢ TINH THẦN LÝ TỐNG”

Nam Cali: Thông báo tham dự Lễ Xuất Phát đi San Jose Yểm Trợ Tinh Thần Lý Tống