THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 December 2011

Lại đọc thơ Bác!

Source:  http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/lai-oc-tho-bac.html?utm_source=BP_recent


Dân (danlambao) «Ngoài xã hội, vô nhà người mà không xin phép, không gõ cửa đồng nghĩa với tà tâm "ăn trộm"; vô nhà người, mượn tài vật mà không ngỏ lời là "ăn cắp". Trong văn nghệ, mượn ý tứ của người mà không ghi xuất xứ là "nhận vơ". Chân thường nhân "ăn cắp", "ăn trộm" cái xấu hổ chân thường nhân riêng chịu, không lây lan cho ai. Ngụy vĩ nhân "nhận vơ" cái xấu hổ trở nên "vĩ đại"…»

Khen ai khéo tạc bình phong, 
Ngoài long, lân, phụng trong lòng gạch vôi! 
(Ca dao VN) 
Ngoài cuốn Nhật Ký Trong Tù mà tôi đã say mê đọc đâu vài chục lần, tôi còn đọc nhiều, rất nhiều thơ thuần Việt của thi-hào-Hồ-Chí-Minh, kể cả hàng hàng lớp lớp những sách, những bài "nói-thẳng-nói-thật" về thi tài của một người vừa là "tượng trưng cho thời đại hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam", vừa nghe nói là "danh-nhân-văn-hoá-của-nhân-loại", do đó đương nhiên "Thơ của Người là ánh sáng của cuộc đời hiện tại và mãi mãi là cuốn sách chỉ đường cho tương lai". Tôi chịu khó "rà" thật kỹ "Thơ Người" cũng chỉ mong sao "rút" ra kỳ được chút "đạo đức giản dị, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" làm vốn lận lưng trong quá trình tập viết. Rốt cuộc, điều tôi "rút" ra được là thế nầy: Đọc riết buộc tôi để ý và nảy ra chút thắc mắc, trong cùng một con người "vĩ đại" mà sao phần thơ chữ Hán của Người lại có trình độ cao vượt bứt phần thơ thuần Việt, từ ngôn ngữ, ý tứ cho đến cấu trúc, văn phong..., đến nỗi nếu không biết trước tất cả là của cùng một tác giả (nhờ cái chữ ký như một thương hiệu bất khả chê - vì chê là bóc lịch), thiệt tình đố ai mà ngờ.
Ai tò mò đặt Nhật Ký Trong Tù kèm phần Việt ngữ, cạnh phần thơ thuần Việt của thi-hào-họ-Hồ, sự chông chênh lạ lẫm sẽ lộ rõ đến ngỡ ngàng, ngẩn ngơ rồi hoang mang, bàng hoàng: phải chăng đó là nguyên do tác-giả-đa-tài-đa-ngôn-ngữ đã không tự dịch thơ mình ra tiếng mẹ đẻ hầu "nhân dân lao động anh hùng" dễ thưởng thức và dễ học tập, học thi hơn, mà cứ mặc ai "muốn dịch sao cũng được"?
Trường hợp xấp ngửa này làm tôi tự động liên tưởng tới hai nhân vật trong bộ chưởng Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung:
«Có hai anh em sinh đôi giống nhau như tạc từ mặt mày đến tiếng nói và dáng điệu là Cừu Thiên Lý (có bản dịch gọi là Cừu Thiên Trượng) và Cừu Thiên Nhận. Ông anh Cừu Thiên Lý ngo ngoe vài chiêu thức đuổi ruồi nhưng cực giỏi việc bịa đặt lừa đảo; ngược hẳn ông em là Cừu Thiên Nhận, bang chủ Thiết Chưởng Bang, võ công trùm đời, đặc biệt môn Thiết Chưởng và môn khinh công nên được quần hào võ lâm mệnh danh là Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu (tay sắt nổi trên nước). Trong thời gian Cừu Thiên Nhận ẩn tích trau luyện "Ngũ Độc Thần Chưởng" chờ Hoa Sơn Luận Kiếm kỳ 2, Cừu Thiên Lý lợi dụng có tướng mạo giống em nên thường mạo danh để mà mắt bàn dân thiên hạ ròng rã hơn 20 năm trời... mà không ai phân biệt được giả chân, cho đến khi bị Quách Tĩnh điểm huyệt "thiên đột" (huyệt nhột và ngứa), chịu không thấu Cừu Thiên Lý bèn cung khai ngọn nguồn...» [1]
Ôi, cũng như nếu không bị Internet "điểm huyệt" thì mấy ai biết được ai đó đích thực là ai... Mồ tổ thằng Internet, đoạn lòng phá nát mộng… muội của ông!
Tôi cũng có để ý thấy, không hiểu nguyên do sâu và xa nào đã khiến thi-hào-họ-Hồ lẫn các phê-bình-gia-văn-học XHCN, trước sau, lấp la lấp lửng xem nhẹ tênh phần chú thích sự vay mượn ý tứ của thiên hạ, của nhân dân. Phần thơ chữ Hán của thi-hào-họ-Hồ, tôi đã tự nguyện trong khả năng hạn hẹp chú thích bổ túc một phần nhỏ trong bài "Đọc Lại Thơ Bác", đêm nay, như đã hứa, xin tiếp tục cho trọn nghĩa "xung phong" góp phần đưa "châu về hợp phố".
A. Bổ túc phần thơ chữ Hán (Hồ-Chí-Minh, Nhật Ký Trong Tù. Viện Văn Học – Hà Nội, 1960)
1. Bài “Giải trào” (Nói cho vui), trang 105:
Hán văn
Ngật công gai phạn trú công phòng,
Quân cảnh luân ban khứ hộ tòng;
Ngoạn thủy du sơn tùy sở thích,
Nam nhi đáo thử diệc hào hùng! 
Việt ngữ
Ăn cơm nhà nước, ở nhà công,
Binh lính thay phiên để hộ tùng;
Non nước dạo chơi tùy sở thích,
Làm trai như thế cũng hào hùng!
Câu "Nam nhi đáo thử diệc hào hùng" vốn của Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ (1778-1858) trong bài "Kẻ Sĩ":
......
Rồng mây khi gặp hội ưa duyên,
Đem quách cả sở tồn làm sở dụng.
Trong lăng miếu ra tài lương đống,
Ngoài biên thùy rạch mũi Can Tương.
Sĩ làm cho bách tuế lưu phương,
Trước là sĩ, sau là khanh tướng.
Kinh luân khởi tâm thượng,
Binh giáp tàng hung trung.
Vũ trụ tri gian giai phận sự,
Nam nhi đáo thử thị hào hùng
Nhà nước yên mà sĩ được thung dung,
Bấy giờ sĩ mới tìm ông Hoàng Thạch...
(Theo sách Đạo làm người của Nguyễn Công Trứ của Vũ Ký, Nxb Kim Ý - Sàigòn 1962, trang 173).
2. Bài "Nhập Tĩnh Tây huyện ngục" (Vào nhà lao huyện Tĩnh Tây), trang 17:
Hán văn
Ngục trung cựu phạm nghênh tân phạm,
Thiên thượng tinh vân trục vũ vân;
Tinh vũ phù vân phi khứ liễu,
Ngục trung lưu trú tự do nhân. 
Việt ngữ
Trong lao tù cũ đón tù mới,
Trên trời mây tạnh đuổi mây mưa;
Mây mưa, mây tạnh bay đi hết,
Còn lại trong tù khách tự do.
Câu "Thiên thượng tinh vân trục vũ vân" vốn là anh em song sinh với câu "Giang thượng tinh vân tạp vũ vân" trong bài "Đỗ Công Bộ Thục Trung Ly Tịch" của Lý Thương Ẩn (831-858) đời Đường:
Hán văn
Nhân sinh hà xứ bất ly quần
Thế sự can qua tích tạm phân
Tuyết Lĩnh vị quy thiên ngoại sứ
Tùng Châu do trú điện tiền quân
Toạ trung túy khách diên tĩnh khách
Giang thượng tinh vân tạp vũ vân
Mỹ tửu Thành Đô kham tống lão
Đương lô nhưng thị Trác Văn Quân
(Toàn Đường thi Quyển 539 - bài 90, theo “Xích Bích Kiều”) 
Việt ngữ
Đời người có chỗ nào không có sự chia ly?
Vì chiến tranh nên mới tạm xa nhau
Tuyết Lĩnh chưa trở về người sứ giả ngoài ngàn dặm
Tùng Châu còn dừng lại vị điện tiền tướng quân
Trong bàn tiệc người say còn mời rượu người tỉnh
Trên mặt sông đám mây trong xen lẫn với đám mây tạp
Rượu ngon ở Thành Đô không xua đi được tuổi già
Nhưng trong quán rượu vẫn còn Trác Văn Quân đứng bán.
(“Tiệc rượu chia tay với Đổ Phủ ở Thục trung”)
B. Chú thích phần thơ thuần Việt của thi-hào-Hồ-Chí-Minh
1. Trong cuốn tài liệu mỏng "Lời Di Chúc của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh" – Hà Nội 1969, trang 9, có câu:
"Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay",
làm tôi ngờ ngợ, nhớ tới cụ Tiên Điền cũng có câu:
Còn non, còn nước, còn trời,
Còn về, còn nhớ đến người hôm nay.
(Bùi Khánh Diễn, Kim Vân Kiều, Nxb Sống Mới – Sàigòn 1971, câu 557-558).
2. Trong “Bài Ca Sợi Chỉ”, câu 3 và 4:
Mẹ tôi là một đoá hoa
Thân tôi trong sạch tôi là cái bông
Xưa tôi yếu ớt vô cùng,
Ai vò cũng đứt, ai rung cũng rời. 
làm tôi liên tưởng tới:
1.
Trơ như đá, vững như đồng,
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.
(Kim Vân Kiều, câu 2521-2522, sđd, trang 223)
2.
Ta đây như cây trong rừng,
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.
(Nguyễn Tấn Long & Phan Canh, Thi Ca Bình Dân VN, tập 2, trang 467, nxb Sống Mới, Sàigòn 1969) 
3. Trong "Thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ (MTDTGPMNVN)", đề ngày 06/09/1967, có hai câu:
Đến ngày thống nhất nước nhà,
Bắc Nam sum họp thì ta vui lòng!
làm tôi nhớ tới đoạn Thúy Kiều dựa oai Từ Hải để oán trả ân đền:
.......
Sao cho muôn dặm một nhà,
Cho người thấy mặt là ta cam lòng.
(Kim Vân Kiều, câu 2435-2436, sđd trang 218)
4. Trong bài "Tặng các cụ lão du kích":
"Tuổi cao chí khí càng cao,
Múa gươm giết giặc ào ào gió thu.
Sẵn sàng tiêu diệt quân thù,
Tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lẫy lừng".
Hai câu "Tuổi cao chí khí càng cao, múa gươm giết giặc ào ào gió thu", sao mà chẳng mấy khác với:
Giã nhà đeo bức chiến bào,
Thét roi cầu vị ào ào gió thu.
(Đặng Trần Côn & Đoàn Thị Điểm: Chinh Phụ Ngâm, câu 23-24)
5. Vợ nhà văn Vũ Ngọc Phan, nhà thơ Hằng Phương có đem biếu nhà-thơ-chủ-tịch-Hồ-Chí-Minh mươi quả cam và được Hồ chủ tịch đáp tạ bằng thơ:
Cảm ơn bà biếu gói cam,
Nhận thì không đáng, từ làm sao đây!
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Phải chăng khổ tận, đến ngày cam lai.
(HCM, “Cảm ơn người tặng cam”)
Câu "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", đã đến lúc phải trả lại cho dân gian Việt Nam:
1.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa. 

2.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Uống nước sông nầy nhớ suối từ đâu.

3.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

4.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Có bát cơm đầy, nhớ đến nhà nông.
Đường đi cách bến cách sông,
Muốn qua giòng nước, nhờ ông lái đò!
5.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay, giần sàng.
(Nguyễn Tấn Long & Phan Canh: Thi Ca Bình Dân VN, nxb Sống Mới 1969).
và câu "phải chăng khổ tận, đến ngày cam lai" lại là của cụ Tố Như:
Thương vui bởi tại lòng này,
Hay là khổ tận đến ngày cam lai?
(Kim Vân Kiều, sđd, câu 3209-3210, trang 262)
6. Một lần vĩ-nhân-xứ-Nghệ trở về thăm làng Sen, trong bài phát biểu có câu:
Quê hương nghĩa nặng tình sâu,
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình!
thế rồi từ đó, hai câu này "phải" thuộc tác quyền của Bác-Hồ: "người Việt Nam, Việt Nam hơn người Việt Nam nào hết" (Phạm Văn Đồng). Tuy nhiên, câu "Quê hương nghĩa nặng tình sâu" vốn nằm trong ca dao từ vạn đại:
1.
Quê hương nghĩa nặng tình sâu,
Thấy hoa gạo đỏ rủ nhau cùng về. 

2.
Quê hương nghĩa nặng tình sâu,
Đất quê chôn chặt “nhúm nhau” của mình.
(Thi Ca Bình Dân VN, sđd)
và ai hơi hơi thuộc Kiều, chắc chắn sẽ bị / được chưng hửng vì "nói rứa mà nỏ phải rứa" khi câu "Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình", lại cũng của cụ Nguyễn Du, thác lời Thúy Vân trong cảnh Kim-Kiều tái ngộ:
Những là rày ước mai ao,
Mười lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình!
(Kim Vân Kiều, sđd, câu 3069-3070, trang 254)
7. Trong bài "Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi vĩ đại của bản lĩnh và trí tuệ VN" có câu: «Bác Hồ nói: 
Nay tuy châu chấu đấu voi,
Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra.
là hoàn toàn không đúng sự thật, nếu không muốn nói là Bác của người ta đã nhận vơ rất tự nhiên, rất vô tư, vì từ ngàn xưa ca dao ta đã lưu truyền hai câu:
Nực cười châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.
8. Trong một bức thư gửi cho "ngụy binh", đề ngày 15/01/1951, Hồ chủ tịch có câu:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Con Hồng, cháu Lạc phải thương nhau cùng!
và báo giới Miền Bắc cứ buộc cho là do Bác của họ "phát minh", trong khi kho tàng ca dao đã di lưu từ bảy mươi đời:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người chung một nước phải thương nhau cùng!
(Vũ Ngọc Phan: Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, trang 127) 
9. Trong bài "Sáu Mươi Tuổi": 
Ăn khoẻ, ngủ ngon, làm việc khoẻ,
Trần mà như thế kém gì tiên.
thì ca dao đã có: 
1.
Ăn được ngủ được là tiên,
Không ăn, không ngủ là tiền vất đi! 

2.
Ăn được, ngủ được là tiên, 
Kém ăn biếng ngủ, mất tiền thêm lo.
9. Trong cuốn HCM, Về Giáo Dục Thanh Niên, bài “Khuyên Thanh Niên”, trang 87, nxb Thanh Niên - Hà Nội 1977, được mào đầu bằng 4 câu thơ, với ghi chú "Thơ Hồ chủ tịch, nxb Văn Học - Hà Nội 1967, trang 37":
Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên.
thì từ xưa thật là xưa, ca dao tục ngữ Việt Nam đã dạy:
1.
Người có chí thì nên,
Nhà có nền thì vững. 

2.
Ai ơi không chóng thì chầy,
Có công mài sắt, có ngày nên kim.

3.
Trời nào có phụ ai đâu,
Hay làm thì giàu, có chí thì nên.

4.
Ai ơi giữ chí cho bền,
Mặc ai xoay hướng, đổi nền mặc ai.
Và nếu truy thêm chút đỉnh sẽ gặp mùi cổ thi Trung Quốc:
Hán văn
Tạc sơn thông đại hải
Luyện thạch bổ thanh thiên
Thế thường vô nhân sự
Nhân tâm tự bất kiên. 
Việt ngữ
Sớm sớm lên đỉnh núi
Đội đá vá trời xanh
Bền gan không nản chí
Việc khó cũng thành công.
10. Ngày 14 thánh 03 năm 1963, Hồ chủ tịch tiễn phái đoàn Vương quốc Lào trở về nước bằng 4 câu thơ: 
Thương nhau mấy núi cũng trèo, 
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. 
Việt-Lào hai nước chúng ta, 
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. 
Sau đó bốn câu này được đăng trên báo Nhân Dân số 3274 (14/03/1963) với tựa đề «Tình hữu nghị Việt-Lào» ký tên Hồ Chí Minh, không ghi chú cũng như không có mở ngoặc, rồi được in lại trong Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 9 Nxb Sự Thật HN 1989, trang 482, cũng không ghi chú nguồn, nghĩa là tất cả là do thi-hào-họ-Hồ ‘sáng tác’!
Hai câu đầu trong bài này vốn là ca dao việt nam từ khi mổ khi mô, ai đọc sách đều rõ, đơn cử:
1.
Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát khe cũng lội, tứ cửu, tam thập lục đèo cũng qua.

2.
Yêu nhau chẳng quản xa gần,
Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.
(Nguyễn Tấn Long & Phan Canh: sđd tập 1 trang 171)

3.
Bạn đọc chỉ việc gu-gồ là sự sự sẽ rõ ràng hơn hầu tránh cho người viết vướng tội nói điêu, bêu rêu “danh nhân văn hoá của nhân loại”. 
Riêng phần ca dao tục ngữ bản gốc trong bài này, tôi nghĩ hai câu dưới đây tóm gọn nhưng xúc tích được sự ‘nhuần nhuyễn sáng tạo’ của Người: 
Trống chùa ai đánh thì thùng, 
Của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng. 
(Ca dao VN) 
11. Cũng trong cuốn sách nói trên (tiết 9), trang 104, bài “Nói Chuyện Với Nam Nữ Thanh Niên Học Sinh Các Trường Trung Học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội)”, có dẫn câu: «Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà», phía dưới ký tên Hồ Chí Minh.
Câu dẫn này – tuy không là thơ - lại làm tôi sửng sốt thực sự, vì tôi tin quyết ai có chút tò mò về thế giới ngoài Việt Nam đều biết hai năm rõ mười, câu nói nầy là của cố Tổng Thống Mỹ John F. Kennedy (1917-1963), trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20/01/1961 tại Washington:
«Đừng hỏi dân tộc đã làm gì cho anh, mà nên hỏi anh đã làm gì cho dân tộc» (“Don't ask what the country can do for you, but ask what you can do for the country." / "Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays", 20/01/1961). [2]
Rồi từ sự sửng sốt trên, tôi nhớ lại đã có lần nêu ra trong một vài bài viết khác về tầm tự trọng của một số "danh nhân" ở xứ ta, hơn nửa thế kỷ qua, qua việc nhận vơ trí tuệ của người làm của mình, chôm chỉa từ một câu nói đến hai dòng thơ qua nguyên bản nhạc... và tôi chỉ muốn gào lên, gào to lên sao cho vọng về tận khởi điểm của 4.000 năm văn hiến mà tôi hằng tự hào từ hồi mới lớn! Nay, tiện thể xin ghi gom lại một lần cuối:
12. Câu nói "từ dân, do dân, vì dân" ký tên Hồ-Chí-Minh vốn là phát biểu của Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865), sau trận chiến Gettysburg ngày 19 tháng 11 năm 1863:
"... and that government from the people, by the people, for the people" (A. Lincoln)
"La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple" (A. Lincoln)
13. Câu "mười năm trồng cây, trăm năm trông người" ký tên Hồ-Chí-Minh vốn là quốc sách của Quản Di Ngô từ thời Chiến Quốc bên Tàu: "Nhất niên chí kế mạc như thụ cốc, Thập niên chi kế mạc như thụ mộc, bách niên chi kế mạc như thụ nhân" (Kế sách một năm không gì bằng trồng lúa, kế sách mười năm không gì hơn trồng cây, kế sách trăm năm không gì hơn trồng [giáo dục] người). 
Ngoài xã hội, vô nhà người mà không xin phép, không gõ cửa đồng nghĩa với tà tâm "ăn trộm"; vô nhà người, mượn tài vật mà không ngỏ lời là "ăn cắp". Trong văn nghệ, mượn ý tứ của người mà không ghi xuất xứ là "nhận vơ". Chân thường nhân "ăn cắp", "ăn trộm" cái xấu hổ chân thường nhân riêng chịu, không lây lan cho ai. Ngụy vĩ nhân "nhận vơ" cái xấu hổ trở nên "vĩ đại", hơn nữa tiếp tục nhồi nhét đồ "nhận vơ" vào đầu trẻ nít, thanh thiếu niên; duy ý chí "nặn cục đất ra ông Táo", quanh co ngụy biện cho "đồ nhận vơ", cái xấu hổ sẽ thành "vĩ đại" trong cái "vĩ đại", chóng chầy cũng biến chứng thành cái "bình thường" của nhà nhà, cho khít với luật chơi "thượng bất chánh, hạ tắc loạn", hay: 
Người trên ở chẳng chính ngôi, 
Cho nên kẻ dưới chúng tôi hỗn hào. 
Người trên ở chẳng được cao, 
Khiến cho kẻ dưới lộn nhào lên trên. 
(Ca dao VN) 
(26/12/2011)
________________________________
Ghi Chú:
[1] Lược theo Anh Hùng Xạ Điêu tập VI, trang 182-186, nguyên tác Kim Dung, bản dịch Phan Cảnh Trung & Đà Giang Tử, Nxb Hương Hoa – Sàigòn, 1964.
[2] Lý Chánh Trung: Tôn Giáo và Dân Tộc, Nxb Lửa Thiêng – Sàigòn 1972, trang 16, có dẫn câu này và cũng ghi rõ là của J.F. Kennedy.

Những lớp học VN với tư thế không thể lạ hơn

- Do bàn ghế quá cao so với khổ người, nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa đã phải xoay trở đủ kiểu để có thể đọc, viết trong giờ học.

Kích cỡ bàn ghế không phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng học tập mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sức khỏe, hình thức của trẻ em.

Vì thế, đã có hẳn một Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công Nghệ và Bộ Y tế công bố vào tháng 6/2011, hướng dẫn chi tiết kích cỡ bàn ghế ngồi học cho học sinh.

Trong khi chờ đợi những hiệu quả thiết thực của thông tư trên, rất nhiều học sinh, đặc biệt những học sinh vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn vẫn phải ngồi học trên những bộ bàn ghế quá khổ, nhiều khi phải đứng lên mới có thể viết được.

Những học sinh mẫu giáo ở Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông) hàng ngày phải ngồi học trên những bộ bàn ghế quá khổ khiến rất mỏi vì chân không thể chạm đất.
Dưới thì chân không chạm đất, phía trên thì mặt bàn cao ngang cổ nên các em phải dướn hết người mới có thể khoanh tay trên mặt bàn.
Muốn viết, bé trai này buộc phải đứng.
Cũng giống như học sinh ở Trường Nguyễn Bá Ngọc, những học sinh lớp 1 ở điểm Trường Khe Bốc thuộc Trường Tiểu học số 2 Điện Quan (Xã Điện Quan, Bảo Yên, Lào Cai) cũng phải ngồi học trên những bộ bàn ghế mà mặt bàn cao ngang cổ. Với tư thế ngồi viết thế này kéo dài  không mắc những tật bệnh về mắt, cổ mới lạ.
Tư thế đứng để viết tuy có mỏi chân, nhưng có lẽ cậu trò lớp 1 tại điểm trường Khe Bốc này vẫn cảm thấy thoải mái hơn việc phải để mắt quá gần trang vở.
Những tư thế lạ do bàn ghế quá cao trong giờ học tại lớp 1, điểm trường Cửa Vạn, Trường TH & THCS Hùng Thắng (Phường Hùng Thắng, TP Hạ Long).
Một cách thư giãn đôi chân của cô trò nhỏ lớp 1 ở điểm trường Cửa Vạn.
Các kiểu khắc phục bàn ghế quá khổ của học sinh lớp 1 điểm trường Cửa Vạn.
Một tư thế ngồi viết lạ tại điểm trường Cửa Vạn do bàn ghế không đúng kích cỡ.
Hai chân trên ghế chăm chú nghe giảng.
Không biết đến bao giờ, các trường mới có đủ điều kiện thực hiện thông tư  liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

  • Lê Anh Dũng

Sữa Trung Quốc tràn lan ở Việt Nam


"Sữa Trung Quốc" lại một lần nữa dấy lên làn sóng lo ngại trong người tiêu dùng khi tổng cục Kiểm tra chất lượng Trung Quốc phát hiện chất gây ung thư aflatoxin M1 của hãng sữa Mengniu (Mông Ngưu) vượt quá 140% so với tiêu chuẩn cho phép.

TIN BÀI KHÁC

Đáng chú ý, là trong năm 2011 lượng sữa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng đến gần 30%, và trên thị trường vẫn bày bán nhiều loại sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Không rõ xuất xứ

Khu vực chợ Kim Biên, các chủ quầy không ngần ngại giới thiệu bốn loại sữa khác nhau với mức giá từ 50.000 – 70.000 đồng/kg tuỳ màu sắc. Giá càng mắc thì bột sữa có màu vàng càng đậm. Ông V., một chủ quầy ở đây nói: "Loại mắc tiền thì độ béo cao hơn, không cần pha thêm bột béo." Khi hỏi về nguồn gốc, hầu như người bán nào cũng bảo đó là sữa nhập, nhưng ở mỗi quầy, dù cùng một mặt hàng – cùng nấc giá, nhưng chỗ ông V. nhập từ Úc, chỗ của bà T. nhập từ New Zealand, chỗ bà H. nhập từ Hà Lan... Đi theo người bán vào xem hàng ở trong một căn nhà gần chợ, bột sữa được đóng trong bao 10 – 20kg, hoặc để gọn trong các thùng giấy carton và bên ngoài ghi chữ bằng bút lông: sữa béo Úc loại 1, loại đặc biệt hoặc loại thượng hạng, không có thêm bất cứ dấu hiệu nào xác nhận xuất xứ.

Người tiêu dùng nên chọn mua sữa có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng.

Bà T., người bán hương liệu bảo: "Hàng này bán lãi ít, nên chỉ khi nào khách mua vài trăm ký và mua thường xuyên thì mới cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ".

Ở các quầy bán sữa trên đường Cách Mạng Tháng Tám, khu Nguyễn Thông quận 3, không bày công khai, nhưng nếu khách hỏi, vẫn có thể mua được sữa xá.

Khuyến cáo chất nào thì kiểm tra chất đó

Khi đề cập đến chất Flavacin M1 (chất gây ung thư có trong sữa của tập đoàn Mông Ngưu – Trung Quốc), BS Phạm Kim Bình, phó chánh thanh tra sở Y tế TP.HCM cho biết, có hàng ngàn chất độc hại, trong sữa gần đây thế giới phát hiện có chất melamine, phóng xạ,... Ngành y tế nếu đi thanh tra, kiểm nghiệm tất cả các chất độc đó thì không xuể. Do đó, khi nước ngoài phát hiện một chất nào đó có trong sữa gây độc hại đến sức khoẻ người tiêu dùng, thanh tra sở Y tế sẽ kết hợp với các đoàn liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra trên thị trường TP.HCM xem có sản phẩm đó hay không, sau đó mới lấy mẫu sữa đi phân tích.

Cũng theo ông Bình, từ trước đến nay ngành y tế TP.HCM thường làm những xét nghiệm theo cảnh báo của các cơ quan y tế quốc tế. Các cơ quan này đặt ra vấn đề đưa chất nào vào kiểm nghiệm thì thanh tra sở Y tế mới lấy mẫu đi phân tích kiểm nghiệm.
Tại quầy chất sữa hộp cao cấp khá hoành tráng đường Nguyễn Thông, khách cầm bịch sữa không có nhãn mác, hỏi xuất xứ, thì người bán nói thành thật: "Tui cũng không biết nữa, đi lấy mối bao lớn 20kg, về chia nhỏ cân sẵn từng ký. Hàng để bên trong, chủ yếu bán cho khách quen". Theo chỉ dẫn của người bán, thì sữa này có mùi thơm, vị béo, có thể làm yaourt hay pha uống.

Tại khu phố Hàng Buồm và chợ Đồng Xuân (Hà Nội), sữa ký được bán khá nhiều. Phần lớn sữa đóng gói bằng túi nilông loại 500g đến 1kg, không nhãn mác. Một kiốt trong chợ Đồng Xuân, khi hỏi mua sữa cân về làm bánh ngọt đã bày ra rất nhiều loại. Theo lời giới thiệu của chị Liên bán hàng thì sữa này của Úc, Hà Lan, New Zealand… "Làm gì có sữa Trung Quốc. Sữa này chất lượng lắm, các cửa hàng làm kem, bánh ngọt, sữa chua đều mua về làm. Cao điểm có ngày bán được hàng chục cân", chị quảng cáo. Tuy nhiên, trên bao bì của mỗi túi sữa không có nhãn mác, thời hạn sử dụng. Sữa được để trong bao to rồi đưa vào túi từng cân bán cho khách. Một cân sữa dao động từ 45.000 – 90.000 đồng, tuỳ từng loại, rẻ hơn cũng có nhưng không nhiều. Một dãy chuyên bán bánh kẹo, sữa, đường, sữa được bày la liệt và dùng bút bi ghi ngoài nhãn nilông: sữa béo, dẻo kem, sữa nguyên kem… Sữa có bao, nhãn mác rất hiếm.

Ông Phạm Ngọc Châu, phó tổng giám đốc công ty thực phẩm Hancofood kể: "Ở vùng nông thôn các tỉnh, đội ngũ tiếp thị của công ty phát hiện khá nhiều thương hiệu lạ (Dinamilk, Growthmilk, Goodmilk…), bán với giá chỉ 150.000 – 170.000 đồng/hộp 900g và còn khuyến mãi cho người bán "mua 3 lon tặng 1 lon". Theo ông Châu, hiện giá sữa nhập từ Trung Quốc rẻ hơn giá sữa nhập từ châu Âu khoảng 30%.

Ông Nguyễn Hữu Đức, giám đốc đối ngoại công ty Nutifood và ông Châu cùng cho rằng: nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam, do áp lực cạnh tranh, đã nhập nguyên liệu sữa từ Trung Quốc để có giá rẻ, nhưng không ai dám để hở ra điều đó vì sợ người tiêu dùng tẩy chay.

Nhập khẩu sữa Trung Quốc tăng mạnh


Theo tổng cục Hải quan, tháng 11.2011, nhập khẩu sữa từ Trung Quốc vọt lên với mức kim ngạch 120.000 USD, tăng 79,1% so với tháng 10.2010. Tính đến hết tháng 11, Việt Nam đã nhập 513.700 USD sữa và sản phẩm từ Trung Quốc, tăng 29,81% so với cùng kỳ năm 2010. Đó mới chỉ là số liệu chính thức, theo các nhà kinh doanh thì lượng sữa nhập tiểu ngạch còn nhiều hơn, đa phần là sữa xá, sau đó được đóng lon thành sữa có thương hiệu và bán ở các vùng nông thôn, hoặc bán cho các đơn vị sản xuất bánh kẹo, làm kem…

Sữa xá có thể dễ dàng mua được tại khu vực Nguyễn Thông, quận 3, giá chỉ 70.000 đồng/kg, sản phẩm không có bao bì, nhãn mác...

Điều này có thể chứng minh qua giá bán. Hiện giá sữa nhập từ châu Âu dao động khoảng 3.600 – 3.800 USD/tấn (tức hơn 80.000 đồng/kg), trong khi đó sữa nhập Trung Quốc chỉ 2.300 – 2.800 USD/tấn (khoảng 50.000 đồng/kg), nên các điểm bán hương liệu thực phẩm mới có thể bán được sữa bột với mức giá chỉ từ 50.000 – 70.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Hữu Đức nói: "Thực ra nếu nhập khẩu sữa loại tốt của các công ty lớn từ Trung Quốc, giá tương đương với nhập từ châu Âu, chỉ có nhập từ các công ty nhỏ ở địa phương thì mới có giá rẻ".

Theo một nhà kinh doanh hương liệu thực phẩm, có tình trạng công ty vừa nhập khẩu sữa từ châu Âu, vừa nhập khẩu sữa từ Trung Quốc, nhằm có được các hoá đơn chứng từ thể hiện việc dùng nguyên liệu châu Âu.

(Theo Sài Gòn tiếp thị)

Thịt bò Kobe bỗng dưng... 'biến mất'


Sau thông tin thịt bò Kobe (Nhật Bản) được bán tại các nhà hàng Việt đều qua con đường nhập lậu, chưa hề được kiểm dịch và có thể là hàng giả, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tại một số nhà hàng và cơ sở nhập khẩu sản phẩm này.

TIN BÀI KHÁC

Chiều 26/12, ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội, khẳng định, thịt bò Kobe vào Việt Nam bằng chứng thư giả là chính xác. Một số nhà hàng từng quảng cáo có món bò Kobe Nhật Bản đã gỡ hết niêm yết. Các nhà hàng đều phủ nhận, không nhập thịt bò Kobe Nhật Bản, chỉ có thịt bò Australia và Mỹ. Một số địa chỉ rao bán, niêm yết giá thịt bò Kobe từ 3,5 – 4 triệu đồng/kg trên mạng Internet trước đó cũng đã bỡ bỏ thông tin sản phẩm.

Vì vậy, trong lần kiểm tra này, Chi cục QLTT đã không bắt giữ được trường hợp nào. "Nếu phát hiện niêm yết giá và quảng cáo thịt bò Kobe Nhật Bản, người tiêu dùng hãy thông báo cho Chi cục QLTT làm rõ", ông Lộc khuyến nghị.

Ông Hoàng Văn Năm, Quyền cục trưởng Cục Thú y, Bộ NN-PTNT, cho hay, nếu doanh nghiệp nào có đề nghị xin nhập khẩu loại thịt bò này, thì các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ nhanh chóng làm việc với Nhật Bản để đảm bảo các thủ tục theo yêu cầu về an toàn thực phẩm và dịch bệnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu theo nhu cầu.

(Theo Đất Việt)

Tràn lan dâu tây TQ "đội lốt" Đà Lạt, "hét" giá gấp 3 lần

Chỉ cần gắn mác "Đà Lạt", dâu tây TQ lập tức được người bán "hét" giá từ 120.000-150.000 đồng/kg, trong khi giá thực chỉ khoảng 40.000-45.000 đồng/kg.

TIN BÀI KHÁC

Buôn hàng bình dân bán giá đặc sản


Những ngày này, đi dọc nhiều con phố ở Hà Nội Yên Phụ, Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Hồ Tùng Mậu (Hà Nội)… người đi đường dễ bắt gặp những xe chở dâu tây bán rong với màu đỏ bắt mắt, quả dâu tươi rói còn nguyên cả cuống. Chỉ cần dừng xe hỏi mua, khách sẽ được người bán quảng cáo những quả dâu chín mọng kia có xuất xứ từ Đà Lạt và kèm theo đó là cái giá "xứng đáng" từ 120.000 - 150.000 đồng/kg (tùy quả to hay bé).

Anh Thạch - bán dâu tây tại đường Yên Phụ, Hà Nội đang mải miết nhặt dâu lên kệ hàng bày bán cho khách khoe: "đây là dâu Đà Lạt đấy, giá mở hàng anh lấy 100.000 đồng/kg còn lại anh đều bán 150.000 đồng/kg, bán lẻ là 20.000 đồng/lạng".

Người bán hàng trên phố Đại Cồ Việt quảng cáo dâu tây Đà Lạt cho
khách mua hàng với giá 100 nghìn đồng/kg.

Thùng dâu được anh Thạch rao là dâu Đà Lạt chính hiệu lại đựng trong chiếc thùng xốp toàn chữ Trung Quốc để dưới gầm xe. Khi chúng tôi thắc mắc: "Sao dâu Đà Lạt lại được đóng trong thùng xốp Trung Quốc?", anh Thạch "tỉnh bơ": "Thùng xốp có tiếng Trung này là của loại dâu khác, người bán hàng đựng vào cho đẹp hơn và đỡ dập hơn thùng cac-ton".

Trong khi đó, tại chợ Long Biên (Hà Nội) những thùng xốp đựng dâu tây in tiếng Trung Quốc như của anh Thạch để ngổn ngang dưới đất. Các chủ hàng thường chia dâu từ thùng đóng vào hộp xốp loại 1 kg và 500 gram để bán cho khách với giá 50 nghìn đồng/kg, mua cả thùng giả rẻ hơn rất nhiều.

Nhiều chủ hàng thừa nhận đấy là dâu Trung Quốc vì giá rẻ, quả to, 1 kg được rất nhiều quả thích hợp cho việc bán hoa quả dầm, sinh tố… Bà chủ hàng Th. (chợ Long Biên) cho biết: "Dâu tây Đà Lạt làm gì có nhiều mà bán giá đó, năm nay 100 nghìn/kg mua buôn còn chẳng có lấy đâu ra thùng lớn thùng bé".

Dâu tây chia ra làm hai loại mà người bán hàng thường gọi là dâu nếp, dâu tẻ. Lợi dụng việc phân loại này, người bán hàng đã đánh lừa người tiêu dùng bằng mác dâu Đà Lạt.

Chị Phương - chủ shop hoa quả miền Nam trên phố Lê Trọng Tấn cho biết, những hoa quả miền Nam đưa ra trừ bưởi có độ bền lâu còn đa số nhanh hỏng. Dâu Tây cũng không ngoại lệ.

Theo kinh nghiệm của chị Phương, đa số dâu thường được ngâm qua một loại hóa chất để giúp quả tươi hơn nếu bị ngâm hóa chất thì dâu tây trong nước cũng nguy hiểm cho sức khỏe chứ không nói gì đến dâu tây Trung Quốc. Nhưng hoa quả trong nước thường được giám sát kỹ càng hơn.

Kinh nghiệm phân biệt dâu tây Đà Lạt

Tại phố Đại Cồ Việt, có khoảng hơn 10 xe chở rong bán dâu tây và giá cả so với giá tại chợ Long Biên gấp khoảng 2 đến 3 lần, những trái dâu nhập khẩu từ Trung Quốc trở thành đặc sản của Đà Lạt.

Người bán hàng quảng cáo là dâu Đà Lạt và được người bán niêm yết với giá chung như sau một loại 10.000 đồng/lạng một loại 20.000 đồng/lạng. Loại dâu nếp quả nhỏ, đỏ sẫm bán với giá 20.000 đồng/lạng, dâu tẻ quả nhạt hơn, to hơn có giá 10.000 đồng/lạng.

Trong khi người bán lẻ trực tiếp khẳng định dâu này là dâu Đà Lạt thì người bán buôn tại chợ đầu mối phủ kín thông tin đều là dâu Trung Quốc.

Dâu tây trên chợ Long Biên được bóc từ những thùng xốp có
chữ Trung Quốc có giá 45.000 đồng/kg.

Chị Đinh Thị Lam - bán hoa quả trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) tỏ ra rất bất bình vì dâu tây Trung Quốc "đội lốt" nhiều khiến dâu Đà Lạt chị nhập với giá cao cũng khó tiêu thụ vì quả không đẹp bằng mà số lượng không nhiều như dâu Trung Quốc.

"Dâu tây Đà Lạt gốc thường không sử dụng loại thuốc nào thì chỉ hai ngày là héo và thâm hết cuống nhưng dâu Trung Quốc bán ngoài đường 3 ngày cuống vẫn to và tươi xanh" – chị Lam cho biết.

Bằng kinh nghiệm bán hoa quả nhiều năm, chị Lam chia sẻ: Dâu Đà Lạt quả nhỏ, nặng chắc, ăn mềm dai và chua thanh chứ không chua "lảnh" như dâu Trung Quốc. Đặc biệt, dâu Đà Lạt không thể để được lâu, chỉ dùng trong 2,3 ngày ở nhiệt độ 15 độ C. Còn nắng hanh thì một ngày dâu đã héo cuống và thâm.

Trong khi đó, những người bán dâu rong trên đường, trong chợ đều thề rằng "dâu tây Đà Lạt được đưa bằng máy bay ra Hà Nội nên quả tươi và ngon".

(Theo GDVN) 

Đổ xô mua vé đón năm mới ở 'nóc nhà Sài Gòn'


Nhiều bạn trẻ đang háo hức chờ đợi bữa tiệc năm mới vào đêm 31/12 trên tòa tháp Bitexco ở độ cao 178 mét dù giá vé lên đến gần 600 nghìn đồng. Đến 83% trên tổng số 300 vé đã được bán. 
Thú ngắm Sài Gòn từ đài quan sát cao 180 mét

Thường ngày, đài quan sát Saigon SkyDeck trên tầng 49 của tòa tháp Bitexco Financial Tower mở cửa từ 9h30 đến 21h30 đón du khách tham quan ngắm cảnh Sài Gòn ở độ cao 178 mét. Thế nhưng, dịp tết Tây năm 2012, đài quan sát này lần đầu tiên tổ chức tiệc đón năm mới trên cao từ 22h đêm đến tận 3h sáng.

599 nghìn đồng là giá vé dành cho người lớn thưởng thức bữa tiệc cocktail, nhạc flamenco, chụp ảnh lưu niệm thành phố về đêm và ngắm pháo hoa từ trên cao. Vé dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi cũng lên đến 399 nghìn đồng. Đắt đỏ là thế nhưng nhiều người vẫn muốn thử.

Tòa tháp cao nhất Sài Gòn bán vé dự tiệc cuối năm dịp 31/12 với giá gần 600 nghìn đồng một lượt người. Ảnh: Hà Thanh

Anh Thanh Tùng, nhân viên ngành dầu khí đã mua một cặp vé đón năm mới từ giữa tháng 12, chia sẻ với VnExpress.net: "Tôi mua vé để đi cùng với bạn gái, khi được tặng món quà bất ngờ này cô ấy thậm chí còn háo hức hơn cả tôi".

Tùng cho biết, so với giá vé ngày thường 200 nghìn đồng một lượt người, vé cho bữa tiệc nhẹ đêm giao thừa tết Tây đắt hơn 400 nghìn đồng. Còn so với tiệc buffet ở các nhà hàng thì cũng không đắt lắm. Tuy nhiên, đổi lại anh nhận được cảm giác lần đầu tiên ngắm pháo hoa ở Sài Gòn từ trên cao. "Cảm giác này mua vài trăm nghìn cũng đáng để thử", anh nói.

Mua vé dự tiệc năm mới trên cao vì tò mò, bạn Thành Nam, sinh viên trường đại học Hồng Bàng kể bạn dạo phố đêm Noel vô tình biết chương trình tiệc ở SkyDeck và đã rủ được nhóm bạn cùng đặt mua. "Sau nhiều lần đón tết Tây ngoài phố, cả bọn quyết định sẽ thử cảm giác đón giao thừa ở nóc nhà Sài Gòn. Em hy vọng đó sẽ là lần overnight đặc biệt của nhóm", Nam háo hức.

Dù nhiều bạn trẻ không tiếc tiền và háo hức tìm cảm giác lạ nhưng không ít người cho rằng giá vé gần 600 nghìn đồng cho một lượt người là khá đắt. Anh Minh, nhân viên ngành xuất nhập khẩu tính toán: "Có ai ăn tiệc tất niên một mình đâu, ít nhất cũng có đôi hoặc đi thành nhóm. Bỏ bạc triệu để ngắm pháo hoa từ trên cao, chi phí này bằng 20% lương cơ bản của tôi thì xa xỉ quá".

Ngắm nhìn TP HCM từ độ cao gần 180m. Ảnh: Vũ Lê

Trao đổi với VnExpress.net, Trưởng phòng quản lý tòa nhà Bitexco Financial Tower Đào Thị Thu Hằng cho biết: "250 vé trên tổng số 300 chỗ cho chương trình tiệc giao thừa tết Tây trên cao đã bán xong. Đài quan sát này chỉ có sức chứa 300 người cùng một lúc nên số lượng vé cũng giới hạn".

Bà Hằng cho hay, trong tổng số vé bán được chỉ có 10% là du khách nước ngoài, còn lại đều là người Việt Nam. Dự kiến trong dịp tết Nguyên đán, tòa nhà sẽ tổ chức một đêm tiệc đón giao thừa ngắm pháo hoa trên cao một lần nữa.

Saigon Skydeck hiện là đài quan sát đầu tiên của Việt Nam ở độ cao 180 mét. Địa điểm này còn gắn liền với kỷ lục tòa nhà cao nhất TP HCM của tháp tài chính Bitexco Financial Tower.

Đài quan sát được trang bị 6 ống nhòm tầm xa, có khả năng quay ngang 360 độ và quay lên xuống góc 50 độ, có thể nhìn rõ nhất các chi tiết cảnh quan đường phố Sài Gòn ở những vị trí không thể nhìn rõ bằng mắt thường.

Vũ Lê