Công An hèn với giặc ác với dân. Bầy đoàn lang sói và hỗ dữ.
 
image
Công An hèn với giặc ác với dân. Bầy đoàn lang sói và hỗ dữ.
 
image
Công An hèn với giặc ác với dân. Bầy đoàn lang sói và hỗ dữ.
 
Đỉnh cao phát triển xã hội chủ nghĩa
 
Công An hèn với giặc ác với dân. Bầy đoàn lang sói và hỗ dữ.
 
 
image
Công An hèn với giặc ác với dân. Bầy đoàn lang sói và hỗ dữ.
 
 
Công An hèn với giặc ác với dân. Bầy đoàn lang sói và hỗ dữ.
 
Kết quả đàm phán song phương và chính sách đối ngoại bưng bít của CSVN
Công An hèn với giặc ác với dân. Bầy đoàn lang sói và hỗ dữ.
 
Công An hèn với giặc ác với dân. Bầy đoàn lang sói và hỗ dữ.
 
Công An hèn với giặc ác với dân. Bầy đoàn lang sói và hỗ dữ.
 
 Công An hèn với giặc ác với dân. Bầy đoàn lang sói và hỗ dữ.
 
 Công An hèn với giặc ác với dân. Bầy đoàn lang sói và hỗ dữ.
 
Anh hùng Cù Hy Hà Vũ.

--- On Sun, 7/17/11, Vie^.t Si~ <vietsi2002@yahoo.com> wrote:

VN ngày nay. Đỉnh cao CNXH ưu việt. NQ4: Trong vòng 10 hay 20 năm Việt Nam sẽ bắt kịpcác quốc gia tiên tiến.
 
 
 
 
 
 VN ngày nay. Đỉnh cao CNXH ưu việt. NQ4: Trong vòng 10 hay 20 năm Việt Nam sẽ bắt kịpcác quốc gia tiên tiến.
VN ngày nay. Đỉnh cao CNXH ưu việt. NQ4: Trong vòng 10 hay 20 năm Việt Nam sẽ bắt kịpcác quốc gia tiên tiến.
VN ngày nay. Đỉnh cao CNXH ưu việt. NQ4: Trong vòng 10 hay 20 năm Việt Nam sẽ bắt kịpcác quốc gia tiên tiến.
   
 
VN ngày nay. Đỉnh cao CNXH ưu việt. Kinh doanh phu nữ lấy ngoại tệ.
NQ4: Trong vòng 10 hay 20 năm Việt Nam sẽ bắt kịp các quốc gia tiên tiến.