Thông cáo báo chí của Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam có trụ sở ở Paris, Pháp, vừa công bố cho biết tại khóa họp nhân quyền thứ 18 của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ở Geneva, Ủy ban lên án việc chính quyền Hà Nội đàn áp, bắt bớ những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

Dịp này, ông Võ Trần Nhật, đại diện Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, đã trình bày những quan ngại về trường hợp của blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, người đã mãn hạn tù nhưng vẫn còn bị chính quyền Việt Nam biệt giam. 

Ủy ban yêu cầu Việt Nam bảo vệ quyền biểu tình của công dân được Hiến pháp công nhận và trả tự do cho tất cả những người đang còn bị giam giữ vì đã tham gia các cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại Hà Nội trong thời gian gần đây, đồng thời kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền, tuân thủ những cam kết với quốc tế.

Nguồn: VN Committee on Human Rights Press Release