THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 January 2011

Re: # 3 Qu'y Vi. Ddang Ti`m Minh Qua^n ???

 
Cho phép Linh đưa thí dụ như thế này, bạn sẽ hiểu cách viết của Linh:
 
[Câu 1, thể khẳng định] Không bao giờ tìm được con chó biết nói
[Câu 2, thể nếu] Nếu bạn còn nghĩ đến việc tìm con chó biết nói, đó chính là con Chiquaqua (Chẳng lẽ như vậy bạn sẽ tin rằng con chiwawa nó biết nói ư ??? Bạn nên hiểu, chữ "nếu" là không bao giờ xảy ra, ý tác gỉa muốn cho mọi người biết con chiquaqua này nó tài giỏi hơn bất cứ con chó nào khác, không có nghĩa là nó biết nói)
 
Tương đương:
 
[Câu 1, thể khẳng định] Không bao giờ tìm được minh quân.
[Câu 2, thể nếu ] Nếu bạn còn nghĩ đến việc tìm kiếm một minh quân, đó chính là linh mục Lý. (Chữ "Nếu" ở đây bạn nên hiểu nó không bao giờ xảy ra, ví như người ta dùng chữ "nếu", người ta có thể bỏ Paris vào trong cái chai, ý tác giả muốn cho mọi người biết linh mục Lý xứng đáng hơn bất cứ ai khác, thế thôi, không có nghĩa linh mục Lý là một minh quân.)

Đây là cách viết Linh rất thích, và thường viết như thế, để người đọc ráng suy nghĩ, và có hiểu lầm thì mình giải thích cho rộng đường dư luận vậy mà, phải không? Cám ơn bạn đã quan tâm bài viết của Linh.
 
Chào bạn,
 
In a message dated 1/3/2011 5:13:55 A.M. Eastern Standard Time, clbphoihopcongtac.paris@gmail.com writes:

Thưa bạn Mỹ Linh,

Dĩ nhiên trước khi góp ý,  tôi đã đọc nguyên bài, chứ không phải 1 câu. Một bài được kết cấu từ những câu, một câu được kết cấu từ những chữ. Nếu dùng 1 chữ không chính xác thì câu sẽ lệch nghĩa. Nếu dùng 1 câu không chính xác thì bài sẽ lệch hướng.

Thêm nữa, Bạn đề cập đến chữ « nếu » mà bạn dùng ở đây, theo tôi hiểu thì chữ « nếu » này dùng trong cụm từ « Nếu bạn tìm 1 minh quân » Tức là « Bạn có đang tìm một minh quân hay không ? » Chữ « nếu » bạn dùng ở đây không phải là cho cụm từ « Cha Lý có là một minh quân hay không » Cho nên chữ « nếu » trong cụm từ này không liên quan đến việc « Ở phần trên, bài viết đã khẳng định minh quân chẳng bao giờ có » Bạn lại đi lạc vấn đề khi đưa chữ « nếu » ra để diễn giải.

Thưa bạn,

Đây chỉ là 1 sự góp ý trong tinh thần xây dựng. Nếu bạn nghĩ là sự góp ý này đúng thì nên cẩn thận để ý để tránh những sự hiểu lầm của độc giả ( trong trường hợp này chỉ có 1 bạn lacviettran lên tiếng, nhưng có thể có nhiều người hiểu như bạn lacvietran và chúng tôi nhưng không lên tiếng) về sau. Còn nếu bạn vẫn nghĩ mình là đúng thì xin cứ tiếp tục. Chúng ta nên ngừng sự tranh luận ở đây. Còn nhiều việc khác để làm hơn.

Kính

 

De : Mylinhng@aol.com [mailto:Mylinhng@aol.com]
Envoyé : lundi 3 janvier 2011 01:59
À : clbphoihopcongtac.paris@gmail.com; BTGVQHVN-2@yahoogroups.com
Cc : LacVietTran@gmail.com
Objet : Re: [BTGVQHVN-2] Re: # 2 Qu'y Vi. Ddang Ti`m Minh Qua^n ???

 

Bạn muốn hiểu một sự việc, phải đọc nguyên bài, đúng không??? Còn trích ra một đoạn rất dễ bị hiểu lầm. Ở phần trên, bài viết đã khẳng định minh quân chẳng bao giờ có, thì phải hiểu rằng không có minh quân. Còn phần dưới, câu rõ ràng có đặt chữ "nếu", nên không có gì phải bị hiểu lầm. Còn không đọc phần trên mà chỉ đọc phần dưới, sẽ dẫn đến hiểu lầm là việc đương nhiên. Có thể Linh sẽ thay thế chữ "người" mà bạn bôi vàng, thành chữ "bóng" có lẽ sẽ rõ nghĩa hơn để không bị hiểu lầm. Cái "bóng" của minh quân, chứ không phải minh quân.

 

 

In a message dated 1/2/2011 7:19:57 P.M. Eastern Standard Time, clbphoihopcongtac.paris@gmail.com writes:

bạn Mỹ Linh thân mến,

Khi đọc lời kêu gọi của bạn, thực sự tôi cũng nghĩ như bạn Lacviettran@gmail.com  vì trong đo bạn ML viết  câu : «  Nếu qúy vị nào, còn nghĩ đến việc tìm kiếm một minh quân, qủa thật, quả thật, linh mục Nguyễn Văn Lý, chính là người mà qúy vị đang tìm kiếm đó. »

Theo như câu này thì bạn Mỹ Linh muốn nói LM Lý là « người minh quân », chứ không phải là một cái « hướng » như bạn ML giải thích.

Nếu bạn nghĩ là hướng thì có lẽ nên viết lại lời kêu gọi cho rõ ràng hơn để tránh hiểu lầm vì chắc chắn rằng LM Lý cũng không có ý định làm « minh quân » đâu

 

De : BTGVQHVN-2@yahoogroups.com [mailto:BTGVQHVN-2@yahoogroups.com] De la part de mylinhng@aol.com
Envoyé : dimanche 2 janvier 2011 13:52
À : Mylinhng@aol.com
Objet : [BTGVQHVN-2] Re: # 2 Qu'y Vi. Ddang Ti`m Minh Qua^n ???

 

 

Chào bạn Lacviettran@gmail.com,

 

Cám ơn bạn Lacviettran@gmail.com đã cho ý kiến, nhưng có lẽ bạn đã hiểu lầm ý nghĩa của bài viết. Ở đây, vai trò của linh mục Lý chẳng có một chút quyền lực chính trị gì để bạn có thể nói rằng người tu hành tham gia chính trị.  Bất cứ ai, được sanh ra trên mảnh đất chữ S, đã là người Việt Nam, trước khi theo đuổi một tôn giáo nào. Vì thế, bất cứ nhà tu hành nào cũng đều có bổn phận hay trách nhiệm đối với đất nước, đối với tổ quốc Việt Nam, đó gọi là thái độ chính trị. Ở đây, trong trường hợp linh mục

Nguyễn Văn Lý, được gọi là có thái độ chính trị khi đưa ra Lời Kêu Gọi.  Xin lập lại: "Tìm kiếm một minh quân nó giống như tìm một tên bạo chúa độc tài trong xã hội dân chủ.  Lẽ dĩ nhiên, việc đó không bao giờ có thể xảy ra." 

 

Ở đây, bạn LacVietTran@gmail.com nên hiểu "minh quân" chỉ là một cái một cái hướng, một cái đính nhắm để mọi người có ý định tìm "minh quân" tham gia cuộc đấu tranh, không có nghĩa, linh mục Lý là một minh quân, với quyền lực lãnh đạo cuộc đấu tranh.

Mylinhng@aol.com

 

In a message dated 1/2/2011 3:07:49 A.M. Eastern Standard Time, lacviettran@gmail.com writes:

Người tu hành, nếu có tham gia chính trị vì tổ quốc, vì dân cũng nên ở vị trí tôn giáo vận mà thôi .

Ngoài ra các lãnh đạo tinh thần tôn giáo nhất là Công Giáo còn ảnh hưởng bởi Giáo Hội Hoàn Vũ Vatican . Xin chú ý điều này.

2011/1/1 <mylinhng@aol.com>

 

 

 

# Qúy Vị Đang Tìm Minh Quân?

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2041

Nhiều người cho rằng, muốn chiến thắng CS phải cần có minh quân.  Minh quân ở đây có ý nghĩa là người lãnh tụ có tài đức, lãnh tụ ở đây có nghĩa là người lãnh đạo mọi tổ chức đấu tranh.  Đối với những xã hội dân chủ mà người việt tỵ nạn đang sống, tìm kiếm minh quân giống như mò kim dưới đáy biển.  Tìm kiếm một minh quân nó giống như tìm một tên bạo chúa độc tài trong xã hội dân chủ.  Lẽ dĩ nhiên, việc đó không bao giờ có thể xảy ra.

Hôm nay, khi nhớ đến minh quân, tự nhiên nhớ đến linh mục Nguyễn Văn Lý.  Ngài đã can trường hàng chục năm tù CS, bây giờ, dù thân đã tật nguyền, ngài vẫn trung kiên tiếp tục con đường đấu tranh.  Qua lời kêu gọi biểu tình ngày 12 tháng 1 năm 2011 tại các Ủy Ban Nhân Dân, ngài chấp nhận hy sinh (Ngài sẽ tuyệt thực vô thời hạn, và từ chối những sự chữa trị của bạo quyền) nếu VC bắt ngài. 
Nếu qúy vị nào, còn nghĩ đến việc tìm kiếm một minh quân, qủa thật, quả thật, linh mục Nguyễn Văn Lý, chính là người mà qúy vị đang tìm kiếm đó.

Đây là thời điểm vô cùng quan trọng trong tiến trình đấu tranh đòi giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam, giải thể chế độ. 
Lời kêu gọi xuống đường biểu tình tại các Ủy Ban Nhân Dân ngày 12 tháng 1 năm 2011 của linh mục Nguyễn Văn Lý là một việc làm chính nghĩa.  Đây chính là thời cơ ngàn năm một thuở, để tất cả mọi người có thể tập trung sức mạnh vào mũi giáo Nguyễn Văn Lý để đâm thủng bụng kẻ thù cộng sản.  Đây cũng là thời điểm cho tất cả mọi tổ chức, mọi đảng phái, mọi đoàn thể đấu tranh thể hiện được sự đấu tranh dấn thân của tổ chức, đảng phái, đoàn thể của mình, bằng cách lên tiếng tham gia cùng biểu tình với Lời Kêu Gọi của linh mục Lý.  Đây cũng là thời điểm người dân sẽ đánh gía tất cả những tổ chức, đảng phái, và đoàn thể đấu tranh.  Tổ chức nào thật sự đấu tranh?, đảng phái nào thật sự đấu tranh?, đoàn thể nào thật sự đấu tranh?

Nếu tất cả các tổ chức, các đảng phái, các hội đoàn đều ra tuyên cáo cùng tham gia cuộc biểu tình ngày 12 tháng 1 sắp tới này sẽ tạo được sức mạnh vô cùng to lớn, và sẽ làm nức lòng tất cả đồng bào trong và ngoài nước, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được thành qủa, chắc chắn Đảng Cộng Sản Việt Nam phải sụp đổ, và chế độ CS sẽ sụp đổ theo.

Ngày 12 tháng 1 năm 2011 là ngày họp của tất cả bọn đầu sỏ VC tại Hà Nội. Lẽ dĩ nhiên, số cán bộ còn lại ở các cấp tỉnh, thành phố, huyện, quận, xã, phường đều là những cấp thừa hành.  Với sức mạnh của toàn dân, cấp thừa hành này sẽ thay đổi dễ dàng, vì họ cũng phải lo cho sinh mạng của họ và gia đình họ, khi nhìn thấy được sức mạnh của toàn dân.  Đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể đạt được sự chiến thắng.

Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là đến ngày biểu tình, hôm nay trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1) đang sôi nổi việc mỗi người cùng góp một bàn tay, cùng phổ biến Lời Kêu Gọi của linh mục Lý về Việt Nam để vận động mọi người cùng tham gia biểu tình.  Có một điều vô cùng đặc biệt xảy ra, không ai bảo ai, đều mang nicks áo trắng như: AoTrangLacViet, AoTrangCali, AoTrangSaiGon, AoTrangAnLoc, AoTrangAnhThu, AoTrangSongTien, AoTrangBaMien, AoTrangThangMo, AoTrangTV256, AoTrangTranNam, AoTrangTruongHai, AoTrangToroto, AoTrang, AoTrangDen, AoTrangTuDo6191, AoTrangBinhLong, AoTrangThuSinh, AoTrangAoVuCoHan, AoTrangBa3, AoTrangPeliciline... và tất cả mọi người cùng với một khẩu hiệu "Áo Trắng Thắng Cờ Đỏ Sao Vàng". 

Ai cũng biết rất rõ, trào lưu của tự do dân chủ phải chiến thắng, và chế độ CS phải bị sụp đổ, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Lời của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện vào năm 1971 như một lời tiên đoán về một cuộc Cách Mạng Trắng sẽ xảy ra ở VN, như bài
Sẽ Có Một Ngày:

Sẽ có một ngày con người hôm nay
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng
Đội lại khăn tang, đêm tàn ngày rạng
Quay ngang vòng nạng oan khiên
Về với miếu đường, mồ mả gia tiên
Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
Bao hận thù độc địa dấy lên
Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
Sống sót về đây an nhờ phúc phận
Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
Đứng bên nhau trên mất mát quây quần.
Kẻ bùi ngùi hối hận
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
Khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng!
Tiếng sáo mục đồng êm ả
Tình quê tha thiết ngân nga
Thay tiếng "Tiến quân ca"
Và "Quốc tế ca"
Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!

Nguyễn Chí Thiện ( 1971)

Và tất cả chúng ta phải quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Ngày 1 tháng 1 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
(*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.

In a message dated 12/31/2010 10:06:45 P.M. Eastern Standard Time, Mylinhng@aol.com writes:

# Các Tổ Chức Đấu Tranh, Các Đảng Phái, Các Tôn Giáo, Các Hội Đoàn

 

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2037

Các tổ chức đấu tranh, các đảng phái, các tôn giáo, các hội đoàn cùng lên tiếng tham gia và hỗ trợ những cuộc biểu tình này thì việc giải thể chế độ CS này sẽ trở thành hiện thực.

 

Linh mục Lý đã chấp nhận hy sinh rồi, linh mục sẽ tuyệt thực cho đến chết nếu bị bắt.  Lời hiệu triệu của linh mục Lý chính là nơi tập trung sức mạnh như một mũi giáo để đâm thủng bụng kẻ thù, qúy vị còn chờ đợi gì nữa ???

 

Hãy bắt đầu ngay bây giờ đi qúy vị ơi,

 

In a message dated 12/31/2010 7:17:59 P.M. Eastern Standard Time, mylinhng@aol.com writes:

 

# Biểu Tình Tại Các Ủy Ban Nhân Dân Ngày 12 Tháng 1 Năm 2011

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2034/


Ở Việt Nam, khi làm bất cứ một giấy tờ gì, đều phải qua các Ủy Ban Nhân Dân. Theo sự ta thán của người dân, tất cả các Ủy Ban Nhân Dân chính là những cơ sở hành chánh, nhưng người dân thường nói trại ra là những cơ sở "
Hành Dân" là chánh.  Nơi đây người dân bị bắt nạt, bị la lối, bị bắt phải đóng tiền mãi lộ,...  Từ đó, có thể nói, tất cả các Ủy Ban Nhân Dân, chính là những tụ điểm mà người dân chán ghét nhất.  Vì thế, trong bài viết "Vài Hướng Dẫn Biểu Tình Kiên Định Ôn Hòa", linh mục Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi tập trung biểu tình tại:

{{3. Địa điểm: Bất kỳ Trụ sở UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường… nào mà các Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình (CSDCHB) tập trung thuận tiện nhất.}} rất đúng, rất hay, vì tại nơi đây, các CSDCHB sẽ dễ dàng vận động cho sự tập hợp đông đảo của đồng bào.

Những tin tức trong nước cho chúng ta thấy rõ, rất nhiều lần dân chúng đã bất bình, bất mãn, nên cùng tập hợp lại tấn công vào các cơ sở của Ủy Ban Nhân Dân:

- Tại Hà Tây, dân chúng nổi lửa đốt trụ sở của UBND xã.  (27/1/2005)
- Tại Bắc Giang, dân chúng đã bao vây làm sụp đổ rào chắn xung quanh trụ sở UBND
tỉnh, còn đốt cả một xe Công An vì đã đánh chết 1 người dân. (26/7/2010)
- Tại Nghĩa Hưng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Tường, hàng trăm dân kéo tới, hủy hoại tài liệu và cơ sở UBND xã. (7-8/12/2009)
- Tại Long Hưng, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, khoảng trên 200 dân đã kéo đến trụ sở UBND xã, đốt trụ sở, đốt xe cảnh sát và bẻ gẫy cột cờ. (tháng 2/2009)
- Tại Yên Phụ, hàng trăm dân kéo đến đập phá trụ sở UBND xã vì nghi bị mất chuông thật của chùa, và thay vào đó một cái chuông gỉa. (5/5/2010)
...
Có lẽ còn nhiều trụ sở UBND đã bị người dân phẫn nộ tấn công, nhưng có lẽ thời buổi 700 cơ sở truyền thông bị bắt buộc đi theo lề phải, nên tin tức bị ém nhẹm là việc rất bình thường. 
Ở đây chúng ta chỉ đưa ra những sự kiện các UBND bị người dân tấn công, nhưng không có nghĩa là khuyến khích bạo động, tinh thần đấu tranh bất bạo động được đưa ra bởi linh mục Nguyễn Văn Lý vẫn luôn được tôn trọng. 

Ở thế giới cộng sản, hay gọi xã hội chủ nghĩa, đặc biệt ở Việt Nam này, có lẽ hai chữ "nhân dân" bị lạm dụng nhiều nhất.  Cái gì cũng nhân dân: Lực Lượng Võ Trang Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Báo Nhân Dân, Báo Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Đại Biểu Nhân Dân, Nghệ Sĩ Nhân Dân, Hội Đồng Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, Đội An Ninh Nhân Dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Nhà Giáo Nhân Dân... nhưng bảo đảm một điều, là không bao giờ phục vụ cho nhân dân. 
Qúy vị chỉ cần thay thế 2 chữ "nhân dân" này thành 1 chữ "Đảng" là sẽ đúng nghĩa của nó.  Tất cả đều mang tiếng "nhân dân", nhưng thực chất là phục vụ cho Đảng Cộng Sản Việt NamĐối với Đảng, "tổ quốc" chỉ là thứ làm kiểng, hay gọi là phản động, là thứ rác rưỡi, bởi thế, những ai yêu tổ quốc như anh Điếu Cày, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Trần Khải Thanh Thủy phải vào tù.  Qúy vị để ý cho, trong tất cả các cuộc hội họp, ngày lễ, lá cờ búa liềm, lá cờ Đảng, luôn luôn đặt bên trái, trước hết tất cả, có nghĩa là Đảng đồng hóa mình với tổ quốc.  "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" chỉ là những từ ngữ mị dân, nói thẳng là lường gạt người dân.  Thực tế, người dân chẳng có một quyền hành nào trong cái xã hội chủ nghĩa này.  Qúy vị nào qua bên Mỹ này sống, sẽ thấy rõ, người dân Mỹ làm chủ đất nước của mình như thế nào.  Người dân Mỹ đi đến bất cứ cơ sở công quyền nào, cũng đều được đón tiếp niềm nỡ.  Qúy vị đi thi bằng lái xe, mở cơ sở thương mại, làm giấy tờ thông hành (passport)..., nhân viên làm việc lúc nào cũng vui vẻ chào đón và giúp đỡ qúy vị.  Đơn giản, là họ đang làm công cho quý vị, qúy vị là người đóng thuế, và tiền thuế đã trả lương cho các nhân viên đó.  Nếu qúy vị bắt gặp một cử chỉ nào khiếm nhã của các nhân viên, qúy vị chỉ cần xin gặp người quản lý (manager), và nếu quản lý không giải quyết, qúy vị nhờ đến báo chí, đài truyền thanh, truyền hình..., nếu vẫn không giải quyết, qúy vị tìm gặp dân biểu tại địa phương của mình, bảo đảm qúy vị sẽ được giúp đỡ tận tình.  Điều đơn giản, những dân biểu được bầu ra bởi lá phiếu của qúy vị, bảo đảm ý kiến của qúy vị sẽ được tôn trọng.  Tại sao bên Mỹ này các nhân viên công quyền là "đày tớ của người dân" đúng nghĩa, còn tại sao ở VN, nhân dân lại làm đày tớ cho bọn nhân viên công quyền ???  Nhân dân VN cũng đã trả biết bao nhiêu thứ thuế cho Nhà nước.  Nguyên mảnh đất hình chử S là tài sản của toàn dân đó, mỏ dầu, mỏ sắt, mỏ than, mỏ bauxite... là của toàn dân, thì người dân phải làm chủ đất nước của mình.  Nghĩ cũng lạ, bên Mỹ này, chẳng bao giờ nghe cái từ "nhân dân" (people), mà đi đâu, nhân dân cũng được phục vụ.  Còn ở nước ta, từ "nhân dân" được nhìn thấy khắp mọi nơi, nhưng người dân đi đến đâu cũng bị chà đạp, nếu không biết chung chi.  Chúng ta cần phải có sự thay đổi tận gốc rễ, dẹp bỏ tất cả những trò hề mị dân gọi là "nhân dân".

Bởi vậy, chúng ta chẳng lạ gì,
hiện tại, Đảng CSVN đã mất hẳn vào chỗ dựa của dân.  Mất sức hỗ trợ của dân sẽ dẫn đến việc mất nước rất dễ dàng.  Còn nỗi nhục nào hơn, khi VN ta có bờ biển dài tới 3200km mà dân ta lại đi "xuất khẩu lao động", hành nghề đánh cá cho các ghe cá của Đài Loan, HồngKong, Hàn Quốc (Nam Hàn)... với đồng lương rẻ mạc.  Còn nỗi nhục nào hơn khi trên 7000 ngư dân Việt Nam đã bị bắt giam bởi các nước trong khu vực như: Mã Lai, Indonesia, Tàu Cộng, Phillipine... Nhà nước VC coi như đã làm ngơ, ai muốn làm gì thì làm, không lo gì được cho công dân của mình.  Một vùng biển rộng lớn từ phần cong chữ S cho đến Hoàng Sa, Trường Sa, chẳng lẽ không đủ cá cho ngư dân ta ???  Điều đau đớn nhất, các ngư dân Việt đang bị bí lối, đi đánh cá như thường lệ, sẽ bị tàu Trung Cộng ủi chết, hay đánh đập, bắt cóc đòi tiền chuộc, tịch thu cá, ngư cụ...  Nên bây giờ chỉ còn cách là đánh bắt gần bờ bằng chất nổ.  Kiểu này, cá con cá mẹ, bất cứ vi sinh nào gần bờ sẽ bị tận diệt, và cứ theo cái đà này, bảo đảm bờ biển VN sẽ không còn cá tôm nữa.  Không phải chúng ta bị mất mấy vùng biển, Hoàng Sa, Trường Sa, mà còn trên đất liền như Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Hang Pắc Pó, Núi Đất (Lão Sơn) và 700 km2, coi như chúng ta đã mất phần cái phần chóp nón lá trên bản đồ.  Một ngàn năm Bắc thuộc cho chúng ta kinh nghiệm, Tàu Cộng chắc chắn không bao giờ ngừng lại ở đây.  Chúng giở trò bauxite, để đem 50 ngàn công nhân trấn giữ ở chỗ an toàn nhất của VN, ở vị trí chiến lược tốt nhất của VN.  Vì đó là địa thế cao của dải Trường Sơn, nó xây những công sự trong hốc núi, là muôn đời ở đó, như cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng nói với chúa Nguyễn Hoàng: "Hoành Sơn Nhất Đái, Vạn Đại Dung Thân".  Không còn cách nào khác, muốn đuổi Tàu Cộng, phải chấm dứt vai trò thái thú của Nhà Cầm Quyền, tức là chấm dứt vai trò của Đảng Cộng Sản VN.  Và khi đó, mới có thể đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước được.

Qủa thật, Lời Kêu Gọi Giải Thể chế độ Cộng Sản Việt Nam của linh mục Nguyễn Văn Lý đã đánh động được lòng yêu nước của toàn dân, nên được phát tán rất rộng rãi trên mọi diễn đàn internet. Qúy vị có thể đọc được Lời Kêu Gọi này trong bất cứ trang nhà đấu tranh nào, và đang được chuyển tải về trong nước với tốc độ cấp số nhân. 
Tất cả mọi thành phần:  thanh niên, sinh viên, học sinh, kinh, thượng, công nhân, nông dân, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, ngay cả công an và bộ đội, hãy cùng với người dân, đứng lên biểu tình vào ngày 12 tháng 1 năm 2011 tại tất cả những Ủy Ban Nha^n Dân để đòi cho được việc giải thể chế độ CS này, bỏ cái Đảng tính vào sọt rác, để UBND phải là cơ sở thật sự phục vụ cho nhân dân.  Đây là một cơ hội chuộc tội cho tất cả những ai đang ở trong hàng ngũ của CS.  Đây có thể là cơ hội cuối cùng cho qúy vị, để qúy vị có thể cứu lấy gia đình và cá nhân của qúy vị, hãy hợp lực cùng người dân, để biến những trụ sở UBND trở thành những trụ sở của nhân dân thật sự, phục vụ cho nhân dân, không phục vụ cho ĐCSVN.

Tự do Dân Chủ là trào lưu của cả thế giới tiến bộ văn minh, nó mang lại ấm no, thịnh vượng, phát triển, và hạnh phúc cho con người là điều khẳng định.  Những chế độ độc đảng, độc tài bắt buộc sớm muộn phải bị sụp đổ.  Từ những quốc gia như Liên Xô, Ba Lan, Hungary, Đông Đức, Tiệp... đã bị sụp đổ, lẽ dĩ nhiên, chế độ độc tài độc đảng CHXHCNVN không ngoại lệ, chắc chắn cũng phải sụp đổ vào năm 2011 này.

Ngày 31 tháng 12 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

__,_._,___

Tho^ng Ba'o So^' #1 Cu?a Ma.ng TNLTVN.net

www.tnltvn.net

Thông Báo #1 của mạng TNLTVN.net

Ngày 01 tháng 01 năm 2011

v/v: Kêu gọi yểm trợ cho Mạng Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Nhằm góp phần tri ân những người đã hy sinh mạng sống, hoặc một phần cuộc đời cho công cuộc đấu tranh chống độc tài, tham ô và bất công ở Việt Nam, Mạng Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam được thực hiện qua tên miền: www.TNLTVN.net, sẽ khởi sự hoạt động chính thức từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Mục đích hoạt động của Mạng là góp một bàn tay cùng các nỗ lực chung nhằm ghi nhận và tri ân những sự dấn thân, hy sinh to lớn cho công cuộc đấu tranh chống độc tài, tham ô và bất công ở Việt Nam.

Nhóm Chủ Trương Mạng bao gồm thành viên của VPLL Đảng Vì Dân và một số Thân hữu có cùng tâm hướng.

Ý thức rằng nỗ lực này cần rất nhiều sự đóng góp khác nhau để có thể hoàn thành phần nào trọng trách, Nhóm Chủ Trương trân trọng và tha thiết kêu gọi sự yểm trợ nhiệt tình của quý cơ quan truyền thông, báo chí, Diễn đàn Việt ngữ cùng quý thân hữu nhiệt tâm. Hiện nay, những việc đang cần được trợ giúp bao gồm:

  1. Cung cấp thông tin về các vụ án xảy ra trong thời gian 10 năm đầu sau biến cố 30/04/1975, kể cả các vụ án xảy ra trong các trại "tù cải tạo".

Thông tin cần bao gồm:

a.    danh tính, năm sinh, tiểu sử người tham dự và danh xưng của tổ chức liên hệ (nếu có);

b.    thời gian, địa điểm và các thông tin liên đến vụ án;

c.    hình ảnh, bài báo hay các dữ kiện còn lưu giữ.

Những sự kiện, thông tin nào không còn nhớ rõ, xin ghi thêm dấu (?) bên cạnh. Người cung cấp thông tin có thể nêu danh hoặc ẩn danh.

2.    Cung cấp thông tin về các vụ án nhân quyền chưa được phổ biến trên mạng TNLTVN.net (Mẫu cung cấp thông tin có sẵn trên mạng TNLTVN.net).

  1. Cập nhật, bổ túc, điều chỉnh thông tin cho các trường hợp đã phổ biến trên mạng TNLTVN.net.

4.    Giới thiệu mạng (www.TNLTVN.net) đến các thân hữu và cơ quan truyền thông, báo chí ở khắp nơi.

Nhóm Chủ Trương Mạng TNLTVN.net trân trọng kính nhờ quý cơ quan truyền thông, báo chí, Diễn đàn Việt ngữ cùng quý Thân hữu ở khắp nơi cùng yểm trợ nhiệt tình cho nỗ lực này.

Mọi liên lạc, thư từ xin gửi cho:

Vietnamese Prisoners of Consciense

P.O. Box 842064, Houston, TX 77284-2064 -- USA.

--------------------------------------------------------------------

Số điện thoại: 1 (713) 849-0636

Địa chỉ Email: lienlac@tnltvn.net This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trân trọng kính thông báo.

TM. Nhóm Chủ Trương

Nguyễn Công Bằng

Ba thanh niên gốc Việt cướp nhầm tiệm của vợ mafia


PHILADELPHIA, Pennsylvania - Ba thanh niên gốc Việt bị cảnh sát bắt vì đi ngược chiều, sau khi cả gan cướp nhằm tiệm một người vợ của trùm mafia thành phố Philadelphia, theo tin báo Philadelphia Daily News.

Phuong Tran, 36 tuổi, Phuc Nguyen, 18 tuổi, và Chau Tron, 21 tuổi, cả ba đều là cư dân Louisville, Kentucky, bị bắt và bị tố cáo tội cướp bằng vũ khí, làm hiểm nguy nạn nhân một cách vô trách nhiệm, âm mưu tội ác, đe dọa khủng bố và nhiều tội khác.

Cảnh sát nói rằng bộ ba này có thể thoát thân sau khi gây án nếu không vô tình đi ngược chiều sau khi cướp ở tiệm tóc John Anthony Hair Styling for Men.

Ba người này lái xe từ Louisville xuống thăm bà con ở Darby. Họ bị nghi đã thực hiện một loạt vụ ăn cướp ở khu South Philadelphia. Trong số tang vật bắt được trong xe, có nhẫn đính hôn và nhẫn cưới của Terri Staino, 38 tuổi, vợ của Anthony Staino, là một người bị nghi là trùm mafia ở thành phố này.

Sự việc bắt đầu khi bà Terri đến mở cửa tiệm tóc lúc 9 giờ 15 phút sáng, sớm hơn thường lệ, phát ngôn viên cảnh sát Christine O'Brien cho biết.

Khi đã vào bên trong và khóa cửa lại, bà Terri nghe tiếng gõ cửa, nhìn ra thấy hai thanh niên muốn cắt tóc.

Bà mở cửa, mời khách vào bên trong, mời uống cà phê.

Khi bà Terri đi vào phía trong, một nghi can theo gót bà vào, dí súng, bắt nạn nhân cởi dây chuyền, nhẫn đính hôn, và nhẫn cưới.

Trong khi đó, nghi can kia lấy laptop, sổ check và một số vật dụng làm tóc của tiệm. Cả hai thoát đi nhẹ nhàng.

Một giờ sau, cảnh sát Philadelphia phát hiện một chiếc xe hiệu Honda màu bạc, mang bảng số Kentucky đi lộn vào đường Water, một con đường một chiều gần đường Somerset, cảnh sát cho biết.

Khi tiếp cận chiếc xe Honda, cảnh sát thấy một khẩu súng nằm trên sàn xe, giữa hai chân của nghi can ngồi bên ghế hành khách. Thế là cả ba nghi can bị bắt, và cảnh sát bắt đầu nhận biết nhân dạng của họ giống mô tả của nạn nhân Terri Staino.

Trong xe của ba nghi can, cảnh sát cũng phát giác bốn khẩu súng, nữ trang của bà Staino và nhiều đồ vật trong các vụ cướp khác.

Cảnh sát Philadelphia đang điều tra ít nhất ba vụ cướp khác mà có thể do ba nghi can gốc Việt này thực hiện.

Anthony Staino, 55 tuổi, được giới cảnh sát biết đến là một người có liên hệ lâu năm với tổ chức tội ác Ligambi. Mặc dù chưa bao giờ bị truy tố bất cứ tội nào, ông Staino được coi là nhân vật số 2 trong băng đảng mafia ở vùng South Philadelphia, theo nhiều nguồn tin báo chí.

Cả hai ông bà Anthony và Terri, theo hồ sơ trên Internet, có nhiều căn nhà tại vùng South Philadelphia và Gloucester County, cưới nhau hồi tháng 9 và nghe nói tổ chức một đám cưới rất linh đình tại Curtis Center.

Trong số 300 khách mời có chú của chú rể, tên Ralph "Junior" Staino Jr., 78 tuổi, một tay mafia khét tiếng ở Philadelphia.

Ngoài ra, nhân viên chìm FBI cũng có mặt tại đám cưới, chụp hình khách mời tại buổi tiệc. Nhân viên công lực liên bang đang kiểm tra những tấm hình này. (Ð.D.)


Chủ tịch SSI: Khủng hoảng đem lại cơ hội đầu tư tốt


Thứ hai, 3/1/2011, 00:00 GMT+7


Khi thị trường chứng khoán gặp khủng hoảng, giá của hầu hết cổ phiếu tụt dốc mạnh, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Sài Gòn lại cho rằng, đây là một cơ hội đầu tư rất tốt.

- Năm 2010, SSI vẫn đứng vị trí số 1 về lợi nhuận trong số các công ty chứng khoán trên thị trường nhưng không đạt kế hoạch lợi nhuận như dự kiến. Ông có thể nói gì về điều này?

- Bất kể trong hoàn cảnh nào, nếu một công ty không đạt kế hoạch về lợi nhuận thì người đứng đầu như tôi phải chịu trách nhiệm về kết quả và cần nhận lỗi trước cổ đông cũng như nhân viên của mình. Với ngành chứng khoán, khi thị trường diễn biến không thuận lợi, kết quả kinh doanh của tất cả các công ty trong ngành sẽ bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, một công ty đạt kết quả ít kém nhất so với mặt bằng chung nhưng vẫn không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến chỉ cho thấy ban lãnh đạo và nhân viên công ty đó đã cố gắng hết sức, chứ không thể đưa hoàn cảnh ra để biện hộ.

- Kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch, giá cổ phiếu có thời điểm tụt dốc cực mạnh, nhưng lần đầu tiên ông quyết định mua thêm cổ phiếu SSI để nâng tỷ lệ sở hữu của mình. Vì sao vậy?

- Trong một số thời điểm, thị trường đánh giá không đúng giá trị của nhiều loại cổ phiếu trong đó có SSI. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thích hợp để những người muốn tìm kiếm các khoản đầu tư hiệu quả trong trung và dài hạn quyết định giải ngân và tôi chỉ là một trong số đó.

Cũng xin nói thêm là khi đưa ra quyết định giải ngân, những nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm nhiều đến tiềm năng và hiệu quả của một công ty ở trung và dài hạn chứ không dựa chủ yếu vào những diễn biến giá ngắn hạn trên thị trường. Khi thị trường lâm vào khủng hoảng, giá nhiều cổ phiếu tụt dốc không phanh, việc giải ngân vào các công ty có tiềm năng phát triển, kinh doanh hiệu quả, ổn định cả trong những điều kiện khó khăn sẽ là những lựa chọn tốt.

Ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng:
Ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng: "Giá cổ phiếu lên xuống là do đánh giá khác nhau chứ không có gì là ảo trong đó". Ảnh: Mai Anh

- Cùng là một công ty, hoạt động không có những thay đổi quá đặc biệt nhưng giá cổ phiếu lúc là 1, lúc là 5. Sau nhiều năm gắn bó với chứng khoán, ông có thấy việc sở hữu khối tài sản lớn là cổ phiếu mang yếu tố ảo trong đó không?

- Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được quyết định bởi kỳ vọng tương lai của các nhà đầu tư. Kỳ vọng là một thứ thay đổi theo thời gian và không giống nhau giữa những người bỏ tiền vào cùng một loại cổ phiếu. Vì thế, giá có thể lên hoặc xuống do đánh giá khác nhau chứ không có gì là ảo trong đó.

Người ta nói là giá hôm nay 1 ngày mai 5 mà vẫn là cái công ty đó và bảo là giá ảo. Thế nhưng, cũng cần thấy rằng mọi giá cả được hình thành bởi cung và cầu. Khi có nhiều người quan tâm thì giá cao, ít người quan tâm giá sẽ thấp. Đây là hiện thực chứ không phải ảo. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ với những cổ phiếu có giá cao nhưng thanh khoản rất thấp thì giá là ảo.

Còn nếu thấy một thứ hôm nay đắt, ngày mai rẻ là ảo thì cái gì cũng có thể ảo được. Nhưng nếu nhìn nhận diễn biến đó là quan hệ cung cầu, theo sự quan tâm của người mua bán thì đó là chuyện bình thường, và thực tế. Giá trị tài sản bằng cổ phiếu không có gì là ảo ở trong đó.

Tất nhiên, cũng có trường hợp giá cổ phiếu lên cao hoặc giảm xuống quá mức không đơn thuần do cung cầu bình thường thì nó liên quan đến một phạm trù khác chứ không phải là chuyện thật hay ảo.

- Trong vài năm gần đây, những công ty lớn nhất trên sàn chứng khoán thuộc lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ lệ cao, kéo theo đó là những người có tài sản bằng cổ phiếu lớn nhất cũng thuộc nhóm này. Ông thấy gì từ điều đó?

- Điều này phản ánh một thực tế hiện nay của nền kinh tế Việt Nam là người ta đổ quá nhiều tiền vào bất động sản. Thế nhưng, người sử dụng cuối cùng trong lĩnh vực này (người mua nhà để ở, sử dụng bất động sản để khai thác…) lại phải chịu thiệt thòi nhất. Lẽ ra điều này là không bình thường nhưng mọi người chấp nhận nó nên lại trở thành bình thường.

- Vậy ông giải thích thế nào khi SSI cũng trở thành cổ đông lớn của nhiều công ty bất động sản có tiếng như Hoàng Anh Gia Lai, Quốc Cường Gia Lai…?

Khi quyết định đầu tư, chúng tôi đánh giá công ty dựa vào các chỉ số kinh doanh, dòng tiền, tiềm năng phát triển… chứ không căn cứ vào giá bán tòa nhà của họ.

- Đối với một người nổi tiếng và có ảnh hưởng trong ngành chứng khoán, việc đưa ra các đánh giá nhận định thường có tác động mạnh tới thị trường. Đi kèm với đó là người đưa ra các nhận xét cũng gặp không ít rắc rối mà ông cũng là một ví dụ. Ông có thấy điều đó phiền phức không?

- Là một nhà tư vấn thì người đó phải độc lập và nói đúng điều đang diễn ra, chứ không phải đưa ra nhận định để chiều lòng một ai cả. Nếu tôi không nói đúng sự thật mà chỉ để chiều lòng người khác thì cũng không nên đi làm chứng khoán nữa.

Còn việc đưa ra các nhận định, dự báo về các chỉ số kinh tế, diễn biến thị trường là một phần công việc của nhà tư vấn trong lĩnh vực tài chính và chúng tôi làm điều đó một cách công khai. Tuy nhiên, nếu trích dẫn chỉ cần lệch đi một chút là sẽ dẫn tới những hiểu lầm lớn, cũng như phiền phức cho người đưa ra phát ngôn. Nhưng đó là một phần của cuộc sống.

- Vậy ông đánh giá như thế nào về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2011?

- Một trong những điểm quan trọng nhất đối với thị trường chứng khoán là dòng tiền. Nếu dòng tiền đổ vào nhiều, chứng khoán sẽ khởi sắc; ngược lại, chứng khoán sẽ đi xuống. Hiện tại, đỉnh lãi suất ngân hàng đang ở mức rất cao, dòng tiền vào thị trường chứng khoán cũng bị hạn chế. Trong năm 2011, lãi suất chắc chắn sẽ giảm xuống và theo đó cung tiền sẽ tăng lên. Vì thế, có thể nhận định rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tốt hơn cuối năm 2010.

Hoàng L
y


Xem cầu nguyện bên cây Thần tài và Tình yêu


01/01/2011 13:53:10

 -  Mồng một tết dương lịch năm nay rơi vào dịp cuối tuần. Nhiều người cho hay, họ chỉ "tranh thủ" đi chơi gần thôi để còn dành dụm cho dịp tết Nguyên đán Tân Mão chỉ còn có 30 ngày nữa.

TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu tiên của năm mới, rất đông du khách từ khắp mọi nơi đã đổ về cây Thần tài và Tình yêu trong khu du lịch Đồi Mộng Mơ, Đà Lạt để cầu nguyện.

Du khách đến với cây Thần tài và Tình yêu sẽ mua hai dải vải màu hồng (biểu tượng cho tình yêu) và màu đỏ (biểu tượng cho tài lộc) có giá 10.000đ, sau đó viết vào dải vải này những gì mình mong ước, cầu nguyện trong năm mới rồi ném lên cây.

Đối với giới trẻ, đây là dịp để họ thể hiện tình cảm, gửi gắm tình yêu đến với người mình thương nhớ. Còn ở người già, họ cầu mong tài lộc vào nhà, gia đình sung túc, sức khỏe và hạnh phúc.

Chị Thủy, một du khách đến từ TP HCM chia sẻ: "Ngoài ước nguyện, cầu chúc cho gia đình năm mới phát tài, phát lộc, sống vui vẻ, hạnh phúc, gia đình tôi ai cũng viết ước nguyện ném lên cây để lấy niềm vui, đó là tiếng cười ngày đầu năm…".

Trong 4 năm qua, đã có hàng triệu lượt du khách với hàng triệu lời cầu nguyện, mong ước được ném lên cây Thần tài và Tình yêu này.

Dưới đây là một số hình ảnh du khách đua nhau ném ước nguyện lên cây Thần tài và Tình yêu vào ngày đầu tiên của năm mà PV Bee vừa ghi lại: 

 

Mô tả ảnh.
Ngày đầu của năm mới, rất đông du khách đổ về cây Thân tài và Tinh yêu trong khu du lịch Đồi Mộng Mơ để cầu nguyện
Mô tả ảnh.
Du khách phải mua một mảnh vải màu hồng (biểu tượng của tình yêu) và màu đỏ (biểu tượng của lộc tài) với giá 5.000 đ/cái để ghi ước nguyện... Vào lúc cao điểm, du khách phải ngồi chờ để đến lượt được mua
Mô tả ảnh.
Giới trẻ tỏ ra rất thích thú khi được cầu nguyện ở cây Thần tài và Tình yêu này
Mô tả ảnh.
"Ba má cầu hết rồi, mình cầu gì đây nhỉ!... cầu học giỏi thôi!...." 
Mô tả ảnh.
Gian nan nhất vẫn là giai đoạn ném ước nguyện lên cây Thần tài và Tình yêu làm sao cho mắc lại được trên cây một cách chắc chắn nhất
Mô tả ảnh.
"Ném mỏi cả tay mà ước nguyện vẫn không chịu mắc. Thôi lại buộc luôn vào gốc cây cho chắc!..."
Mô tả ảnh.
Không chỉ giới trẻ tỏ ra thích thú mà người già cũng đến ném ước nguyện cầu cho năm mới tài, lộc đầy nhà.


Sáng sớm ngày 1/1/2011, tại các trạm xe bus và bến xe Bình Dương đông khách hơn thường ngày. Dịp này, công nhân tranh thủ đi chơi tết. Theo họ, để an toàn và tiết kiệm, họ đi chơi bằng xe máy, xe bus và tự túc tổ chức đi theo nhóm chứ không đi tuor theo đăng ký với các công ty dịch vụ du lịch.

Một bạn công nhân nói: "Tụi em tranh thủ đi chơi hôm nay thôi, mai lại tăng ca bởi cuối năm đơn hàng nhiều. Đi xe tự túc tốn khoảng 60.000 đồng tiền xe cho mỗi người. Đi kiểu… bụi này vừa vui vừa đỡ tốn tiền".

x
Với công nhân ở Bình Dương, hầu hết chọn KDL Lạc cảnh Đại Nam văn hiến đến chơi trong dịp này.
Dịp nghỉ "giữa kỳ" của học sinh tiểu học  trùng với tết Tây nên cả nhà tranh thủ đi resort ở những điểm du lịch gần nhà như KDL Dìn Ký hay Resort Phương Nam ( Thuận An, Bình Dương).

Chị Minh, ở Mỹ Phước, Bến Cát cho biết, anh chị ở miền Bắc vào Bình Dương lập nghiệp. Tết Tân Mão này về quê nhưng tết dương lịch cũng tranh thủ đi chơi, cho cả nhà… xả strees! Theo chị, lễ lượt đi chơi xa khá tốn kém và vất vả chuyện tàu, xe, hay bị làm giá. Thế nên, chọn những KDL trong tỉnh là phù hợp nhất.

Cả nhà cùng đi chơi tết Tây
Cả nhà cùng đi chơi tết Tây

Ngày 1/1, tàu du lịch biển quốc tế Seabourn Pride với 200 khách Đức, Anh, Mỹ… do Công ty du lịch Tân Hồng khai thác cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) "xông đất" năm 2011.Theo lịch trình, du khách sẽ thăm quan Đà Nẵng, các địa chỉ du lịch của miền Trung: tham quan cố đô Huế; thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An (Quảng Nam)…

Khác với mọi năm, những du khách nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng thường tổ chức đón năm mới tại nhà hàng, quán nhậu hoặc ngay tại gia đình; còn năm nay, họ chọn các khu, điểm du lịch để chào đón năm mới 2011 và vui chơi những ngày đầu năm. Lý do được các du khách cho biết, những nơi này đã đưa ra nhiều hoạt động, chương trình mới lạ, hấp dẫn và giảm giá so với ngày thường nên thu hút khách.

Tàu du lịch cập cảnh  Tiên Sa
Tàu du lịch cập cảnh Tiên Sa

Theo các điểm, khu du lịch ở Đà Nẵng, khách nước ngoài đặt chỗ đón năm mới 2011 đã kín từ 2 tuần trước. Bình quân, mỗi điểm, khu du lịch tổ chức phục vụ khoảng 200 khách, có nơi lên đến 500 khách.


K. L - Quỳnh Như