THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 June 2012

Sáng nay 19/6 Lý Tống từ nhà thương đã chuyển về nhà tù

Tin mới nhất: Sáng nay 19/6 Lý Tống từ nhà thương đã chuyển về nhà tù
WEDNESDAY, 20 JUNE 2012 00:10 - www.vietvungvinh.com.


Một thân hữu của Lý Tống cho biết ông và bạn ông lần lượt vào nhà tù gặp Lý Tống và chỉ được nói chuyện với Lý Tống khoảng 2 phút mỗi người vào lúc 2:30 chiều hôm nay 19/6/2012. Chúng tôi sẽ thông báo về tình trạng anh Lý Tống, mời quý vị đón theo dõi.