THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 December 2010

# Xin Ddi'nh Chi'nh, Xin Ddi'nh Chi'nh: "Ngang Háng", Kho^ng Pha?i "Ngang Ha`ng"

# Xin Đính Chính, Xin Đính Chính: "Ngang Háng" "Ngang Háng" Không Phải "Ngang Hàng"
 
Chúng ta đã ngang hàng với những cường quốc trên Thế giới..!
Tấm hình "ấn tượng" nhất thế-kỷ!

rangdongsoc wrote today at 12:54 AM
Làm sao ngang hàng với những cường quốc trên Thế giới đây? Người đứng chính giữa chỉ là một thằng hề lùn thôi. Mỗi khi hắn nói cái gì cũng có người ôm bụng lăn ra cười..! Vậy mới chết...
monglehoa wrote today at 7:16 AM
Nếu bỏ cái bệ ra chắc là "ngang háng" . Hehehe
mylinhng wrote today at 8:04 AM, edited today at 8:05 AM
Chắc Triết nói lộn: "ngang háng" mà nói ngọng thành "ngang hàng", xin đính chính, xin đính chính...
mylinhng wrote today at 8:06 AM
Nếu bỏ cái bệ ra chắc là "ngang háng" . Hehehe
Chắc Triết nói lộn: "ngang háng" mà nói ngọng thành "ngang hàng", xin đính chính, xin đính chính...