THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 May 2012

FORM KÊU GỌI KÝ TÊN ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO ÔNG LÝ TỐNG

Hãy download & in ra và xin chữ ký ủng hộ kêu gọi trả tự do cho anh hùng Lý Tống.  Vui lòng phổ biến link này.  Xin ký tên online tại đây https://www.change.org/petitions/support-ly-tong-free-ly-tong hoặc đây http://tiny.cc/FreeLyTong

LyTongPetitionForm

Chính phủ VN báo cáo tình trạng tham nhũng trong 5 năm quaTrong năm năm qua, cả nước Việt Nam có 678 người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan.
AFP
Phiên họp Quốc hội khóa XIII.
Đây là con số mà chính phủ Việt Nam gửi đến cho quốc hội khóa 13 hiện đang họp kỳ 3 tại Hà Nội.
Theo báo cáo đó thì có 101 trường hợp đã bị xử lý hình sự, 577 trường hợp bị xử lý kỷ luật.
Chính phủ Việt Nam còn báo cáo với quốc hội là công tác thanh tra đã giải quyết 4572 vụ tố cáo tham nhũng trên tổng số 5180 vụ việc tố cáo tham nhũng thuộc thẩm quyền.
Vừa qua, Hội nghị Trung ương 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 quyết định thành lập ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng từ thủ tướng chính phủ sang cho Bộ Chính trị.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

AUDIO - Ông Lý Tống Khẳng Định Vẫn Cuong Quyết Tuyệt Thực & Tuyệt Ẩm