THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 July 2012

Chuyện của những công dân có bộ não của bò.&Bọn Mỹ tài trợ cho bọn biểu tình trong nước !

Chuyện của những công dân có bộ não của bò.&Bọn Mỹ tài trợ cho bọn biểu tình trong nước !