THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 May 2011

Âm mưu nhuộm đỏ Cộng Đồng của bè lũ Việt Gian Cộng Sản tại ĐứcChủ nhật, 22 Tháng 5 2011 00:00
Kính gửi các Đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí để nhờ đăng tải!
Báo Động!
Âm mưu nhuộm đỏ Cộng Đồng của bè lũ Việt Gian Cộng Sản tại Đức
Để thực hiện nội dung nghị quyết số 36 của đảng Việt cộng, nhằm xóa bỏ vai trò tỵ nạn cũng như phá tan cái thành trì chống cộng tại hải ngoại này; bè lủ Phản dân hại nước và tay sai Việt cộng cố tình tạo mọi tình huống để gieo hoang mang và phá tan sự đoàn kết trong cộng đồng; Đồng thời Việt cộng gian manh hình thành những Hiệp hội, Đoàn thể trực tiếp dưới sự quản lý và chỉ đạo của Sứ quán VC! Với mưu đồ lần lần triệt tiêu những Tổ chức, Đoàn thể của người Việt Quốc Gia, đưa đến việc nhuộm đỏ Cộng Đồng!
Nhằm vô hiệu hóa lực lượng đấu tranh của NVTN tại Hải Ngoại và sau khi lủng đoạn được sự đoàn kết trong GHPGVNTN tại Đức và Âu Châu; Việt Gian và Tay Sai VC qua Sứ quán của chúng, thực thi ngay công tác nhuộm đỏ Cộng Đồng mà thí điểm để thực hiện NQ36 là tập thể Người Việt Tỵ Nạn sinh sống tại Đức và tập thể Đồng Hương người Việt (những người đã chạy trốn gọng kìm của Việt cộng từ các nước Đông Âu vào những thập niên trước, mà hôm nay đã có được cuộc sống ổn định và hội nhập vào xã hội Đức).
Trước âm mưu nhuộm đỏ hải ngoại của bè lủ Việt Gian Bán Nước và tay sai tại CHLB Đức! Là một người Tỵ Nạn trong Cộng Đồng, bắt buột tôi phải lên tiếng để tất cả những Đồng Hương NVTN, những Tổ Chức, ĐoànThể, Hiệp Hội, Tôn Giáo và CĐNVTN tại Đức cũng như tại Âu Châu, để cùng tường:
Để hợp thức hóa những trò xảo trá, gian manh chúng hình thành những Tổ chức, Đoàn thể Dân sự Ngoại Vi của Sứ quán Việt cộng tại Đức, nhằm:
- Thu thập, qui tụ và quản lý lại những người Việt Tỵ Nạn cũng như những Đồng Hương của chúng ta (những người mà hơn hai thập niên trước đã vượt ranh giới để chạy thoát sự kèm kẹp của cán bộ cs, công an và sứ quán Việt cộng tại Cộng Hòa Dân Chủ Đức = DDR.);
- Đánh phá trực tiếp vào sự An Sinh của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Đức, bằng cách gây chia rẽ, rnghi kỵ, rối loạn và cuối cùng nhuộm đỏ Cộng Đồng.
- Giành tiếng nói chung của Cộng Đồng Người Việt tại CHLB Đức, để thực hiện những bước tuyên truyền, giao lưu văn hóa nghệ thuật và kinh doanh với Nhân dân và CQ Đức.
Đây là một trong những âm mưu thâm độc mà chúng từng bước xây dựng để nhuộm đỏ Cộng Đồng ngưới Việt ly hương! Cũng là những thách thức cho CĐ chúng ta trong tương lai!
Để tránh những phiền phức cho tất cả Đồng Hương người Việt TN chúng ta, cũng như những ĐồngHương đến từ các QG tại Đông Âu, trước thủ đoạn phục hồi việc QUẢN LÝ và KIỂM SOÁT Nhân Sự của bè lũ CA. Cán bộ quản lý người Việt ở ngoài nước và Sứ quán csVN của chúng tại Đức
Tôi xin báo động đến mọi Đồng Hương tại Đức và Âu Châu để cùng tường; Đồng thời, tôi cũng xin kính báo đến tất cả các Đoàn Thể, Đảng Phái, Tôn Giáo, Hiệp Hội NVTN tại CHLB Đức, hảy củng cố và đoàn kết hơn nữa nhằm có phương  cách  để đối phó với những thách thức trong tương lai của CĐ đối với bè lủ Tay sai Việt Gian của chúng tại CHLB Đức!

Kính!
Đính kèm bằng chứng dưới đây của Đại sứ quán Việt cộng để mọi người cùng tường!

 Thông báo hoàn tất đề án Thành lập Liên hiệp Hội người Việt toàn Liên bang Đức
Toàn cảnh cuộc gặp mặt giữa đại diện lãnh đạo các hội đoàn với Đại sứ quán Việt cộng tại Đức ngày 26/12/2010.
Ảnh Thế Sáng.

Tại cuộc gặp mặt giữa đại diện lãnh đạo các hội đoàn với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ngày 26/12/2010, các đại biểu đã thống nhất thành lập một nhóm nghiên cứu gồm 6 anh chị em có tâm huyết và kinh nghiệm trong công tác cộng đồng, nghiên cứu Đề án Thành lập Hội người Việt toàn Liên bang.
Sau hai tháng nỗ lực làm việc, đề án đã được nhóm nghiên cứu hoàn tất. NguoiViet.de trân trọng công bố Thông báo của nhóm nghiên cứu nói trên.
Nhóm nghiên cứu đề án
Thành lập Liên hiệp Hội người Việt toàn Liên bang Đức e.V. -DVV
(Dachverbande der Vietnamesen in Deutschland e.V. � DVV)
THÔNG BÁO

Hội đoàn người Việt tại CHLB Đức hiện đã được thành lập ở hầu khắp các điạ phương, ngày càng đặt ra nhu cầu kết nối hoạt động các hội đoàn, phát triển lên tầm cấp liên bang, nhằm xây dựng một cộng đồng người Việt ở Đức ngày một vững mạnh, hoà nhập, giữ gìn bản sắc văn hoá, gắn bó với quê hương, khẳng định vị thế của mình ở Đức. Cộng đồng người Việt tai Đức hiện co hơn 125 ngàn người, đứng trong top 10 nước co trên 100 ngàn kiều bào ta sinh sống; đồng thời là một cộng đồng manh trong số các sắc tộc ngoai kiều tai CHLB Đức, nhưng người Việt tai CHLB Đức chưa co một tổ chức đại diện cho tiếng nói chung của cộng đồng, phối hợp, hỗ trợ, liên kết hoạt động các hội đoàn người Việt các điạ phương và lĩnh vực.
Tại cuộc gặp mặt giữa đại diện lãnh đạo các hội đoàn với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ngày 26/12/2010, đông đảo đại biểu đặt vấn đề, đã đến lúc cộng đồng người Việt tại CHLB Đức cần thành lập một hội người Việt toàn Liên bang. Để đáp ứng nguyện vọng đó, hội nghị đã thống nhất thành lập một nhóm nghiên cứu, gồm 6 anh chị em có tâm huyết và kinh nghiệm trong công tác cộng đồng, co điều kiện và khả năng nghiên cứu, tổng hợp, soan thảo văn bản, gồm: Nguyễn Công Chính, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Quốc Nam, Nguyễn Sỹ Phương, Nguyễn Mạnh Tấn, và Trần Trọng Tỵ. Nhom co nhiệm vụ, từ tháng 12.2010 - 2.2011, nghiên cứu Đề án Thành lập Hội người Việt toàn Liên bang, với sự bảo trợ, giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, để đệ trình trước hội nghị các hội đoàn bàn chuyên đề chuẩn bị thành lập Hội người Việt toàn Liên bang.
Sau hai tháng nỗ lực làm việc, đề án đã được nhóm nghiên cứu hoàn tất, cùng với dự thảo điều lệ và phương hướng hoạt động, thông qua và thống nhất gửi tới các hội đoàn người Việt tham khảo, và sẽ trình bày chi tiết tại cuộc họp chuyên đề chuẩn bị thành lập Hội người Việt toàn Liên bang sắp được nhóm họp.
Đề án bao gồm:
Phần 1: Tổng hợp tình hình cộng đồng người Việt ở Đức;
Phần 2: Mối quan hệ giữa 2 nước Đức, Việt;
Phần 3: Tình hình hội đoàn người Việt hiện nay;
Phần 4: Phương án thành lập Hội người Việt toàn Liên bang;
Phần 5: Đề xuất mô hình Liên hiệp Hội người Việt Liên bang Đức DVV, với:
Tôn chỉ mục đích: Hội gồm các hội người Việt điạ phương, các hội người Việt lĩnh vực, cùng các nhân sỹ, doanh nhân, tự nguyện tham gia Hội, nhằm phục vụ và bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Việt ở cấp Liên bang trước các cơ quan công quyền Đức, Việt Nam và các tổ chức dân sự khác, góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt vững mạnh, phát triển, hoà nhập, có vị thế trong xã hội Đức và hướng về quê hương, đât nước.
Nhiệm vụ:
- Là đại diện cho cộng đồng người Việt, phát ngôn chính thức (có tính chất bảo vệ hay tuyên bố quan điểm) trước truyền thông, các tổ chức, các cấp chính quyền Đức và Việt Nam về các vấn đề liên quan đến cộng đồng người Việt ở Đức hay tại các điạ phương, trên cơ sở tổng hợp ý kiến các hội thành viên. -Giúp đỡ các hội đoàn thành viên lập và thực hiện các dự án theo các chương trình, chính sách tài trợ của EU, Liên bang và Tiểu bang, nhất là về hoà nhập, giao lưu văn hoá, dạy tiếng Việt, tư vấn và hỗ trợ các hội đoàn thành viên trong giao dịch quan hệ với các tổ chức, các cấp chính quyền điạ phương, phục vụ và bảo vệ lợi ích của cộng đồng ở đó. -Đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng người Việt ở Đức với trong nước, tham gia đóng góp ý kiến, chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cộng đồng tới các cấp thẩm quyền liên quan. Hỗ trợ, thúc đẩy các mối quan hệ, giao lưu, giữa trong nước với cộng đồng người Việt ở Đức, với nước Đức, nhất là trong trao đổi văn hoá, xa hội, kinh tế và thương mai. -Hỗ trợ cộng đồng hoà nhập, phối hợp các hội điạ phương tổ chức, hội thảo, tư vấn, (semina) cho cộng đồng về các chuyên đề luật pháp, lưu trú, nhập quốc tịch� và các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cộng đồng. -Phối hợp với các hội thành viên tổ chức điều phối các chương trình, hoạt động lễ hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, giải trí trong cộng đồng người Việt ở cấp Liên bang, và giao lưu với trong nước, với các dân tộc khác và phiá Đức.
Các bước thành lập Hội:
- Bước 1: Nhóm nghiên xây dựng đề án, điều lệ, phương hướng dự thảo, thời gian từ tháng 12.2010
- 2.2011; kết thúc nhiệm vụ sau khi đệ trình, báo cáo trước Hội nghị chuyên đề chuẩn bị Đại hội thành lập .
- Bước 2: Tổ chức Hội nghị chuyên đề chuẩn bị Đại hội thành lập. Nội dung: nghe báo cáo đề án, thông qua danh sách các thành viên tham gia sáng lập, ấn định thời điểm, điạ điểm, dự kiến nhân sự đại hội, bầu Ban Trù bị tổ chức đại hội.
- Bước 3: Ban trù bị triển khai công viêc chuân bị tổ chức Đai hội đai biểu thành lập Hội Người Việt Liên bang.
- Bước 4: Tổ chức đại hội thành lập. Thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động. Bầu ban chấp hành.
- Bước 5: Làm các thủ tục công nhận Hội, và đưa Hội vào hoạt động; nhanh chóng thành lập Văn phòng hội, xây dựng các dự án, đưa vào hoạt động.
- Bước 6: Ra mắt cộng đồng, kết hợp tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng toàn Liên bang.
Nhóm nghiên cứu đã kiến nghị với Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán, với vai trò bảo trợ, làm cầu nối đứng ra tổ chức hội nghị chuyên đề với thành phần tham dự là đại diện BCH các hội đoàn, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân uy tín trong cộng đồng, có nguyện vọng tham gia, để đóng góp ý kiến cho đề án và tiến hành các khâu chuẩn bị cho Đại hội thành lập.
Nhóm nghiên cứu

Vàng Siêu Giả Từ TQ Vào, VN Kinh Hoàng


In
Viết bởi việt báo   
Chủ nhật, 22 Tháng 5 2011 00:00

Vàng giả này lừa cả thợ lành nghề, máy đo tuổi
HANOI/SAIGON (VB) -- Trung Quốc lại ra độc chiêu phá hoại kinh tế Việt Nam: đưa vàng giả cực kỳ tinh vi vào thị trường Việt Nam. Tình hình này đã xảy ra từ vài tháng gần đây, và đã gây kinh hoàng trong giới kim hoàn.
Trong khi Thông tấn nhà nước TTXVN chỉ nói là vàng giả từ nước ngoài, nghĩa là từ nước lạ, thông tấn Tầm Nhìn nói theo giới kim hoàn rằng, vàng giả nhiều phần là từ Trung Quốc đưa vào.
Bản tin từ TTXVN nói rằng chất độn vàng giả là Vonfram, và Vàng độn Vonfram vào VN là qua đường xách tay.
Vàng giả làm cực kỳ tinh vi, theo TTXVN:
Trong vài tháng trở gần đây, thị trường Việt Nam bất ngờ xuất hiện một loại vàng độn gây hoang mang cho không ít các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng như người tiêu dùng.
Loại vàng này có thể lọt qua mắt các thợ kim hoàn lành nghề, thậm chí cũng qua mặt được hầu hết các loại máy móc đo tuổi vàng trên thị trường hiện nay.
Trong cuộc họp báo về vấn đề nóng bỏng này vừa được tổ chức chiều nay, ông Vũ Minh Châu, Giám đốc Công ty Vàng Bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết, nguyên liệu được độn vào vàng chủ yếu là vonfram và có xuất xứ từ nước ngoài, khối lượng riêng đạt 19.250 g/cm3. Nhiệt độ nóng chảy trên 3.400 độ C, giá trị khoảng 100.000 đồng/chỉ.
Theo đó, kẻ gian đã độn Vonfram và một số kim loại nặng khác vào vàng để rút bớt hàm lượng vàng ra rồi bán ra thị trường với mục đích trục lợi kiếm lời, với tỷ lệ thông thường một cây vàng độn từ 1 đến 3 chỉ vonfram.
Thông tấn TTXVN dẫn lời ông Châu nói rằng, dạng sản phẩm vàng độn phát hiện trên thị trường hiện nay chủ yếu là vàng khối, đóng mác thương hiệu quốc tế nhập vào Việt Nam qua đường xách tay. Do đó, đối tượng bị kẻ gian lừa bán hiện nay mới dừng lại ở một số doanh nghiệp phân kim vàng và người tiêu dùng thì chưa gặp trường hợp nào.
Vàng độn xuất hiện gây ra một cuộc khủng hoảng trong ngành kinh doanh vàng Việt Nam. Song hiện tượng này đã nhanh chóng được cảnh báo trong ngành và các chuyên gia cũng đã đưa ra một số giải pháp kỹ thuật để nhận biết vàng độn, như việc cài đặt phần mềm nhận biết vonfram và một số kim loại nặng khác trong máy phổ kế huỳnh quang tia X. Nhờ đó, hơn 1 tháng nay tình trạng lừa đảo trên đã được chặn đứng tại các đơn vị kinh doanh vàng, ông Châu nhấn mạnh.
Ông Châu và các chuyên gia kim hoàn cũng khuyên dân chúng không nên mua vàng không rõ nguồn gốc mà chỉ nên mua vàng miếng và vàng trang sức của các doanh nghiệp sản xuất vàng có uy tín trong nước.
Trong khi đó, thông tấn Tamnhin.net đưa ra bản tin nói thẳng ngay trong nhan đề  Vàng cẩn trọng với nguy cơ kép từ… láng giềng.
Báo này nói, vàng nguyên liệu chất lượng kém được phát hiện gần đây tại TP. Sài Gòn và một số tỉnh có thể được nhập từ nước láng giềng Trung Quốc.
Bản tin viết:
Ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP.HCM đã nhận định như vậy khi trao đổi về nguy cơ vàng thau lẫn lộn đang  đe dọa các nhà đầu tư trên thị trường vàng hiện nay.
Theo ông Nguyễn Văn Dưng, gần đây nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng tại miền Tây Nam Bộ và một vài điểm kinh doanh vàng tại TP.HCM phát hiện nguồn nguyên liệu dưới dạng cục, thỏi dùng để sản xuất vàng nữ trang có chất lượng kém. Sau khi đem nguyên liệu đi sản xuất vàng nữ trang thì sản phẩm bị hư toàn bộ.
Ông cũng nói, số vàng giả này đã có mặt tại Việt Nam chỉ vài tháng sau khi tại Hồng Kông xuất hiện loại vàng giả tương tự như thế này.
Đặc biệt, có thể đây nằm trong một cuộc chiến kinh tế bí mật.
Báo Tamnhin.net còn ghi nhận thêm:
...Các chuyên gia cho rằng do tình trạng chảy máu vàng với sức hút của nước láng giềng khổng lồ, kho vàng 1000 tấn trong dân của Việt Nam sẽ có nguy cơ bị suy giảm đáng kể…
Lời cảnh tỉnh cho giới kinh doanh vàng và toàn dân ta cần biết về  mưu chiến của các thế lực cạnh tranh không lành mạnh trên thương trường kinh tế quốc tế. Các cụ chúng ta  đã dặn "Giang sơn dễ cải bản tính nan di" điều này chúng ta cần phải thấm và  cảnh giác nhất là trên mặt trận kinh tế. Dân có giàu thì nước mới mạnh hãy giữ tài sản thực chất cho minh và quốc gia đừng vì món lợi nhỏ nhoi trước mắt mà đánh mất sự bình ổn lâu dài của chính chúng ta.
Đoạn cuối bản tin trên đã nêu một viễn ảnh đáng ngại, và cũng là lờøi cảnh báo các viên chức Đảng CSVN là đừng vì lợi nhỏ mà bán cả bình ổn lâu dài của dân tộc.

Tên các hồ nổi tiếng ở VN

In
Viết bởi Sưu Tầm.   
Chủ nhật, 22 Tháng 5 2011 11:34

Rộng lớn nhất: hồ Ba Bể
Yên ổn nhất: hồ Trị An
Buồn tẻ nhất: hồ Than Thở
Chậm chạm nhất: hồ Con Rùa

Thơm tho nhất: hồ Xuân Hương
Sính ngoại nhất: hồ Tây
Sắc nhọn nhất: hồ Gươm
Hữu nghị nhất: hồ Hòa Bình

Nổi danh nhất: hồ Dầu Tiếng

 Sáng loáng nhất: hồ Hoàn Kiếm
Quậy nhất: hồ Lắc
Nghiêm khắc nhất: hồ Cấm Sơn

Bạc bẽo nhất: hồ Tam Bạc
Ướt át nhất: hồ Thủ Lệ
Thư thái nhất: hồ Thanh Nhàn

Hồ sạch nhất: hồ Kỳ Hoà

Bốc mùi nhất: hồ Cá mú

Lãng mạn nhất: Hồ Xuân Hương

Khốn nạn nhất:  Hồ Chí Minh!

Điếm Đàng nhất: Hồ Cẩm Đào

Sưu Tầm.

Ngân hàng Nhà nước mua 1 tỷ USD

Ngân hàng Nhà nước bắt đầu chọn thời điểm giá tốt để mua đôla từ các ngân hàng thương mại, chứ không hoàn toàn đứng ngoài cuộc như tháng tư.
Tỷ giá biến động theo tin đồn lãi suất / Tín hiệu lạ trong tỷ giá ngân hàng

Khối lượng mua tính đến cuối tuần trước đạt 1 tỷ USD và chủ yếu được mua vào thời điểm giá rất thấp, theo Thời Báo Kinh tế Sài Gòn.
Trao đổi với VnExpress.net, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu không cho biết số liệu thống kê cụ thể, chỉ xác nhận cơ quan này vẫn đang chọn thời điểm hợp lý để mua, bởi theo ông đây là nghiệp vụ bình thường của ngân hàng trung ương.
Một số ngân hàng thương mại cho biết, họ cũng đã bán được cho Ngân hàng Nhà nước nhưng không nhiều, vì vẫn phải lo đáp ứng nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Hơn nữa, để bán được cho Ngân hàng Nhà nước phải đáp ứng những điều kiện không dễ dàng.
Câu chuyện Ngân hàng Nhà nước mua đôla từ các ngân hàng thương mại dù là nghiệp vụ thông thường, song rất được thị trường chú ý những ngày này. Do thiếu vốn tiền đồng, trong khi nguồn đôla mua được từ khách hàng dồi dào hơn trước, các ngân hàng kỳ vọng bán đôla cho Ngân hàng Nhà nước để có được tiền đồng bù đắp thanh khoản. Tuy nhiên, do theo đuổi mục tiêu chống lạm phát, Ngân hàng Nhà nước rất dè dặt mỗi khi quyết định bơm tiền đồng cho các ngân hàng thương mại, dù đây là giai đoạn thuận lợi để tăng dự trữ ngoại hối với chi phí hợp lý.
Cách đặt giá mua, bán đôla tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy rất rõ điều này. Kể từ sau ngày tăng tỷ giá liên ngân hàng thêm 9,3% và co hẹp biên độ giao dịch 1%, giá Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mua thấp hơn cả mức ngân hàng thương mại mua được từ khách hàng, và dĩ nhiên thấp hơn rất nhiều so với mức các ngân hàng thương mại có thể bán ra. Mãi đến 29/4, Ngân hàng Nhà nước mới bắt đầu phát tín hiệu mua vào bằng cách đẩy giá mua lên cao hơn giá bán của các ngân hàng thương mại.
Tuy nhiên, thời gian đặt giá như vậy không nhiều, vỏn vẹn 6 phiên sau ngày 29/4. Đợt dài nhất diễn ra liên tiếp từ 11-15/5, khi giá bán của các ngân hàng thương mại chỉ khoảng 20.620-20.650 đồng một đôla.
Giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước luôn thấp hơn so với mức giá ngân hàng thương mại có thể bán ra.
Giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước (giá mua SBV) luôn thấp hơn so với mức giá ngân hàng thương mại có thể bán ra (giá bán VCB). Đến cuối tháng 4, các ngân hàng thương mại mới bắt đầu bán được đôla cho Ngân hàng Nhà nước, song không nhiều.
Bắt đầu từ 16/5, khi giá mua bán của các ngân hàng thương mại tăng cao theo tin đồn áp trần lãi suất cho vay tiền đồng, Ngân hàng Nhà nước lại bắt đầu ghìm giá mua thấp hơn giá bán của các ngân hàng thương mại.
Một nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước xác nhận, hoạt động mua vào đã dừng sau hôm 15/5.
Trong khi rất thận trọng mua đôla từ các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước hầu như không bán đôla ra suốt một tháng qua. Kể từ giữa tháng tư, khi các ngân hàng bắt đầu mua được nhiều đôla hơn từ doanh nghiệp và với giá trong biên độ cho phép, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu để giá bán ra cao hơn nhiều so với mức giá các ngân hàng thương mại có thể mua được. Khoảng vênh này, lúc thấp nhất là 5 đồng, cao nhất lên tới 414 đồng một đôla Mỹ.
Suốt từ giữa tháng tư đến nay, giá bán của Ngân hàng Nhà nước luôn cao hơn rất nhiều mức giá ngân hàng thương mại có thể  mua.
Suốt từ giữa tháng tư đến nay, giá bán của Ngân hàng Nhà nước luôn cao hơn rất nhiều mức giá ngân hàng thương mại có thể mua.
Hiện thị trường vẫn chờ đợi thông tin lãi suất Việt Nam đồng có được điều chỉnh hay không và điều chỉnh theo hướng nào. Tuần trước, nhiều người đề cập tới phương án nới (hoặc gỡ) trần lãi suất huy động đồng thời áp trần lãi suất cho vay tiền đồng. Việc áp trần lãi suất cho vay sẽ giúp kiềm chế chi phí vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, song có thể khiến tỷ giá tăng cao trở lại khi lợi tức từ tiền đồng không hấp dẫn và không đủ bù đắp lạm phát cao như hiện nay.
Song Linh

# Pha?i Xuô'ng Ddu+o+`ng

# Phải Xuống Đường

Thật vô cùng xúc động khi đọc những ý thơ như thế này, một lần nữa những vần thơ tù vượt không gian lại đến với chúng ta. Tại sao, tại sao một người yêu nước như chị Trần Khải Thanh Thủy phải sống trong nhà tù cộng sản, còn những kẻ tàn phá đất nước như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Trường Tô, mỗi ngày vẫn nhỡn nhơ ??? Chúng ta phải làm gì qúy anh chị em ơi, hãy xuống đường bức phá gông xiềng như xứ Tunisia, Ai Cập...

"Một trận địa không hề vang tiếng súng
Còn bạo tàn hơn cả chiến tranh" TKTT
Chúng là một bọn chủ trương hận thù, người Việt tỵ nạn cộng sản, chết trên đường vượt biển được làm bia tưởng niệm tại Indonesia, tại Mã Lai, đã bị chúng đập phá không thương tiếc. Chúng còn bỏ tù tất cả ai yêu nước, như đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Hữu Cầu đã bị giam giữ suốt 35 năm, mà giờ vẫn còn tiếp tục giam. Ví như anh thiếu úy QLVNCH
Trương Văn Sương, chúng đã giam cầm 33 năm, thả ra với lý do điều trị bịnh trong 12 tháng. Ngày hôm nay, chỉ còn 2 tháng nữa, bọn công an đã gọi điện thoại cho Trưong Văn Dũng, với lời nhắn hăm dọa: "Chuẩn bị 2 tháng nữa trở vào lại nhà tù"
. Còn chế độ nào lưu manh hơn chế độ Nguyễn Tấn Dũng này. Hóa ra chúng trốn tránh trách nhiệm chữa bệnh cho những tù nhân. Chúng đổ trách nhiệm đó qua cho cộng đồng hải ngoại, quyên góp tiền bạc chữa trị bệnh tật cho anh Sương. Còn gì để nói nữa một chế độ hèn hạ, vô trách nhiệm. Chúng cai trị dân chỉ thấy nghèo đói, máu và nước mắt. Hàng triệu trẻ em và người gìa đi lang thang khắp 64 tỉnh thành để mong bán được những tờ vé số. Hàng triệu phụ nữ Việt
phải đi bán dâm ở những quán bia ôm, phải đi lấy chồng xứ ngoại, hoặc phải bán dâm xứ người như những khu đèn đỏ ở Singapore, trẻ em 5-14 tuổi cũng đi bán dâm tại Campuchia. Hàng triệu thanh niên, đến tuổi phụng sự đất nước, phải đi làm lao nô khắp thế giới. Hàng ngàn bà mẹ dân oan mất nhà, mất đất, sống lang thang không nhà không cửa, đi khiếu kiện trong nỗi đau tuyệt vọng, vẫn liều chết khiếu kiện. Đúng như ý thơ của chị TKTT:

"Một trận địa không hề vang tiếng súng
Còn bạo tàn hơn cả chiến tranh" TKTT

Đó là chưa kể đến đạo đức xã hội và tinh thần dân tộc suy đồi của toàn dân Việt Nam. Tài sản có thể mất, tài nguyên có thể cạn kiệt, chúng ta có thể tái tạo lại được, nhưng cái đạo đức xã hội suy đồi và tinh thần dân tộc mất đi, có thể phải mất hàng chục năm để xây dựng lại.

Theo tin mới nhất, đồng bào đã vây quanh biểu tình phản đối ông Phó TT Nguyễn Thiện Nhân rất mãnh liệt tại Bắc Giang vì ông Nhân này đã không thực hiện những lời cam kết khi trở thành Đại Biểu QH trong kỳ bầu cử 2007. Người dân chẳng biết tại sao ông Nguyễn Tấn Dũng lại ứng cử tại đơn vị 3 Hải Phòng. Dũng có sống tại Hải Phòng đâu mà đòi đại diện cho dân Hải Phòng??? Dũng biết gì về nhu cầu của người dân Hải Phòng??? Một chuyện này đây cũng đủ chứng minh loại Bầu Cử Bỏ Túi của chế độ Nguyễn Tấn Dũng, có nghĩa danh sách trúng cử đã nằm trong túi của Ủy Ban bầu cử trước khi bầu cử.

Một chế độ như thế này, chỉ có toàn dân phải xuống đường mới giải quyết được mà thôi.
Ngày 21 tháng 5 năm 2011
Mylinhng@aol.com
Xin phổ biến tự do

PS: Bài thơ Lời Con (Trần Khải Thanh Thủy)


LỜI CON


Tặng Mẹ kính yêu


Con bị tù vì lòng yêu nước
(Điều ấy hiển nhiên mẹ biết rồi)

Sao mẹ không giữ gìn mạng sống.

Thương khóc âu lo, đến rộc người
Vẫn biết rằng mẹ đắm đuối vì con,

Sinh con mẹ cũng sinh lòng

Lòng yêu nước thương nòi, mẹ dặn

Đập vỡ san bằng mọi bất công

Năm mốt tuổi , đời gặp bao phiền lụy
Vì đầu thai giữa lòng Đảng mẹ ơi
Cái giá đắt Dân tộc ta phải trả
Là sinh người đầu thế kỷ hai mươi
Ba mươi tuổi con làm báo Đảng
Không biết ăn theo, bồi bút, nói leo.

Chỉ thấy lệ giang sơn chan chứa
Đời dân nghèo, khổ mãi không thôi.

Không thể sống giữa đời gian dối.

Con mở mắt ra và nhỏ lệ cùng dân
Mẹ bên cạnh dõi theo từng bước
Che chắn con khỏi lũ bạo tàn
Con bị bắt hết lần này lần khác
Xót thương con mẹ cứ ốm đau hoài
Mẹ có biết lòng con tan tác
Mỗi khi ngồi nghĩ đến mẹ yêu.

Đảng Cộng Sản muôn đời tàn khốc

Thương quí con mẹ hãy tỉnh đòn
Chúng chỉ muốn sau con là tang tóc
( Để mềm lòng, rơi nước mắt buông xuôi )
Nên vì thế, mẹ ơi hãy khỏe

Tiếp sức con đến hơi thở cuối cùng
(Một trận địa không hề vang tiếng súng
Còn bạo tàn hơn cả chiến tranh).

Chúng giam con giữa bức tường vôi lạnh

Với khẩu phần ăn bố thí qua ngày.

Để hy vọng ý chí con sụp đổ
Qua mẹ già, qua cả con thơ.

Đời tranh đấu từ khi con dấn bước
Bên con luôn có Mẹ, có Anh Em.

Con yêu Mẹ như yêu Đất Nước
Vật vã, tang thương rên xiết, đọa đầy .

Mẹ, Mẹ hỡi mỗi ngày con thêm hiểu
Phải toàn tâm tranh đấu tới cùng
Yêu thương con, xin hãy khỏe, Mẹ ơi .

Tình Dân Nước sánh vai cùng Đạo Lý

TRẦN KHẢI THANH THỦY

(Nguồn: Tập san Tổ Quốc)

Hôm nay bầu đại biểu Quốc hội, HĐND


7h sáng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại phường Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong tiếng loa cổ động rộn rã, cờ, băng rôn... người dân cả nước bắt đầu bầu 500 đại biểu Quốc hội và hơn 300.000 đại biểu HĐND.
* Tiếp tục cập nhật (độc giả nhấn F5)
Những phẩm chất của ứng viên được cử tri đánh giá caoTâm sự của những cử tri lần đầu đi bầu cử12 bộ trưởng vào danh sách bầu đại biểu Quốc hội

Trong nắng nhẹ mùa hạ, hôm nay nhiều người dân thủ đô đã thức dậy sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Từ 6h sáng tiếng loa cổ động bầu cử đã vang trong các ngõ xóm. Tại phường Nguyễn Du (Hà Nội), nhiều cử tri trong trang phục đẹp, đã có mặt sớm trước giờ bỏ phiếu.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại Hà Nội.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.
6h30 Tổng bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của các cử tri. Ông là người bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử này vào lúc 7h sáng.
Với hơn 4,5 triệu cử tri Hà Nội và TP HCM là những địa phương có số người đi bầu đông nhất cả nước.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND vào cùng một ngày. Thời gian bỏ phiếu theo quy định từ 7h sáng tới 19h. Tùy tình hình cụ thể từng tổ bầu cử, có thể bắt đầu bỏ phiếu sớm và đóng hòm phiếu muộn nhưng không sớm trước 5h sáng và muộn hơn 22h.
Đường phố tHà Nội tràn ngập màu đỏ của cờ, băng rôn,  khẩu hiệu.
Đường phố Hà Nội tràn ngập màu đỏ của cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Ảnh: Hoàng Hà.
Do đặc thù, một số nơi đã tổ chức bầu cử sớm như huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), huyện Mường Tè (Lai Châu), vùng biển DK1, một số xã miền núi ở Quảng Bình, Quảng Nam, đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng)...
Cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội (từ 827 ứng viên); hơn 3.200 đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố, hơn 21.000 đại biểu cấp huyện và hơn 280.000 đại biểu cấp xã. Hà Nội và TP HCM là nơi có số đại biểu Quốc hội được bầu nhiều nhất (30) và số người ứng cử cao nhất nhì cả nước, lần lượt là 50 và 51. Các địa phương khác có số đại biểu được bầu dao động từ 6 đến 11.
Trong đợt bầu cử này, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của Hà Nội (gồm quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ); Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP HCM (gồm quận 1, 3, 4).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của Hải Phòng (các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và quận Kiến An, Dương Kinh); Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của Hà Tĩnh (gồm huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh).
Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 91.000 khu vực bỏ phiếu với hơn 60 triệu cử tri. Trung bình mỗi tỉnh có tới 4.000 - 5.000 cán bộ tham gia phục vụ công tác bầu cử. Tổng kinh phí dành cho bầu cử trên 700 tỷ đồng.
Theo Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự bầu cử, lực lượng cảnh sát đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông. Công an các địa phương vận động nhân dân giao nộp và điều tra thu giữ hàng nghìn khẩu súng các loại, hơn 200 dao, kiếm và mã tấu, vũ khí thô sơ.
Nhóm phóng viê
n