THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 September 2012

Thông tin vụ án xét xử nhà báo Hoàng Khương

Thông tin vụ án xét xử nhà báo Hoàng Khương
Ngày mai xét xử nhà báo Hoàng Khương

05/09/2012 16:55

(TNO) TAND TP.HCM CHO BIẾT NGÀY MAI 6.9, VỤ ÁN ĐƯA VÀ NHẬN HỐI LỘ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYỄN VĂN KHƯƠNG (NHÀ BÁO HOÀNG KHƯƠNG) SẼ ĐƯỢC ĐƯA RA XÉT XỬ.