THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 August 2012

Diễn văn bế mạc Đại hội Thành Đô lần thứ II - 2012

Diễn văn bế mạc Đại hội Thành Đô lần thứ II - 2012

Kính thưa các đồng chí đại biểu chọn lọc 

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương trong không khí dân chủ và đoàn kết cao độ chúng ta đã đi đến một quyết định cực kỳ quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược và ảnh hưởng to lớn đến sự tồn vong của toàn Đảng ta. 

Thưa các đồng chí, 

Cách đây gần đúng 22 năm, Đảng ta đã đứng trước một nguy cơ vô cùng to lớn. Những hỗ trợ đắc lực từ nguồn viện trợ dồi dào và toàn diện của Liên Xô dành cho Đảng ta đã bị cắt đứt bởi sự sụp đổ của thành trì cách mạng xã hội chủ nghĩa tại Liên bang Xô Viết và các nước Đông Âu.

Đứng trước sự sống còn của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh đã cùng nhau sang Bắc Kinh theo lời triệu tập của các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc để đại diện Đảng ta xin được tái lập lại mối giao hảo môi hở răng lạnh với Đảng bạn. 

Từ đó đến nay, phương châm 16 chữ vàng "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và 4 tốt "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt" do các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc sáng suốt chỉ đạo đã trở thành kim chỉ nam cho mọi đường lối chính sách đối ngoại lẫn đối nội của Đảng ta. Đó chính là thành quả vô cùng to lớn của cuộc họp giữa các lãnh đạo hai Đảng tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng 9 năm 1990, và cũng chính vì lý do đó mà chúng ta gọi Đại hội đặc biệt này là Đại hội Thành Đô lần thứ II

Trong suốt gần 22 năm qua, bằng sự thống nhất ý chí và biểu thị quyết tâm sắt đá, Đảng ta đã tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển mọi chính sách để bằng mọi giá duy trì được mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để thực hiện được mục tiêu cao cả đó, Đảng ta đã bắt đầu bằng việc ký kết Hiệp ước Biên giới trên đất liền giữa 2 nước, hợp thức hóa việc chuyển nhượng một phần lãnh thổ của Việt Nam cho Trung Quốc nhằm khẳng định sự trung thành trước sau như một với Đảng bạn. Dưới sự lãnh đạo của các đời Tổng bí thư, Đảng ta đã không ngừng gia tăng những hợp tác Chính trị, Quốc phòng, Kinh tế, Xã hội với Trung Quốc, qua các đại dự án Bauxite Tây Nguyên, Rừng đầu nguồn, hơn 90% gói thầu Trung Quốc, cùng việc phát triển xây dựng các cơ sở hạ tầng / khu phố người Hoa, các khu du lịch, giải trí, sòng bài, khách sạn, các công trình khai thác khoáng sản, ngư sản, các hệ thống mạng xã hội internet, các chương trình truyền hình TQ, đại lễ, liên hoan, giao lưu văn hóa, đào tạo cán bộ... 

Những nỗ lực này là một tiếp nối không ngừng nghỉ sự nghiệp vĩ đại mà Bác Hồ đã khởi sự và để lại cho Đảng ta. Trong lịch sử gắn bó giữa hai Đảng, khởi đi từ ban đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời các đồng chí Trung Quốc sang Việt Nam làm cố vấn, chỉ đạo Đảng ta tại chiến trường Điện Biên Phủ đánh đuổi bọn thực dân Pháp, cố vấn và chỉ đạo Đảng ta tiến hành cuộc Cải cách ruộng đất long trời lở đất để tiêu diệt bọn cường hào địa chủ ác bá, chỉ đạo và tiếp viện quân cụ lẫn nhân sự cho chúng ta đánh tan bè lũ ngụy quyền và đế quốc Mỹ xâm lược. 

Những nỗ lực hợp tác toàn diện của toàn Đảng ta trong thời bình cũng đã tái khẳng định tinh thần của đồng chí Lê Duẩn trong thời chiến "Ta đánh Miền Nam là Đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc…". Tất cả những thành công mà Đảng có được chính là nhờ vào phương châm gối đầu 16 chữ vàng và 4 tốt mà các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đã chỉ thị và các đồng chí lãnh đạo Đảng ta đã phấn đấu thực hiện cho bằng được. Quan trọng hơn cả, chính nhờ vào mối quan hệ 16 chữ vàng và 4 tốt mà Đảng ta đã vượt qua được những cơn hiểm nghèo trong bối cảnh sụp đổ toàn diện của khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu và duy trì được sự lãnh đạo của Đảng cho đến ngày hôm nay. 

Nhân dịp này, thay mặt toàn Đảng, toàn dân, chúng ta nhiệt liệt ghi nhớ công ơn của bác Hồ vĩ đại, các đồng chí Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, của các đồng chí Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng là những người tiên phong xây dựng mối giao hảo thắm thiết của hai Đảng như là một di sản quý báu truyền lại cho thế hệ con cháu muôn đời mai sau. 

Thưa các đồng chí đại biểu chọn lọc 

Tất cả những thành quả nói trên hiện nay đang bị các thế lực thù địch gia tăng điên cuồng đánh phá nhằm phủ nhận mọi công lao của Đảng ta đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng đã gọi công hàm của đồng chí Phạm Văn Đồng là công hàm dâng biển. Chúng đã lên án Hiệp ước bí mật về Biên giới trên đất liền của Đảng ta với Đảng bạn là hiệp ước dâng đất. Chúng đã vu khống những chính sách duy trì hòa bình của Đảng ta là hèn với giặc ác với dân. Chúng đã công khai chỉ trích các đồng chí lãnh đạo ta là tay sai, là thái thú của Bắc triều. Chúng đã lật lại lịch sử để chứng minh từ bản thân của chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến nhiều đời các đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng đều là những kẻ tiếp tay cho công cuộc Hán hóa Việt Nam của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Mao Trạch Đông vĩ đại chủ xướng. Tóm lại, chúng vu khống, xuyên tạc Đảng ta là Đảng bán nước. 

Với sự bùng nổ của internet kèm theo sự tiếp tay của các thế lực thù địch đế quốc, với những âm mưu diễn tiến hòa bình ngay trong nội bộ Đảng, mặc dù các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành của Bộ Công an ngày đêm tìm mọi cách ngăn chận, đe dọa, trấn áp, bỏ tù... nhưng những luận điệu phản động, xuyên tạc và vu khống Đảng ta không những không chấm dứt mà ngược lại mỗi ngày một lan tỏa, thuyết phục được nhiều tầng lớp đảng viên, trí thức, sinh viên và quần chúng lao động. Những tuyên truyền chống phá này đang phá sập toàn bộ uy tín của Đảng ta đã ra công tuyên truyền, tô điểm, gầy dựng trong suốt gần 70 năm qua. Ngày hôm nay, tất cả các đồng chí trung kiên và trung thành nhất của Đảng có mặt để cùng nhau giải quyết nguy cơ lớn nhất trong chiều dài lịch sử Đảng: Đảng ta đang bị vạch trần là một đảng bán nước, là bè lũ tay sai cho Trung Quốc với những bằng chứng không thể chối cãi về những mất mát của lãnh hải và lãnh thổ cũng như thái độ hành xử của lãnh đạo Đảng ta. 

Vì sự tồn vong của Đảng, tình trạng này phải được chấm dứt ngay lập tức. Do đó, tinh thần của quyết định Đại hội đại biểu chọn lọc Thành Đô 2012 sẽ là

Bằng mọi giá Đảng ta phải lấy lại hình ảnh Đảng vì dân tộc, vì độc lập - chủ quyền quốc gia để duy trì uy tín và vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vẫn phải duy trì được mối quan hệ gắn bó, sống-còn với đảng Cộng sản Trung Quốc mà Đảng ta đã bỏ công gầy dựng từ ngày chưa thành lập Đảng cho đến nay. 

Để thực hiện được mục tiêu chiến lược này, toàn thể Bộ Chính Trị và các đồng chí đại biểu chọn lọc phải ngay lập tức chỉ đạo toàn đảng tiến hành những bước công tác khẩn cấp sau đây: 

Bước 1: 

Âm thầm khuyến khích những đảng viên, những cán bộ lão thành, những cá nhân có công với cách mạng, những thành phần sẵn sàng thỏa hiệp với Đảng, tiếp tục kiến nghị Đảng ta đứng ra lãnh đạo toàn dân phất cao ngọn cờ chính nghĩa, bảo vệ độc lập của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Bước 2: 

a. Bộ Công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn thể thành viên - trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị xã hội khác đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành lên tiếng: (1) khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đồng thời (2) kiên quyết ủng hộ chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước trong những tranh chấp biển Nam Trung Hoa. Bộ Công an sẽ phối hợp với Thường trực Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan truyền thông, báo chí để huy động toàn bộ các đảng viên, đoàn viên Đoàn TNCS, công nhân viên nhà nước tham dự biểu tình để buổi tổ chức và nội dung thông tin theo đúng chỉ thị của Đảng và Nhà nước ta.

Công tác này sẽ được thực hiện ở Hà Nội hay một vài địa bàn thành phố khác sau đó nếu có nhu cầu và diễn tiến theo dự trù của Bộ Chính trị.

b. Bộ Chính trị cấp thiết chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo trong Quốc hội để nhanh chóng thông qua Luật biểu tình, trong đó quy định: Đảng và Nhà nước sẽ cho phép nhân dân tham gia các cuộc biểu tình có xin phép, được tổ chức bởi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thành viên trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị xã hội đang có giấy phép chính thức hoạt động

c. Chính phủ thông qua nghị định mới nghiêm cấm mọi cuộc tuần hành, biểu tình không theo quy định của Luật biểu tình vừa được ban hành và trừng trị đích đáng những hành vi lợi dụng lòng yêu nước không nằm trong khuôn khổ của Đảng và Nhà nước. 

d. Song song, các đồng chí lãnh đạo trong Bộ Ngoại Giao thuyết phục Đảng bạn tạm ngừng những kế hoạch phát triển biển Nam Trung Hoa để dư luận bức xúc trong quần chúng Việt Nam tạm thời lắng đọng, giúp cho Đảng ta tạo được ấn tượng và lấy lại uy tín đối với nhân dân cũng như đảng viên các cấp và ngăn chận được làn sóng chống đối đang ảnh hưởng đến tư thế lãnh đạo của Đảng ta. Cùng lúc, các Bộ, Ban ngành tích cực gia tăng những công tác Hữu nghị Việt Trung, Hợp tác Quân đội, Vinh danh các cựu chiến binh Trung Quốc, Tuyên truyền về công ơn của Đảng bạn cũng như tổ chức những ngày lễ hội, vui chơi... nhằm củng cố và giữ vững niềm tin của Đảng bạn đối với Đảng ta. 

Bước 3: Gia tăng tiến hành những dự án hợp tác kinh tế lớn với Trung Quốc, đặc biệt là khởi động các công trình Điện Hạt nhân, mở lại tiến trình thảo luận và phê chuẩn dự án Đường Sắt Cao Tốc trong Quốc hội. Điều này sẽ gia tăng tình hữu nghị khắng khít giữa 2 Đảng, cứu vãn các cơ sở, nguồn vốn của các đảng viên đang bất mãn vì tình trạng kinh tế đang trên đà phá sản. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu chọn lọc 

Cách đây hơn 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phất ngọn cờ Dân tộc và đã thành công cho mục tiêu mà Quốc tế Cộng sản đã giao phó. Ngày hôm nay, chúng ta một lần nữa theo gương Bác phất cao ngọn cờ Độc lập để vừa thực hiện những mục tiêu mà Đảng bạn giao phó, vừa duy trì vai trò lãnh đạo và sự sống còn của Đảng ta. Khẩu hiệu của Đảng ta trong thời gian tới đối với toàn Đảng và toàn dân sẽ là: 

"Sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Chọn lọc - Thành Đô lần thứ II của Đảng Cộng sản Việt Nam

Vinh quang đời đời thuộc về đảng Cộng sản Việt Nam anh hùng! 
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 
Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Xin trân trọng cảm ơn. 

___________________________________________________________


Bỏ tên Đàm Vĩnh Hưng khỏi show diễnCập nhật: 14:03 GMT - thứ tư, 8 tháng 8, 2012
Đàm Vĩnh Hưng
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi trong cộng đồng người Việt ở Mỹ
Đêm nhạc ở Harrah's Casino, Phialdelphia không còn tên của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau khi ban tổ chức thỏa thuận với bầu show để tiếp tục chương trình sau khi có sự chống đối của cộng đồng gốc Việt tại đây.
Được biết ông Nguyễn Đình Toàn, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Philadelphia, người đã nêu ra vấn đề thương lượng với bầu show về vấn đề Đàm Vĩnh Hưng để tránh những rạn vỡ không cần thiết trong cộng đồng.

Tuy nhiên, phía nhà tổ chức chương trình ca nhạc cũng giải tỏa được một số gánh nặng về sự nghi kỵ đã diễn ra âm ỉ trong mấy tuần qua về câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng đến hát tại Philadelphia.Ông Nguyễn Đình Toàn cũng ghi nhận rằng phía bầu show ca nhạc đã chịu một tổn thất lớn về mặt tài chánh trong việc huỷ show mà phía cộng đồng cũng lấy làm đáng tiếc.
Theo một cộng tác viên của BBC Tiếng Việt trong vùng, các nhân vật lãnh đạo cộng đồng ở khắp nơi có Đàm Vĩnh Hưng đi qua cũng bị áp lực quần chúng và từ các hội đoàn chống Cộng.
Họ cho rằng phải có những phản ứng về việc Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ biểu diễn trong lúc Lý Tống đang ngồi tù. Cảm tình vẫn dành cho Lý Tống là điều một thực tế không thể bỏ qua.
Thương lượng và điều đình
Trong những lúc căng thẳng nhất của cuộc tranh luận về thân thế Đàm Vĩnh Hưng, người bầu show đã trình bày rằng về mặt khách quan Đàm Vĩnh Hưng nên được quyền hát ở Mỹ như một số ca sĩ khác.
Cũng theo người bầu show, Đàm Vĩnh Hưng là nạn nhân trong vụ xịt hơi cay mà không nhận được sự cảm thông nào khác. Đàm Vĩnh Hưng cũng là một ca sĩ từng bị các nhà quản lý văn hóa Việt Nam kỷ luật vì có những phát ngôn dính dáng đến màu sắc chính trị.

Ông Nguyễn Văn Tánh (bên phải) người chống Đàm Vĩnh Hưng vui vì kết quả 'thương lượng' - hình của Trần Đông Đức
Người tổ chức chương trình cũng nói rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có bị một số ngộ nhận mang tính hoàn cảnh chứ không phải là trường hợp văn công cộng sản quá đáng để mọi phải lao tâm. Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ lần này cũng không phải là yếu tố khiêu khích mà do là sự tình cờ và sẵn lịch trong lúc các bầu show đang tìm kiếm ca sĩ.
Ở vị trí cộng đồng ông Nguyễn Văn Tánh trước đây tuyên bố "biểu tình" cũng mong muốn có sự hàn gắn trong tinh thần tương nhượng hơn là phải đối đầu. Mọi người đồng ý với quan điểm không để cho sự kiện Đàm Vĩnh Hưng làm mọi người trong cộng đồng đâm ra khó xử cho các mối quan hệ sau này.
Trước một số áp lực tinh thần và dư luận của người thưởng ngoạn, bầu show đã cân nhắc và đi đến quyết định bỏ tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi chương trình.
Hai ca sĩ khác ở hải ngoại được mời vào trám chỗ của Đàm Vĩnh Hưng là Đặng Thế Luân và Ngọc Huyền.
Trước đó, Đặng Thế Luân cũng bị áp lực phải rút ra khỏi show có Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn.
Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất tại Việt Nam nhiều năm qua, với tiền thù lao cao và được truyền thông săn đón.
Tuy vậy, ca sĩ này gây nhiều tranh cãi với cộng đồng người Việt ở Mỹ.
Có lẽ thời điểm cựu phi công Việt Nam Cộng hòa, Lý Tống đang ngồi tù vì vụ 'hành hung' ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một nhân tố khiến quan trọng nhiều người trong cộng đồng phản ứng quyết liệt hơn.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120808_damvinhhung_cancelled.shtml

Lại phát hiện mỳ ăn liền nhiễm độcTPO - Hiệp hội Bao bì Thực phẩm Quốc tế hôm 8 - 8, cho biết, chất huỳnh quang ở một số bao bì mỳ ăn liền của Trung Quốc vượt quá tiêu chuẩn an toàn, tờ Beijing News đưa tin.
Trung Quốc lại phát hiện bao bì mỳ ăn liền có chứa chất độc
Trung Quốc lại phát hiện bao bì mỳ ăn liền có chứa chất độc .
Trong một cuộc kiểm tra nhẫu nhiên kéo dài ba tháng, hiệp hội tiến hành xét nghiệm 84 mẫu thử của 53 hãng thực phẩm. Kết quả cho thấy, lượng huỳnh quang của 36 vỏ bao bì sản phẩm vượt quá giới hạn cho phép.
Các sản phẩm bao gồm mỳ dưa bắp cải Tongyi, mỳ thịt bò đậu xanh và mỳ sườn lợn Jin Mailang…
Ông Dong Jinshi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bao bì Thực phẩm Quốc tế, chỉ ra rằng, một số nhà sản xuất đã sử dụng những loại giấy không được phép dùng trong thực phẩm, thậm chí cả giấy bỏ đi để giảm thiểu chi phí.
Do đó, các chất độc hại có thể nhiễm vào cơ thể con người qua đường miệng, da và các đường khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài.
Hiệp hội cũng yêu cầu các cơ quan chức năng và các ban ngành liên quan đưa ra yêu cầu rõ ràng và cụ thể đối với việc sử dụng những loại vật liệu có chứa chất huỳnh quang trong đóng gói bao bì thực phẩm.
Phan Yến
Theo CRl

Khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường Sa

Tập sách bản đồ của Trung Quốc:

Bản Lên Tiếng yêu cầu chính quyền điều tra cái chết của bà Liêng2012-08-09
Hôm qua (8/8), một nhóm các nhà hoạt động dân chủ trong và ngoài nước đã gửi một Bản Lên Tiếng lên các chính phủ, cơ quan ngoại giao và tổ chức nhân quyền trên thế giới.
Photo courtesy of worldpress
Đám tang bà Đặng Thị Kim Liêng.
Bản Lên Tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam điều tra về cái chết có nhiều uẩn khúc của bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của blogger Tạ Phong Tần – người đang bị giam giữ chờ ngày ra tòa.

Cái chết nhiều uẩn khúc

Bản Lên Tiếng với 24 chữ ký đầu tiên của các nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng trong và ngoài nước yêu cầu chính quyền Việt Nam 3 điều: Điều tra và trả lời trước công luận về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng; Trả tự do cho ba bloggers là Tạ Phong Tần, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và AnhbaSaigon Phan Thanh Hải; Tôn trọng các giá trị phổ quát về nhân quyền và dân chủ.
Trong Bản Lên Tiếng, các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền đưa ra những sự việc gây nhiều bức xúc trong dư luận xung quanh cái chết và đám tang của bà Liêng như việc hai người con không được phép đem xác của mẹ về nhà ngay sau khi xảy ra vụ việc, bị nhốt trong xe cứu thương trong thời gian xác bà Liêng được chuyển vào bệnh viện và bị ép buộc phải ký bản cam kết với nội dung “Bà Liêng tự nhiên thiêu và gia đình sẽ không khiếu nại”.
Linh mục Đinh Hữu Thoại của Dòng Chúa Cứu Thế, một trong những người có mặt sớm nhất tại gia đình bà Liêng sau khi xảy ra vụ tự thiêu, cho biết:
Mình thấy rõ ràng là cái chết của bà còn nhiều uẩn khúc. Qua cái cách mà công an can thiệp vào đám tang như vậy thì người ta có quyền đặt nghi vấn là công an có một vai trò gì trong cái chết của bà Liêng. Cái chết của bà cũng liên quan đến việc chính quyền giam giữ cô Tạ Phong Tần.
Bản Lên Tiếng ban đầu gồm 24 chữ ký, trong đó có 20 chữ ký của những nhà hoạt động dân chủ trong nước như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, kỹ sư Đỗ Nam Hải, chị Dương Thị Tân, nhà văn Hoàng Tiến, linh mục Phan Văn Lợi, thượng tọa Thích Thiện Minh, luật sư Nguyễn Văn Đài v.v…; cùng với 4 người khác của hải ngoại là nhà báo tự do Nguyễn Minh Cần ở Nga, chị Lư Thị Thu Duyên, giáo sư Nguyễn Chính Kết và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Kỳ.
Giải thích về lý do tham gia ký tên vào Bản Lên Tiếng, chị Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cho biết:
Thực sự đến bây giờ, cái chết của bà vẫn là câu hỏi rất lớn. Kể cả người thân cho đến chúng tôi là một trong những người đầu tiên tiếp cận với gia đình cũng không biết là bà chết như thế nào. Một câu hỏi rất lớn. Cho nên khi Bản Lên Tiếng yêu cầu làm sáng tỏ về cái chết này thì tôi nghĩ đây là việc làm đúng.
Chị Dương Thị Tân cho biết khi xác bà Liêng được đưa về gia đình thì toàn bộ cơ thể bà đã được bọc kín, chỉ trừ khuôn mặt. Trong lúc tang gia còn bối rối, chưa biết làm thế nào thì áo quan và các vật dụng cần thiết đã được chở đến gia đình bà. Chính việc xử lý rất nhanh các thủ tục xung quanh việc an táng bà Liêng cũng là một lý do góp phần khiến dư luận thêm nghi ngờ và đặt câu hỏi về cái chết của bà.
Ngay sau khi báo chí quốc tế đưa tin về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Lương Thanh Nghị cho biết hiện các cơ quan chức năng đang điều tra về vụ việc này. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về lời tuyên bố trên. Chị Dương Thị Tân nói:
Qua cái cách mà công an can thiệp vào đám tang như vậy thì người ta có quyền đặt nghi vấn là công an có một vai trò gì trong cái chết của bà Liêng.
Linh mục Đinh Hữu Thoại 
Trước đây với kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy những người đại diện cho chính quyền cấp dưới, cấp cơ sở, chưa bao giờ họ làm đúng những gì họ hứa. Còn bây giờ là cấp ngoại giao của một chính phủ thì chúng tôi cũng chờ xem là họ như thế nào. Còn bây giờ thực sự đặt niềm tin vào họ thì những người như chúng tôi không tin đâu vì chúng tôi đã là một trong những nạn nhân của những lời hứa đó.
Những người đấu tranh dân chủ cho biết mặc dù không mấy tin tưởng vào việc chính quyền Việt Nam sẽ thực hiện theo các yêu cầu của Bản Lên Tiếng, nhưng hầu hết đều cho rằng việc đưa ra Bản Lên Tiếng là một việc làm cần thiết. Linh mục Đinh Hữu Thoại nói:
Về hiệu quả thì mình cũng không nói trước được gì, nhưng bao nhiêu chuyện mình làm từ trước tới giờ thì mình chỉ thấy được hiệu quả duy nhất là làm cho người dân ý thức được quyền của mình, những quyền mình có và mình phải sử dụng, và giúp cho họ vượt qua nỗi sợ. Hiệu quả trước mắt là cái đó. Còn việc nhà cầm quyền có lắng nghe tiếng của người dây hay không thì tôi thấy từ trước tới nay chưa có tiền lệ đó.

Lên tiếng cho các blogger trong tù

blogger120504-250.jpg
Bloggers là Tạ Phong Tần, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và AnhbaSaigon Phan Thanh Hải.
Theo mục sư Nguyễn Hồng Quang của Giáo hội Tin Lành Mennonite tại Việt Nam, cũng là một trong những người đã ký tên, ngoài hiệu quả thông tin, Bản Lên Tiếng còn có thể có tác dụng ngăn ngừa, giảm thiểu những vụ việc đáng tiếc khác trong tương lai. Ông nói:
Nó chưa giải quyết liền nhưng ít ra cũng giảm thiểu việc bắt bớ những người mới. Nói chung, chúng tôi là những người tù, chúng tôi rất đau xót. Bà Liêng là mẹ của cô Tạ Phong Tần, cũng là người dân oan, cũng nỗi đau của người mẹ. Trong gia đình tôi nhiều người đi ở tù cho nên chúng tôi hiểu thân nhân của những tù nhân họ cũng đau khổ không kém gì người ở trong tù.
Đồng suy nghĩ với mục sư Nguyễn Hồng Quang, linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết việc yêu cầu điều tra về cái chết của bà Đặng Thị Kim Liêng chỉ là mục tiêu phụ, bên cạnh mục tiêu quan trọng hơn là kêu gọi chính quyền trả tự do cho những tù nhân vô tội.
Cái quan trọng là yêu cầu thả những người vô tội bị bắt giam bởi vì chính việc bắt giam người vô tội đã gây ra sự uất ức cho những người thân của họ. Biết đâu sau bà Liêng sẽ là những người khác nếu họ có người thân bị bắt giam một cách oan ức.
Trong gia đình tôi nhiều người đi ở tù cho nên chúng tôi hiểu thân nhân của những tù nhân họ cũng đau khổ không kém gì người ở trong tù.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang
Hiện Bản Lên Tiếng đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội, kêu gọi người dân tham gia ký tên qua emailthatuluongtam@gmail.com. Chị Lư Thị Thu Trang, một người đã ký tên, cho biết Bản Lên Tiếng ra đời đúng như nguyện vọng của chị và nhiều người khác :
May mắn là các chú, các bác, các anh chị trong phong trào dân chủ ở Việt Nam khởi xướng lên vấn đề này, chứ nếu không thì chính cá nhân em hoặc những người có mặt ngày hôm đó cũng sẽ làm chuyện này. Cho nên việc ký tên và lên tiếng là việc cần thiết phải làm vì gia đình và bản thân em cũng đang là nạn nhân của chế độ này. Hoàn cảnh của chị Tạ Phong Tần và dì Liêng đang chịu đựng, phải bỏ mạng vì con trong hoàn cảnh đau thương như vậy, thì nó cũng đang nhắm vào gia đình em và các anh chị em dân chủ trong nước, chứ không chỉ riêng chị Tạ Phong Tần đâu.
Sau cái chết của bà Đặng Thị Kim Liêng, phiên tòa xét xử ba blogger, trong đó có chị Tạ Phong Tần, dự tính sẽ diễn ra vào ngày 7/8 đã bị dời lại vô thời hạn. Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ra thông cáo báo chí và bày tỏ quan ngại về tiến trình xét xử không bảo đảm nguyên tắc công bằng nếu phiên tòa xử kín và các nhân chứng không được triệu tập.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

DB Sanchez: Vụ tự thiêu của bà Liêng đánh động thế giới về nhân quyền tại VN2012-08-09
Vào hôm 7/8, phiên tòa xét xử 3 blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và AnhbaSaigon một lần nữa bị hoãn lại.
RFA photo
Dân Biểu Loretta Sanchez trong một lần trả lời phỏng vấn RFA

"Sẽ làm hết sức mình..."

Trước đó, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ blogger Tạ Phong Tần tự thiêu chết hôm 30/7. Và sau khi Hoa Kỳ công bố phúc trình về tình hình tự do tôn giáo Quốc tế năm 2011, Việt Nam lên tiếng phản bác rằng bản phúc trình đó của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có những nhận xét chưa khách quan về Việt Nam. Hòa Ái phỏng vấn bà Loretta Sanchez xung quanh những sự việc này.
Hòa Ái: Xin chào bà Loretta Sanchez. Thưa bà, bà có nhận xét gì khi chính quyền Việt Nam một lần nữa lại hoãn phiên tòa xét xử 3 blogger: Tạ Phong Tần ,Điếu Cày và AnhbaSaigon  vào ngày 7/8 này?
Bà Loretta Sanchez: Tôi rất là hài lòng nếu như chính quyền Việt Nam chỉ định những luật sư giỏi hoặc 3 blogger này được làm việc với những luật sư tin cậy của mình để tìm hiểu và xác định được chính xác họ phạm phải tội gì khác hơn là bị giam giữ do chính quyền cáo buộc tội “chống đối nhà nước”. Tôi nghĩ thật là lố bịch khi chính quyền đối xử với các blogger như vậy. Tôi thật sự không biết chính quyền Việt Nam sẽ làm gì nhưng tôi biết chắc một điều rằng với cương vị của một vị dân biểu, tôi sẽ làm hết sức mình để kêu gọi Tổng Thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton tranh đấu cho các blogger.
Hòa Ái: Bà nghĩ gì qua trường hợp tự thiêu và qua đời của bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của blogger Tạ Phong Tần, hôm 30 tháng 7 vừa qua, thưa bà?
Bà Loretta sanchez: Thật là tồi tệ khi phiên tòa xét xử 3 blogger: Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Anhbasaigon bị hoãn lại vào ngày 7/8. Hãy nhìn vào trường hợp của mẹ blogger Tạ Phong Tần, bà Kim Liêng đã tự thiêu để phản đối những gì nhà cầm quyền đang đối xử với con gái của bà. Qua hành động tự thiêu của một người mẹ, tôi nghĩ rằng cả thế giới nhận biết rằng Việt Nam không có dân chủ, Việt Nam không tôn trọng nhân quyền và mọi người phải nổ lực nhiều hơn nữa để đẩy nhanh thay đổi ở Việt Nam.
Hòa Ái: Bà có ghi nhận gì về biểu hiện của người dân và chính quyền Việt Nam trong thời gian qua? Có phải người dân ngày càng phản ứng mạnh mẽ hơn trước những sự bắt bớ của chính quyền?
Bà Loretta Sanchez: Như chúng ta đã thấy là người Việt Nam rất can đảm. Có thể nói khoảng 3,4 năm về trước, ở Hà Nội và Sài Gòn, người dân bắt đầu phản kháng chống đối lại cưỡng chế đất đai. Dù là chậm nhưng tôi chắc rằng những người dân sẽ đứng lên và sẵn sàng tự thiêu một cách không sợ hãi để đòi hỏi chính quyền phải thay đổi. Chúng ta nhớ đến trường hợp của nhạc sĩ Việt Khang, người bày tỏ chính kiến của mình với mong muốn Việt Nam tự do và tốt đẹp hơn, đã bị bắt giữ theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Nhà cầm quyền luôn dùng điều luật này để bắt giữ và cầm tù người dân Việt Nam can đảm. Có rất nhiều sự bắt bớ diễn ra với nhiều lý do khác nhau như nhân quyền, cưỡng chế đất đai, chống đối Trung Quốc và còn nhiều lý do khác nữa.

Kêu gọi đưa VN trở lại CPC

Hòa Ái: Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị nói rằng bản phúc trình về tự do tôn giáo thế giới năm 2011 vừa được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố có những nhận xét chưa khách quan về Việt Nam. Bà nói gì trước phát biểu này?
Bà Loretta Sanchez: Hoa Kỳ là một quốc gia được thành lập bởi những  người đến đây để có thể được thờ phượng Đấng mà họ tôn thờ . Vì đây là quốc gia không bắt bớ tôn giáo và người dân có quyền tự do tín ngưỡng. Về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, trong nhiều thập niên qua, chúng ta thấy đất đai thuộc sỡ hữu của các tôn giáo bị trưng thu; các tu sĩ Phật Giáo, các linh mục Công Giáo bị bắt bớ như trường hợp linh Mục Nguyễn Văn Lý; nhà thờ bị phá hủy và nhiều trường hợp khác cũng xảy ra nữa…Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ luôn lên tiếng và ủng hộ những người theo đuổi niềm tin tôn giáo tại Việt Nam.
Hòa Ái: Bà dự định sẽ làm gì trong những ngày sắp tới để cải thiện tự do tôn giáo và tình trạng vi phạm nhân quyền cho Việt Nam?
Bà Loretta Sanchez: Trước hết là các vị Dân Biểu trong đảng Cộng Hòa nói với tôi rằng dự luật 484 sẽ được bỏ phiếu vào tháng 9 tới đây. Đầu tiên thì dự luật này phải qua Ủy Ban Quan Hệ Đối Ngoại mà bà Chủ Tịch-Ileana Ros-Lehtinen-là bạn của tôi. Bà Chủ Tịch có nói là sẽ làm cho dự luật được Ủy Ban thông qua. Và Dân Biểu Eric Cantor sẽ đưa dự luật ra Hạ Viện. Sau đó Hạ Viện sẽ bỏ phiếu. Tôi tin là dự luật này sẽ được ủng hộ mạnh mẽ khi đưa ra bỏ phiếu.
Và dĩ nhiên là tôi kêu gọi đặt Việt Nam trở lại danh sách CPC, là danh sách các quốc gia quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo vì chúng tôi có thêm thông tin mới, có thêm bằng chứng mới, chứng minh chính quyền không tôn trọng tự do tôn giáo.
Đây là hai điều cụ thể mà tôi sẽ nổ lực thực hiện từ nay cho đến khi tôi hết nhiệm kỳ Dân Biểu của mình.
Hòa Ái: Chân thành cảm ơn bà Loretta Sanchez dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này với đài RFA.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Từ Thái Hà tới Con Cuông (phần 2)2012-08-09
Café Wifi kỳ này tiếp tục cùng một số giáo dân ở giáo xứ Thái Hà cũng như một số người thuộc giáo điểm Con Cuông để có thể chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm đối phó với côn đồ sách nhiễu.
RFA PHOTO
Công an, côn đồ đàn áp giáo dân, tu sĩ giáo xứ Thái Hà và giáo dân của giáo phận Hà Nội biểu tình tại thành phố Hà Nội hôm 18/11/2011, để đòi hỏi nhà nước giải quyết quyền lợi chính đáng.

Vu oan Tổng giám mục

Khánh An: Khánh An chào đón quý vị đến với chương trình Café Wifi.
Lần trước quý vị đã nghe trao đổi của các giáo dân giáo xứ Thái Hà là bác Việt và chị Nhi, với giáo dân giáo điểm Con Cuông là sơ Bắc và chị Hiền về những hành động quấy rối, sách nhiễu theo sau những vụ đàn áp giáo dân.
Trong kỳ này mời quý vị tiếp tục nghe ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của giáo dân Thái Hà trong việc đối phó với những sách nhiễu.
Trước tiên là ý kiến tiếp theo lần trước của bác Việt ở Thái Hà.

Cái nó chia rẽ Thái Hà lúc bấy giờ, nó không làm theo kiểu ở Con Cuông, mà lúc bấy giờ nguyên cái đoạn mà nó vu khống cho Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt là một sự chia rẽ to lớn nhất.
Bà Nguyễn Thị Việt
Bà Nguyễn Thị Việt: Nói chung là nó cũng tìm đủ mọi cách, chỉ có cái là bằng cách này hay cách khác thôi. Nó cũng có những cái gây cho mình nhiều bức xúc, nhiều cái bực bội.
Khánh An: Dạ vâng. Khánh An cảm ơn bác Việt với những chia sẻ vừa rồi và những kinh nghiệm thực tế mà bác đã gặp phải và chứng kiến. Khánh An cũng muốn chị Nhi cũng là người đã từng chứng kiến sự việc ở Thái Hà, chị có thể bổ sung thêm ngoài những điều mà bác Việt vừa trình bày, chị thấy còn những điều gì mà cá nhân chị đã từng bị trong đợt đàn áp đôi với giáo dân giáo xứ Thái Hà trước đây không?
Bà Nguyễn Thị Nhi: Dạ thưa quý vị, sự đàn áp ở Thái Hà, ví dụ như là nêu trên truyền hình Đức Tổng Ngô Quang Kiệt và giáo dân giáo xứ Thái Hà, thì tôi cũng là người coi như giáo dân của giáo hội hết sức bức xúc, nên cũng đến giáo xứ Thái Hà. Trước khi đến giáo xứ Thái Hà cũng đưa bảy bà Mường đến, chủ yếu là mang chiêng đến để đánh chiêng trong nhà thờ. Nhưng vì hết sức bức xúc về chuyện trên truyền hình và báo chí là giáo dân giáo xứ hoàn toàn bị oan, Đức Tổng cũng bị oan, các linh mục cũng bị oan, nên trước các bức xúc ấy chúng tôi cũng tổ chức mang chiêng ra mà đánh. Đánh thì họ bắt.
Bà Nguyễn Thị Việt: Tôi thì tôi nghĩ như thế này. Cái nó chia rẽ Thái Hà lúc bấy giờ, nó không làm theo kiểu ở Con Cuông, mà lúc bấy giờ nguyên cái đoạn mà nó vu khống cho Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt là một sự chia rẽ to lớn nhất và là một cái thiệt hại nặng nề nhất đối với Tổng giáo phận Hà Nội chúng tôi. Chỉ một câu nói mà nó xuyên tạc ra, nó đánh lấy nửa khúc, không nói hết câu, đấy mới là cái thâm hiểm mà nó làm cho tự nhiên là từ đấy người Việt Nam này, những người bên lương dân người ta hiểu nhầm người Công Giáo của mình.
concuong250.jpg
Bộ đội, công an bao vây giáo điểm Con Cuông tháng 7/2012. Photo courtesy of congdoanvinh.
Và lúc bấy giờ người dân Hà Nội ở đây không những là họ hiểu nhầm mà họ còn chủi bới cả Đức Tổng của mình nữa. Nó dựng đứng lên một câu nói của Ngài trước một cuộc họp của thành phố mà có đoàn của Ngài đến tham dự. Lúc bấy giờ, ngay kể cả những người Công Giáo mà không vững lòng tin thì cũng đã bất mãn. Đấy mới là cái nguy hiểm.
Chứ còn thực ra mà nói thì người Công Giáo mình sống như bây giờ mà mọi người người ta hiểu ra rồi thì người ta mới thấy rằng Công Giáo nhà mình là đạo yêu thương, đạo hiền lành, đạo sự thật. Bây giờ nhiều người họ hiểu ra và có những người họ hiểu ra, họ phát ngôn những câu thật là ân hận khi xảy ra sự việc Thái Hà họ đã phát ngôn những câu thật là sai trái.
Tôi nghĩ tất cả những gì cũng phải là sự thật, phải không ạ? Khi mà mình chưa phát ra toàn bộ lời phát biểu của Đức Tổng thì ôi thôi, kể là bà hàng rau ở ngoài chợ người ta cũng thấy buồn. Thế thì khi mà phát ra các cái băng (video), hàng nghìn cái băng nguyên văn lời của Đức Tổng nói thì cả bà hàng rau bả cũng chửi những thằng nói láo.
Khánh An: Vâng. Khánh An cảm ơn bác Việt. Nhân bác Việt có đề cấp đến chuyện là lúc đấy nhiều bà con giáo dân cũng cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi trước những điều mà người ta đã làm, thì Khánh An muốn hỏi là những người hiện nay ở Con Cuông như sơ Bắc và chị Hiền thì cái tinh thần của quý vị như thế nào ạ? Không biết những bà con giáo dân khác có sợ hãi trước những sách nhiễu và những điều mà họ quấy rối như thế không?
Cô Lại Thị Hiền: Riêng bản thân em thì em tin rằng cây ngay thì bóng tròn. Em cứ thẳng thắn, em không việc gì sợ cả, cứ theo lương tâm em. Đạo là đạo tự tâm. Họ cứ nói thì mặc kệ họ, còn đúng lương tâm em thì cứ một lòng như một chứ còn không kể gì đến chuyện của họ.
Bà Nguyễn Thị Việt: Đấy, đấy là cái tốt nhất đấy.

Tuyên truyền sai trái

Khánh An: Vâng. Cảm ơn chị. Khánh An có thể mời sơ Bắc được không? Sơ Bắc thấy những bà con giáo dân khác thì như thế nào ạ?

Mình cứ sống cho có sự thật đi thì cho dù rằng lúc này là lúc sự thật chưa giúp được mình, nhưng mà ở Thái Hà chúng tôi các cha khuyên là phải sống ôn hòa, phài sống với sự thật.
Bà Nguyễn Thị Việt
Nữ tu Đinh Thị Bắc: Em thấy qua những dịp này thì em thấy một số niềm tin của họ rất là vững vàng. Chẳng hạn như chị Hiền, chị mới vào đạo được mấy tháng đấy, ba bốn tháng gì đấy. Một vài cá nhân ở ngoài đó: chị Hiền, chị Hà… cũng bị họ đánh. Cái lúc họ nói cán bộ của họ bị nhốt vào nhà đấy, thế nhưng thực sự tự họ vào họ lôi bọn em ra ngoài, họ đóng cửa lại. Đến lúc bọn em chờ cha lên thì lúc đó họ đánh cha. Người của mình lên, họ thấy đánh cha thì họ nhảy lên họ đỡ cho cha thế là người ta bắt đầu đánh nhau, giữa cán bộ và nhân dân là đánh nhau. Đánh nhau thì họ ném đá. Rồi trong việc ném đá thì trong nhà không có người của bên đạo hết, toàn người của cán bộ không àm, mà sau đó thì thấy cảnh tượng Đức Mẹ vỡ luôn.
Họ đưa lên truyền hình thì họ không đưa từ ban đầu mà đi. 12 giờ kém 10 thì họ đã vào sát cổng và lôi bọn em ra thì họ không quay mà họ chỉ quay lên khuôn mặt của em với khuôn mặt sơ Hiền, rồi khuôn mặt của bà Thanh là đứng nói, nhưng mà chỉ có cái miệng nói những điều lắp bắp thôi vì bên ngoài họ lồng tiếng vào. Đó, họ lồng tiếng vào, họ nói là đi truyền đạo, rồi đi phản động này kia. Đấy, em nghĩ như vậy thì không có được. Em cũng vẫn còn bực ở chỗ là sao không nói lên sự thật mà để dân họ thấy trên truyền hình như vậy? Rồi sau đó họ bắt loa trên truyền thanh và vào các thôn bản để rao với mục đích là nói đi truyền đạo không đúng, rồi nào là đưa dân trở về đạo để chống lại đảng thì em nói “không có. Chuyện đó không có”. Họ chưa hiểu nhưng người dân ở đây em nghĩ gồm nhiều dân tộc cho nên một số người họ hiểu, một số người không hiểu, nhưng mà khi lên đài truyền hình thì họ thấy như vậy và họ bức xúc.
Họ bức xúc vì họ thấy chỉ có quay cảnh mình mới đánh họ chứ họ đâu có quay họ đánh mình đâu! Đấy, thì như vậy cho nên bây giờ dân mà thấy người bên giáo thì họ họ cúi mặt luôn, họ không nhìn, đi qua nhà họ không có nhìn, nhưng trước đây đâu có phải như vậy. Trước đây chơi với họ rất là thân thiện. Họ có cái gì thì họ cho sơ, họ có bát ngô thì cho bát ngô, bắt được con cua con rạm ngoài đồng họ mang về cũng cho sơ. Bây giờ họ thấy chính quyền như vậy họ xa lánh mình. Đấy, như vậy là em cũng rất buồn vì họ không nói lên hết sự thật. Chừ họ làm như vậy còn chưa đủ, họ còn ném đá, họ còn thuốc gà cho chết. Đấy, làm như vậy thì không có được. Bây giờ ở Con Cuông có người đưa giấy đến dụ gia đình phải ký không được đi lễ ở Con Cuông mà phải về Anh Xuân đi lễ.
Khánh An: Vâng. Cảm ơn sơ rất nhiều. Với những điều chia sẻ từ nãy tới giờ, tất cả quý vị cũng thấy là chính quyền địa phương có rất là nhiều “chiê”  để quấy rối và sách nhiễu giáo dân, làm theo mục đích của họ. Thế thì bây giờ, với những điều mà trước đây giáo dân Thái Hà đã gặp phải, thì không biết là giáo xứ Thái Hà, chắc là cháu sẽ mời bác Việt trước, bác Việt có thể đưa ra một số cách mà theo bác nghĩ thì có thể giúp cho giáo dân ở giáo điểm Con Cuông có thể đối phó với những điều mà chính quyền đang làm hay là những nhóm côn đồ đang làm đối với họ hay không ạ?
Bà Nguyễn Thị Việt: Theo tôi nghĩ thì ở Thái Hà của tôi các cha thường dạy, thứ nhất là mình phải cầu nguyện, thứ hai nữa là mình phải sống với sự thật. Mình cứ sống cho có sự thật đi thì cho dù rằng lúc này là lúc sự thật chưa giúp được mình, nhưng mà ở Thái Hà chúng tôi các cha khuyên là phải sống ôn hòa, phài sống với sự thật. Đấy là điều cơ bản. Thí dụ như là khi mà nó xua các cha chúng tôi từ bãi đất về, nó đánh các cha, các cha cũng đâu có làm gì lại đâu. Nó tát vào mặt các cha thì các cha cũng đâu có làm gì. Nó nhổ vào mặt các cha thì các cha cũng không làm gì, là vì sao? Nếu như lúc bấy giờ mình giơ tay lên mình đánh nó hay mình chửi bới nó thì tự nhiên mình không phải là người Công Giáo nữa.
thaiha1-250.jpg
Giáo dân, tu sĩ giáo xứ Thái Hà và giáo dân của giáo phận Hà Nội biểu tình trước UBND thành phố Hà Nội hôm 18/11/2011, để đòi hỏi nhà nước giải quyết quyền lợi chính đáng. RFA PHOTO.
Vì vậy cho nên dù thế nào thì chúng ta cũng phải chịu đựng và sống ôn hòa. Tôi nghĩ rằng cũng như các cụ nói “cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra”, nếu như mình sống sự thật bây giờ người ta chưa hiểu thì rồi người ta sẽ hiểu. Còn thì chúng tôi muốn chia sẻ với lại các chị ở trong Con Cuông, chúng tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh của các chị, chúng tôi cũng thấy đau đớn lắm, nhất là người ta lại kỳ thị người Công Giáo của mình. Nhưng mà các chị nhớ một điều là sau khi Thái Hà xảy ra vụ việc như vậy thì bây giờ Thái Hà lại rất nhiều người theo đạo, rất nhiều người yêu quý người có đạo. Nếu như các chị có theo dõi thời sự thì các chị thấy rằng bây giờ đã rất nhiều sự thật mà trước kia che giấu, trước kia không dám nói ra, bây giờ ngay cả truyền hình báo chí đã nói ra. Vì vậy, các chị luôn luôn tin rằng mình sống có sự thật thì cuối cùng sẽ chiến thắng.
Khánh An: Vâng. Cảm ơn bác Việt ạ. Bây giờ thì Khánh An mời chị Nhi có vài lời.
Bà Nguyễn Thị Nhi: Tôi cũng đã kinh nghiệm qua nhiều vụ rồi tại vì tôi là người chuyên môn đi bênh vực chân lý và sự thật mà đòi công lý. Thế thì từ qua cái đòi đất cho nhà thờ Mường, hai năm giời nằm ở trong Mường coi như mới đòi được đất nhà thờ, bị bắt lên bắt xuống 48 lần, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng phải trả. Thế thì cái bọn cầm quyền Việt Nam này mình mềm thì nó nắn, mình rắn thì nó buông, chỗ nào nhát thì nó đàn áp. Nó chuyên môn đàn áp các vùng sâu vùng xa, vì Thái Hà làm sao nó không đàn áp như là ở trong Con Cuông hay là Đồng Chiêm? Vì Thái Hà là trung tâm của thủ đô rồi cho nên làm sao mà nó đàn áp được như ở trong Mường như thế.
Khánh An: Vâng. Với những chia sẻ vừa rồi của một số giáo dân giáo xứ Thái Hà, Khánh An mong rằng những giáo dân ở giáo điểm Con Cuông sẽ tìm thấy sự cảm thông và chia sẻ từ những người cũng đã trải qua những kinh nghiệm giống như là giáo dân ở Con Cuông đang gặp phải. Mong rằng Công Lý và Sự Thật sẽ chiến thắng giống như lời bác Việt đã nói.
Khánh An cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia vào chương trình.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.