cach mang
Chưa bao giờ số người Việt Nam trong nước truy cập báo, blog "lề trái" hay "ngoài quốc doanh" trong thời gian gần đây lại tăng nhanh chóng đến mức phấn khởi. Đây là một dấu hiệu đáng mừng và là tia hy vọng mới cho dân tộc Việt Nam sau hơn 1/3 thế kỹ bị ru ngủ trong mê hồn trận XHCN.

Vụ án xét xử LS CHHV đã làm cho dân Việt Nam 'phản tĩnh' và phân biệt được sự khác biệt giữa tư tưởng và hành động mang tính chất "Chính Nghĩa" cho hơn 86 triệu người dân Việt Nam với cái gọi là "Chủ Nghĩa" do một thiểu số nắm quyền lực trong tay áp đặt.

Dân tộc Việt Nam, với những gì khoa học và công nghệ thông tin cho phép đã đột xuất thấy, đọc , nghe và hiểu được những gì ĐCSVN đã tuyên truyền trong bao nhiêu năm đều là giả dối và ngụy tạo cả.

ĐCSVN đã rao hơn 30 năm trời là Việt Nam là một nước "Độc Lập" nhưng thực tế đã điều đình và chấp nhận đem tổ quốc biến thành khu tự trị của ngoại bang.

ĐCSVN tuyên truyền rằng nhà nước chúng xây dựng là nhà nước "pháp quyền" nhưng thực tế họ tự đặt đảng cướp của chúng trên cả hiến pháp qua Điều 4, trong nhằm củng cố chế độ vi hiến vi luật do ĐCSVN thao túng.

ĐCSVN đã kêu người dân Việt Nam phải yêu nước nhưng họ lại khủng bố, đàn áp và bắt giam và những nhà yêu nước thật sự Việt Nam.

ĐCSVN đã đề cao "Tự Do" trong quốc hiệu nhưng họ giam lỏng cả một dân tộc hơn 87 triệu người trong một địa ngục trần gian.

ĐCSVN đã hứa đem hạnh phúc cho dân Việt nhưng họ đã gây ra muôn vạn điều bất hạnh cho cả dân tộc.

ĐCSVN kêu gào "chống tham nhũng" nhưng thực tế đang tạo điều kiện cho Đảng Viên có quyền lực và gia đình thân vơ vét hợp pháp và công khai tài sản của cả dân tộc Việt Nam.

ĐCSVN với danh nghĩa là người "Cộng Sản" nhưng với tất cả những hành động tham ô, chiếm đoạt và cướp bóc họ đã trở thành những "Đại Tư Sản" ác ôn nhất.

ĐCSVN từng cho rằng "đất là sở hữu của toàn dân" nhưng thực tế với quyền lực nắm trong tay và với các mánh khoé "qui hoạch" và "giải tỏa" họ đã tư hữu hóa cho đảng viên và gia đình thân thuộc của họ tạo ra muôn ngàn vụ kêu oan về nhà đất của trên toàn đất nước Việt Nam.

ĐCSVN từng rêu rao rằng họ là đại diện cho giai cấp "Công Nhân" và bảo vệ quyền lợi của giai cấp này nhưng chính thực họ tiếp tay cho tư bản nước ngoài bóc lột công nhân, biến Công Nhân thành "nô lệ" để "xuất khẩu" ra nước ngoài để duy trì chế độ bán nước hại dân này.

ĐCSVN cứ kêu gào là vì "lợi ích trăm năm trồng người" nhưng thực tế thì đã ngu muội hóa 3 thế hệ của dân tộc sau ngày đất nước thống nhất trong khi chỉ con cháu các đảng viên có quyền lực ra du học chi phí tiền tỉ ở nước ngoài.

Từ vài dẩn chứng trên, toàn dân Việt Nam có thể thấy rằng chính ĐCSVN có chính sách, tư tưởng và hành động chống lại công lý, trào lưu tiến bộ của xã hội và văn hoá của hơn 86 triệu người Việt Nam.

Chính lãnh đạo và đảng viên ĐCSVN là những kẻ phản động đối với dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam.

Hỡi Toàn Dân Việt Nam, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, đoàn thể, địa phương, tuổi tác, … hãy phản tỉnh và đồng lòng đấu tranh với chế độ bất công hiện nay, khai tử Điều 4 và giải tán ĐCSVN!

Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam chúng ta không chấp nhận làm nô lệ nữa

Hoàng Diệu (http://danlambaovn.blogspot.com/2011/04/ngay-v-4-4-2011-ai-phan-tinh-ai-phan.html)