THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 January 2011

# Hie^.n Ta.i Tre^n 2000 Ngu+o+`i Ddang Bie^?u Ti`nh Tru+o+'c Dinh Ddo^.c La^.p

# Hiện Tại Trên 2000 Người Dân Đang Biểu Tình Trước Dinh Độc Lập
 
Trên các diễn đàn Paltalk đã thông tin như thế, vào lúc 11 tối, cách đây 20 phút,
xin phổ biến tin, nhưng chưa kiểm chứng được.
 

ĐẠI HỘI XI ĐẢNG CSVN VẪN TIẾP TỤC ĐI LÊN THIÊN ĐƯỜNG MÙ…


+Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN tiền Đại Hội chỉ đặt ra vấn đề nhân sự không thay đổi đường lối cai trị.
+Sóng gió sẽ xảy ra tại Đại Hội vì các Đảng viên lão thành bất mãn đòi phế bỏ Chủ Nghĩa Cộng Sản lỗi thời…

Đại Hội Kỳ Thứ XI Đảng CSVN sẽ khai mạc vào 11 tháng 1 năm 2011 với số Đại biểu tham dự sẽ lên đến 1500 người từ 62 tỉnh, thành phố và các đặc khu trong nước. Trước Đại Hội Đảng, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng nhóm họp tại Hà Nội soạn thảo và thông qua "Cương Lĩnh Chính Trị" và tuyển chọn nhân sự trong tổng số 15 Ủy Viên Bộ Chính Trị của Đại Hội X (2005) gồm có: Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh (Đại tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng), Lê Hồng Anh (Thượng Tướng Bộ Trưởng Công An), Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa (Trưởng Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Đảng), Hồ Đức Việt(Phó ban Tổ Chức Trung Ương Đảng), Nguyễn Sinh Hùng(Phó Thủ Tướng), Phạm Gia Khiêm(Bộ Trưởng Ngoại Giao), Trương Vĩnh Trọng(Chủ Tịch Quốc Hội). Thành phần nhân sự cũ trên đây Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đã tuyển chọn một số và sẽ trình Đai Hội Đảng vào ngày 11 tháng 1 năm 2011, trong đó Trương Vĩnh Trọng thay Nông Đức Mạnh giữ chức Tổng bí thư Đảng, Trương Tấn Sang thay Nguyễn Minh Triết giữ chức Chủ tịch Nhà Nước, Phạm Quang Nghi thay Trương Vĩnh Trọng giữ chức Chức Chủ Tịch Quốc Hội. Nguyễn Tấn Dũng được Hội Nghị đề nghị lưu nhiệm thêm một nhiệm kỳ 5 năm.
Theo thành phần nhân sự trên đây thì Đại Hội Đảng thứ XI không có gì thay đổi, vẫn thành phần Ủy viên thiếu khả năng lãnh đạo đất nước và không có tầm nhìn xa trông rộng để đưa Dân Tộc và Đất Nước tiến lên xa hơn theo kịp các nước láng giềng như Thái Lan, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản và thậm chí còn thua cả Căm Bốt, Ai Lào. Bộ não của Đảng CSVN là Bộ Chính Trị Đại Diện cho khoảng 3 triệu đảng viên và Bộ Chính Trị hoạch định chính sách cai trị qua các Nghị quyết mà những Nghị quyết này không dựa vào thực trạng xã hội Việt Nam, thực tại của đất nước thông qua ý kiến của quần chúng (trưng cầu dân ý) thông qua phản ánh của giới Truyền Thông Báo Chí. Thế nhưng đau buồn cho đất nước và Dân tộc Việt Nam là Đảng CSVN không bao giờ chấp nhận có trưng cầu ý dân và phản ánh của giới truyền thông báo chí trong nước. Đảng CSVN (Qua bộ Chính Trị Trung Ương Đảng) khống chế mọi hoạt động của giới Truyền Thông Báo Chí trong nước, mặc dù hiện nay tại Việt Nam có đến 700 tờ báo và 20 Đài Truyền Hình, Truyền Thanh, nhưng không đi ra ngoài khuôn khổ chỉ đạo của Đảng như viên Bộ Trưởng Thông Tin Văn Hóa Lê Doãn từng tuyên bố: "Nếu Báo Chí đi bên lề phải thì sẽ không có gì xảy ra…" Hoặc như Tô Huy Rứa (Trưởng Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Đảng) mới đây đã ra lệnh báo chí không được tường thuật những vụ bê bối của các cán bộ cao cấp đang nắm giữ các chức vụ trong guồng máy cai trị.
Để chuẩn bị cho Đại Hội Đảng Thứ XI, bộ máy Công An theo lệnh của Nguyễn Tấn Dũng truy lùng, ruồng bắt những người viết Blog phản ánh quan điểm chính trị khác với quan điểm của Đảng. Quan điểm của đảng là: không có bất cứ một tổ chức chính trị nào ngoài Đảng CSVN và điều 4 Hiến Pháp cho phép đảng CSVN độc quyền cai trị đất nước (Đảng CSVN là tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước và dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đảng CSVN tiếp tục lãnh đạo và dẫn dắt Dân tộc đi lên Chủ Nghịa Xã Hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh." Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước làm ra Luật (Lập Pháp) nhưng Quốc Hội Việt Nam không có thực quyền làm ra Luật mà lệ thuộc vào Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng. 85% Đại Biểu Quốc Hội được cử giữ những chức vị trong bộ máy cai trị. Từ Tổng Bí Thư Đảng xuống đến hàng Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, Bí Thư Tỉnh, Thành Phố, Tư Lệnh các Quân khu đều là Đại Biểu Quốc Hội, do đó họ không có thực quyền hoạch định chính sách hoặc đưa ra các Dự Luật về Quốc Kế Dân Sinh. Đại Biểu Quốc Hội chỉ được phép thảo luận và thông qua các văn kiện xuất phát từ Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng và thông thường những văn kiện này mang tính cách áp đặt, khuôn rập theo đường lối cai trị của chủ thuyết Cộng Sản.
Song song với Hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng một cuộc Hội luận Chính Trị cũng được tổ chức ngay tại Hà Nội quy tụ hơn 20 nhà Cách Mạng lão thành, các cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị đã mạnh mẽ phê phán Hội Nghị đã thông qua "Cương Lĩnh Chính Trị Đại Hội Đảng kỳ XI". Theo nhận xét của Giáo sư Trần Phương (Nguyên Ủy Viên Bộ Chính Trị, cựu Thứ Trưởng Văn Hóa, Giáo Dục và Thanh Niên, Chánh Phủ Phan Văn Khải) thì Cương lĩnh Chính Trị cho Đại Hội Đảng XI là loại "Đao To Búa Lớn", rỗng tuếch, không chứa đựng tư duy mới, không thể hiện được nguyện vọng thiết tha của quần chúng nhân dân. Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng phạm sai lầm khi tuyển chọn một số người đưa vào các chức vụ quan trọng mà không thông qua Quốc Hội hoặc ý kiến của quần chúng nhân dân, cũng theo Giáo sư Trần Phương thì việc lưu nhiệm Nguyễn Tấn Dũng trong chức vụ Thủ Tướng thêm một nhiệm kỳ 5 năm sẽ gây nhiều khó khăn cho đất nước, vì Nguyễn Tấn Dũng thiếu khả năng lãnh đạo và làm trì trệ việc phát triển xây dựng đất nước và không chấm dứt được tệ nạn cướp đất, chiếm dụng nhà cửa của dân chúng tạo nên phong trào dân oan khắp nơi trong nước. Hệ thống kinh doanh Quốc doanh làm ăn thua lỗ mà chánh phủ Nguyễn Tấn Dũng đã không có biện pháp ngăn ngừa, cải thiện.
Với sự phê phán gắt gao của những nhà Cách Mạng lão thành, các cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng qua Hội Luận Chính Trị ngay tại Hà Nội trước Đại Hội Đảng kỳ thứ XI sẽ tạo nên sóng ngầm trong quần chúng và hiện nay trong giới trẻ Việt Nam đã xuất hiện ý kiến phản đối Đại Hội Đảng vào ngày 11 tháng 1 năm 2011, nếu Đại Hội này vẫn lăn lên vết xe cũ của mười kỳ Đại Hội Đảng trước đây thì đó là sự bất hạnh cho Dân Tộc và Đất Nước nằm trong gọng kềm của Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng CSVN. Việt Nam tiếp tục bị chìm trong bóng đêm đen tối, bất hạnh do một nhóm người dẫn dắt tiếp tục đi lên "Thiên Đường Mù" (1) của Chủ Nghĩa Cộng Sản Hoang Tưởng.


Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa X

Chủ Nhật, 09/01/2011, 17:38 (GMT+7)


Sáng 9-1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là Hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X).

Ảnh: Chinhphu.vn

Tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét và quyết định các nội dung như: giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XI; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết thời gian qua ngay sau khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị các công việc còn lại để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Bộ Chính trị đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và bộ phận có liên quan tiếp thu ý kiến của Trung ương và căn cứ giải trình Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 14 để chỉ lý và hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự hoàn chỉnh tiếp phương án nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; chỉ đạo các ban Đảng có liên quan và Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Quy chế, Chương trình Đại hội; đồng thời chỉ đạo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội kiểm tra, rà soát lại lần cuối các công việc chuẩn bị về mọi mặt tổ chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội toàn quốc của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp vào các quyết định của Trung ương - Ảnh: Chinhphu.vn

Nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này là Hội nghị cuối cùng của khóa X, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp vào các quyết định của Trung ương và vào việc chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,

Thời gian qua, ngay sau khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị các công việc còn lại để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban Văn kiện và Bộ phận có liên quan tiếp thu ý kiến của Trung ương và căn cứ giải trình Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương để chỉnh lý và hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội. Thực hiện Nghị  quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự hoàn chỉnh tiếp phương án nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; chỉ đạo các ban đảng có liên quan và Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Quy chế, Chương trình Đại hội; đồng thời chỉ đạo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội kiểm tra, rà soát lại lần cuối các công việc chuẩn bị về mặt tổ chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội toàn quốc của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Tại Hội nghị Trung ương 15 lần này, Bộ Chính trị xin trình Trung ương xem xét và quyết định các nội dung sau đây:

- Về giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

- Về dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XI.

- Về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Trung ương lần này là Hội nghị cuối cùng của khóa X. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp vào các quyết định của Trung ương và vào việc chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

chinhphu.vn


Bánh kẹo dỏm vào mùa


 
08/01/2011 23:18 
Tang vật bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ bị Cảnh sát kinh tế Q.6 lập biên bản tạm giữ để điều tra, xử lý 

Càng cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu bánh kẹo trên thị trường tăng cao thì cũng là lúc các sản phẩm chất lượng kém, "phù phép" hạn sử dụng (date)... vào mùa.

Hàng Trung Quốc biến thành... Hàn Quốc

Phòng Cảnh sát kinh tế Q.6, TP.HCM (CSKT) vừa phát hiện, bắt giữ hơn 10 tấn bánh kẹo ngoại nhập lậu hết date, "phù phép" date, giả mạo, không xuất xứ, nguồn gốc. Với loại bánh mứt như vậy, nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn rập rình đe dọa tính mạng người tiêu dùng.

Cụ thể, hơn 1.000 thùng bánh kẹo ghi bằng chữ nước ngoài trên vỏ thùng (từ 10 - 20 kg/thùng) hết date, không rõ xuất xứ, nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ tại kho hàng Công ty TNHH Bình Tây - thuộc Tổng công ty lương thực miền Nam (kho 406 đường Võ Văn Kiệt, P.7, Q.6) bị CSKT Q.6 phát hiện và bắt giữ ngày 31.12.2010. Trong đó, 200 thùng kẹo được dán nhãn mác bằng tiếng Hàn Quốc, 785 thùng chocolate và 28 thùng bánh kẹo các loại ghi xuất xứ Trung Quốc. Đại diện chủ hàng là ông Châu Văn Bình (SN 1966, ngụ tại P.11, Q.8) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng này.

Thượng tá Nguyễn Chung - Đội phó Phòng CSKT Q.6 cho biết: "Đây là vụ vi phạm về bánh kẹo lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện trên địa bàn quận (gồm hơn 6 xe tải hàng bánh kẹo tang vật được CSKT Q.6 lập biên bản đưa về kho của đội). Nhãn hàng hóa trên vỏ thùng bánh kẹo ghi "Nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH TM-DV Sao Biển Xanh - địa chỉ số 9 Nghĩa Thục, P.5, Q.5", nhưng qua lời khai ban đầu ông Bình thừa nhận chỉ là người phiên dịch, chủ thật sự là người Trung Quốc hiện đã bỏ trốn.

Ngoài hành vi nhập hàng lậu, đối tượng còn giả mạo xuất xứ bánh kẹo Trung Quốc thành Hàn Quốc. Nhiều loại bánh kẹo trong lô hàng này hết date bị gỡ date cũ dán lại date mới đến năm 2011. Trị giá lô hàng hơn 560 triệu đồng.

Trên thực tế, bánh kẹo nguồn gốc Trung Quốc, từ những cơ sở sản xuất chui ở nước ngoài được nhập về Việt Nam và "phù phép" thành bánh kẹo ngoại Mỹ, Hàn Quốc... để lừa người tiêu dùng sính bánh kẹo ngoại không phải là chuyện mới. Nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp lễ, tết... loại hàng dỏm này lại rộ lên và nhiều người vẫn bị mắc bẫy. Không chỉ thiệt hại về vật chất, loại bánh kẹo này có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cho người dùng rất cao vì chất lượng kém, hết date...

Bánh xá đội lốt... bánh hiệu

Tại các chợ thời điểm hiện nay, bánh kẹo ngoại vẫn chiếm ưu thế về sự phong phú, mẫu mã và giá cả. Tại các chợ Bình Tây, chợ sỉ đường Lê Quang Sung (Q.6), chợ An Đông (Q.5), Bà Chiểu (Bình Thạnh)... phần lớn bánh kẹo ngoại loại hộp thiếc, trọng lượng từ 500 - 700 gr được bày bán ghi xuất xứ Malaysia, Thái Lan.

Trong vai mối bánh kẹo tết về vùng quê, nhiều tiểu thương "bật mí", chỉ cần mua bánh xá (bánh kẹo bán theo kg) về đóng gói, hộp và dán nhãn ngoại là có ngay bánh kẹo hộp ngoại nhập. Thậm chí người bán còn trộn cả hàng cơ sở nhỏ lẻ trong nước vào các hộp bánh mác ngoại.

Thủ thuật "phù phép" nhãn mác, hô biến bánh xá thành bánh hộp, bánh ngoại khá đơn giản và phổ biến. Đương nhiên, hạn sử dụng của bánh kẹo xá là... vô thời hạn. Bao bì đẹp, màu mè bắt mắt lại mang mác hàng ngoại, hàng hiệu và giá rẻ nên nhiều người tìm mua dù chưa rõ chất lượng, vệ sinh thực phẩm loại bánh mứt này như thế nào.

Một kiểu gian lận bánh kẹo mùa tết ngày càng phổ biến là trà trộn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết date vào giỏ quà biếu. Chuyên viên Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Đào Thị Cúc cho biết: "Tình trạng gian lận này vẫn xảy ra. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng có khiếu nại thì hội cũng không có cơ sở để xử lý. Vì đây là quà biếu nên người nhận không phải là người mua nên không có hóa đơn chứng từ. Hơn nữa, là quà biếu nên người nhận có phát hiện bánh kẹo hết date trong giỏ quà thì cũng bỏ qua chứ không thể... trách người biếu. Để đảm bảo cho người biếu lẫn người mua vui lòng, khi  mua giỏ quà biếu nên kiểm tra kỹ hoặc mua tại các siêu thị để yên tâm".

Tại chợ Bình Tây những ngày này tràn ngập bánh mứt, kẹo, ô mai, xí muội nội - ngoại đựng trong túi nylon, bao giấy ước chừng 15 - 20 kg/bao không hề ghi xuất xứ, nguồn gốc. Nhân viên "vô tư" sang chiết bánh kẹo xá từ bao, thùng lớn vào túi, hộp nhỏ chừng 300g - 1 kg để bán lẻ. Có loại được đóng hộp sang trọng và dán tem cẩn thận nên người tiêu dùng... mù mờ về chất lượng. Giá cả thì phụ thuộc vào người mua có biết trả giá hay không. Chợ An Đông, Bà Chiểu... cũng tương tự.

Đặc biệt, tại các chợ này hiện nay ngập tràn mứt xanh đỏ lòe loẹt không rõ hóa chất phụ gia, phẩm màu gì. Phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh Đô Nguyễn Xuân Luân cho biết: "Trước tình hình giá bánh kẹo, mứt tết năm nay tăng khá cao, nguy cơ bùng phát bánh kẹo kém chất lượng, sản xuất nhỏ lẻ, thủ công không đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt là hình thức gian lận bánh kẹo xá mang mác bánh ngoại lừa người tiêu dùng".

Trước nguy cơ bùng phát bánh mứt mùa tết kém chất lượng gây ngộ độc thực phẩm, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM Huỳnh Lê Thái Hòa cho biết: "Chi cục đã có kế hoạch cụ thể, trong đó từ ngày 1 - 15.1 tập trung thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến các mặt hàng thực phẩm phục vụ tết, như bánh kẹo, mứt, nước giải khát, thực phẩm khô các loại. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu và việc sử dụng phụ gia thực phẩm". Tương tự, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra các mặt hàng mùa tết, trong đó trọng tâm là bánh mứt, thực phẩm.

Hoàng Việt 


# Kha^?n: Ha`ng Chu.c Nga`n Sinh Vie^n Ho.c Sinh Bie^?u Ti`nh Ta.i Sa`i Gòn

# Khẩn:  Chị Hồ Thị Bích Khương Đang Bị Công An Bao Vây - Hàng Chục Ngàn Thanh Niên Sinh Viên Biểu Tình Tại Sài Gòn

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2075/2075


Những tin tức báo động của chị HTBK về việc bắt giữ anh Trần Văn Anh đã làm phẩn nộ bọn công an. Và hiện giờ, vào lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam, bọn công an đang bao vây chung quanh nhà chị HTBK. Phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH đã thực hiện của phỏng vấn với chị Hồ Thị Lan, chị của HTBK, và đã tường trình sự việc với Tòa Đại Sứ HK tại Hà Nội và nhiều cơ quan thông tấn quốc tế.  Hãy lắng nghe cuộc phỏng vấn này ở phần attachment để qúy vị thấy rõ sự sợ hãi của chị Hồ Thị Lan, trong khi chị không làm nên điều gì có tội cả.  Quyền tự do ngôn luận của con người luôn luôn bị vi phạm ở nước CHXHCHVN này. Tin sau cùng, theo MS Nguyễn Trung Tôn, bọn công an đã kéo đi. và MS Tôn cũng cho biết, có 2 đoàn biểu tình mặc áo trắng lên đến hàng chục ngàn người tại SàiGòn, vì đi đến đâu, đồng bào đã đi theo đến đó, và sau cùng đoàn biểu tình đã giải tán lúc 11 giờ sáng. Đó cũng có thể là lý do họ đã bao vây chị HTBK. Tin cập nhật anh Trần Văn Anh cũng đã được thả.

(Bài viết trước) {{Rất nhiều quốc gia cộng sản như Liên Xô, Đông Đức, Romani, Hungary...bị sụp đổ trong một ngày, e rằng nước CHXHCNVN cũng không có sự ngoại lệ.

Đây là giờ phút giữa sự sống và sự chết đối với tất cả những ai còn trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Hãy bước đồng hành cùng toàn dân, cùng dân tộc, cùng biểu tình với toàn dân vào ngày 12/01/11 này tại tất cả các Ủy Ban Nhân Dân sẽ mang đến sự sống cho cá nhân và gia đình, bằng không có thể sẽ nhận chịu hậu qủa khi toàn dân tức giận vào giờ thứ 25.

Hỡi những ai cón nhận mình là người Việt Nam, hãy từ bỏ ĐCSVN bán nước và phản quốc, đừng bắt bớ những người yêu nước nữa, hãy dừng tay khỏi tội ác ngay từ giờ phút này, để không phải hối hận về sau.  Vừa rồi, việc bắt giam anh Trần Văn Anh là một việc làm tội ác, phải thả ra ngay.  Chúng ta có thể lắng nghe sự tố cáo của chị Hồ Thị Bích Khương:

Bích Khương xin thông báo rằng, để hưởng ứng Lời Kêu Gọi của linh mục Lý, ở trong nước có nhiều nơi chuẩn bị để đứng lên bảo vệ tổ quốc và đòi quyền lợi cho dân oan... Đảng CS rất ư là bối rối, nhiều cái sôi động, 2 ngày hôm qua, công an CS đã bố ráp những người dân tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, họ đã đốt hết tất cả đồ đạt của những người dân oan, bây giờ phải bị cảnh màn trời chiếu đất 2 ngày nay.  Hôm qua Diễn Đàn Tự Do cón phỏng vấn dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, nhưng sau đó bắt họ phải sống gía rét và 3 người đã bị ép buộc phải về quê.

Tối hôm qua, anh Trần Văn Anh có đến nhà có vào trong diễn đàn (*1), đang nói chuyện thì công an có đến lấy danh cớ là kiểm tra hộ khẩu. Nhưng mà kiểm tra hộ khẩu, nhưng lại có cả công an Huyện và Xã và an ninh đến đây để bắt anh đi và đến bây giờ chưa thả.  Đáng lẽ kiểm tra hộ khẩu xong, có chứng minh giấy tờ nhân dân.  Nếu có qúa giờ một tí thì nhắc nhở, chứ không có vụ bắt gấp như vậy.  Cho đến hôm nay anh Trần Văn Anh bị bắt, trước khi bị bắt, Khương có điện thoại đến anh để làm cho Bích Khương vài cái biểu ngữ, chỉ là để ủng hộ linh mục Nguyễn Văn Lý và sẽ đi Hà Nội 12 tháng 1, nhưng anh Anh đã bị bắt và đến nay vẫn chưa được thả. Bích Khương... Bây giờ diễn đàn có thể phỏng vấn dân oan ở vườn hoa Lý Tự Trọng. Họ đã bị đốt đồ, và họ phải sống trong rét mướt tại vườn hoa tối nay ạ, Bích Khương xin hết ạ.}}

Ngày 9 tháng 1 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
1) (*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống
www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.

2) 2 Đoạn băng ghi âm MP3 về việc chị HTBK đang bị bao vây, và cuộc phỏng vấn giữ phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH và chị Hồ Thị Lan, chị ruột của chị HTBK.  Phần đoạn băng 2, là tiếng nói của MS Nguyễn Trung Tôn và linh mục Nguyễn Văn Lý nói về những cuộc biểu tình tự phát từ Sài Gòn, Tây Nguyên, Khánh Hòa, và Hà Nội...
Attachment: CongAnBaoVayNhaHTBK.mp3
Attachment: MSTonLMLy.mp3

Cần tây, xà lách, rau cải dễ nhiễm thuốc trừ sâu


09/01/2011 07:30:00

 - Năm 2010, Cục Bảo vệ Thực vật đã kiểm nghiệm 22 mẫu rau quả Trung Quốc và rau mua tại các chợ đầu mối Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN

Trong số này có 14 mẫu không phát hiện dư  lượng thuốc BVTV, 8 mẫu phát hiện có dư lượng thuốc BVTV nhưng dưới ngưỡng quy định. Câu hỏi đặt ra là, những loại rau nào dễ có khả năng chứa thuốc bảo vệ thực vật? 
 
Điều tra của Cục Bảo vệ thực vật cho thấy, một số loại thuốc độc hại người dân phun vào rau như thuốc trị bọ nhẩy, trừ rệp, sâu xanh... TS Phạm Mỹ Linh, bộ môn Rau và Cây gia vị, Viện Nghiên cứu Rau quả cho biết, theo quy trình thì người sản xuất phải phun thuốc trừ sâu sau 21 ngày mới được thu hoạch, đây là thời gian cách ly an toàn để thuốc trừ sâu bay và được tẩy rửa qua sự sinh trưởng và phát triển của cây

Nhưng một số những loại rau ăn lá như rau cải, xà lách, dưa chuột thì tổng thời gian gieo trồng chỉ khoảng 20 - 30 ngày có thể thu hoạch, mà người sản xuất sẽ phun thuốc trong giai đoạn sâu phát triển nhất (lá non) là thời gian sau trồng 2 tuần, như vậy thời gian cách ly thuốc trừ sâu không thể an toàn, khiến gây ra ngộ độc, tiêu chảy.

Mặt khác, tình trạng nhiễm nitrat từ đạm bón cho rau quả rất nhiều, nếu bón không cân đối, dư lượng nhiều trong rau quả có  thể là một trong những nguyên nhân gây ung thư thực quản, dạ dày và ảnh hưởng nghiêm trọng tới thận... Một số người dân "tránh" thuốc trừ sâu bằng cách chọn các loại rau, quả có đốm sâu.

Sau 21 ngày từ khi phun thuốc trừ sâu mới được thu hoạch cây trồng.
Sau 21 ngày từ khi phun thuốc trừ sâu mới được thu hoạch cây trồng.

Thế nhưng, TS Mỹ Linh cũng nhấn mạnh rằng, đây cũng không phải là cách an toàn, bởi lẽ có thể họ phun một loại thuốc trừ sâu nào đó, còn vẫn để một loại sâu ăn lá khác "đánh lừa" người tiêu dùng, do vậy cách an toàn hơn cả là ý thức người sản xuất và người nội trợ nên chọn mua rau quả của cửa hàng lớn, hàng quen, dù sao họ cũng có uy tín và trách nhiệm hơn.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, những loại rau, quả  được coi là có nguy cơ nhiễm thuốc trừ  sâu cao như:  Cần tây, đào, dâu tây, rau chân vịt, nho, xà lách, rau cải... 

Một số rau quả có một lớp vỏ rất dày, có thể chống lại được sự ô nhiễm thuốc trừ sâu như: Hành tây; Quả bơ; Dứa, xoài, dưa hấu, bưởi... Rửa, ngâm nước muối không giải quyết được vấn đề nhưng gọt vỏ có thể giúp giảm thiểu lượng thuốc sâu đưa vào cơ thể. Tuy nhiên, một số loại thuốc trừ sâu tìm thấy trên bề mặt rau quả nhưng một số khác lại theo rễ đi vào các bộ phận khác của cây trồng, vì thế không thể rửa sạch chúng.

Phạm Hằng

09/01/2011 07:30:00

 - Năm 2010, Cục Bảo vệ Thực vật đã kiểm nghiệm 22 mẫu rau quả Trung Quốc và rau mua tại các chợ đầu mối Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN

Trong số này có 14 mẫu không phát hiện dư  lượng thuốc BVTV, 8 mẫu phát hiện có dư lượng thuốc BVTV nhưng dưới ngưỡng quy định. Câu hỏi đặt ra là, những loại rau nào dễ có khả năng chứa thuốc bảo vệ thực vật? 
 
Điều tra của Cục Bảo vệ thực vật cho thấy, một số loại thuốc độc hại người dân phun vào rau như thuốc trị bọ nhẩy, trừ rệp, sâu xanh... TS Phạm Mỹ Linh, bộ môn Rau và Cây gia vị, Viện Nghiên cứu Rau quả cho biết, theo quy trình thì người sản xuất phải phun thuốc trừ sâu sau 21 ngày mới được thu hoạch, đây là thời gian cách ly an toàn để thuốc trừ sâu bay và được tẩy rửa qua sự sinh trưởng và phát triển của cây

Nhưng một số những loại rau ăn lá như rau cải, xà lách, dưa chuột thì tổng thời gian gieo trồng chỉ khoảng 20 - 30 ngày có thể thu hoạch, mà người sản xuất sẽ phun thuốc trong giai đoạn sâu phát triển nhất (lá non) là thời gian sau trồng 2 tuần, như vậy thời gian cách ly thuốc trừ sâu không thể an toàn, khiến gây ra ngộ độc, tiêu chảy.

Mặt khác, tình trạng nhiễm nitrat từ đạm bón cho rau quả rất nhiều, nếu bón không cân đối, dư lượng nhiều trong rau quả có  thể là một trong những nguyên nhân gây ung thư thực quản, dạ dày và ảnh hưởng nghiêm trọng tới thận... Một số người dân "tránh" thuốc trừ sâu bằng cách chọn các loại rau, quả có đốm sâu.

Sau 21 ngày từ khi phun thuốc trừ sâu mới được thu hoạch cây trồng.
Sau 21 ngày từ khi phun thuốc trừ sâu mới được thu hoạch cây trồng.

Thế nhưng, TS Mỹ Linh cũng nhấn mạnh rằng, đây cũng không phải là cách an toàn, bởi lẽ có thể họ phun một loại thuốc trừ sâu nào đó, còn vẫn để một loại sâu ăn lá khác "đánh lừa" người tiêu dùng, do vậy cách an toàn hơn cả là ý thức người sản xuất và người nội trợ nên chọn mua rau quả của cửa hàng lớn, hàng quen, dù sao họ cũng có uy tín và trách nhiệm hơn.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, những loại rau, quả  được coi là có nguy cơ nhiễm thuốc trừ  sâu cao như:  Cần tây, đào, dâu tây, rau chân vịt, nho, xà lách, rau cải... 

Một số rau quả có một lớp vỏ rất dày, có thể chống lại được sự ô nhiễm thuốc trừ sâu như: Hành tây; Quả bơ; Dứa, xoài, dưa hấu, bưởi... Rửa, ngâm nước muối không giải quyết được vấn đề nhưng gọt vỏ có thể giúp giảm thiểu lượng thuốc sâu đưa vào cơ thể. Tuy nhiên, một số loại thuốc trừ sâu tìm thấy trên bề mặt rau quả nhưng một số khác lại theo rễ đi vào các bộ phận khác của cây trồng, vì thế không thể rửa sạch chúng.

Phạm Hằng


Thâm nhập xưởng chế biến hàng nghìn lít mỡ "trộn" ruồi nhặng


09/01/2011 07:32:59

 - Nguồn nước ô nhiễm  ở Đầm Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội) là nước để rửa mỡ trước khi mỡ được đưa lên chảo. Những phi mỡ hoen gỉ, ruồi muỗi bâu đen sì trong thùng mỡ, các loại dụng cụ vứt bừa bãi trên một khoảng đất trống... là những gì chúng tôi ghi nhận được trong xưởng chế biến hàng nghìn lít mỡ mỗi ngày.

TIN LIÊN QUAN


Mỡ "tắm" nước ô  nhiễm

Mỡ được mang về cơ  sở chế biến từ đầu giờ sáng, do đội vận chuyển đảm nhận. Sau khi được chở về  đây mỡ được đem "rửa" bằng nước Đầm Hồng đen ngòm, hôi thối. Đầm Hồng được nhiều người biết đến là khu ô nhiễm nguồn nước nặng khi mà các loại rác rưởi được tập kết rồi thải ra lòng hồ. Nhưng ít ai ngờ rằng, chính nguồn nước đó được cơ sở sản xuất mỡ này tận dụng làm nước rửa mỡ trước và sau khi chế biến mỡ. Sau khi tráng qua nước Đầm Hồng mỡ được đưa lên một chiếc bàn gỗ đã mục nát để "chế biến" và được băm thành từng miếng to.
 

Những thùng phi chứa mỡ này chưa bao giờ được rửa
Những thùng phi chứa mỡ này chưa bao giờ được rửa

Theo quan sát của chúng tôi, lượng mỡ dùng rán vẫn còn dính nhiều đất cát, bụi bặm... Loại mỡ này chỉ có thể tạo được hứng thú với lũ ruồi nhặng... sau khi thái xong, mỡ được đổ vào 2 chiếc chảo to, mỗi chiếc có thể rán được cả tạ mỡ/lần. Mỡ rán xong lại đổ vào các thùng phi cỡ lớn có dung tích khoảng 1.000 lít. Có lẽ những thùng phi chứa mỡ này chưa bao giờ được rửa nên cái nào cũng đóng cặn đen sì trên miệng, các thùng chứa mỡ cũng không thấy có nắp đậy, nên nó kiêm luôn nhiệm vụ bắt ruồi nhặng, hễ con nào rơi xuống là không thể lên được.

Khi khách đến mua hàng, chủ  nhà đưa luôn cả chiếc xô bẩn vào thùng phi rồi múc tất cả những gì có trong đó chia ra từng can nhỏ từ 15 - 50 lít. Ở phía dưới đất hai chiếc máy xay mỡ nằm lổng chổng bên góc tường, các dây mỡ vẫn còn đóng vón trên thân máy, các chú ruồi trâu bâu quanh máy xay mỡ đen sì.

Hàng trăm kg/ngày

Trong vai một khách hàng mua mỡ, ngày 18/11 phóng viên Báo KH&ĐS có mặt tại Đầm Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội). Bà chủ cơ sở  Sáng "mỡ" cho biết: Các chú tìm đến đây là  đúng địa chỉ rồi đấy, nhà tôi làm  ở đây 10 năm rồi, cung cấp mỡ cho vài chục nhà hàng, quán ăn lớn nhỏ ở Hà Nội này. Nói rồi bà chỉ cho chúng tôi xem những khối mỡ đã được đóng trong thùng phi nằm lăn lóc bên xó nhà.
 

Hàng ngày cơ sơ cho ra lò hàng tạ mỡ
Hàng ngày cơ sở cho ra lò hàng tạ mỡ

Bà Sáng "mỡ" khẳng định: Ở Hà Nội  chả có cơ sở  sản xuất mỡ nào có số lượng mỡ lớn và cung ứng cho nhiều nhà hàng như chỗ bà cả. Cơ sở sản xuất của gia đình bao tất cả 7 lò mổ lớn nhỏ ở Hà Nội, với khối lượng thịt mỡ và các phụ phẩm chế biến hằng ngày từ 500 - 700kg, thậm chí vào dịp Tết gia đình bà còn phải mua thêm thịt phụ phẩm ở các hàng thịt quanh các chợ ở khu vực Thanh Xuân, Hoàng Mai... để rán.

Năm nay, số lượng "đơn hàng" của các nhà hàng quanh Hà Nội tăng lên  đáng kể, chính vì thế cơ sở của bà  cũng phải đẩy mạnh sản xuất, có hôm phải rán cả 1.000kg mỡ để kịp cho khách hàng. Đối với khách hàng quen, chỉ cần gọi điện thoại, cơ sở sản xuất của bà sẽ "điều" người vận chuyển đến tận nơi miễn phí. Theo bà Sáng, đội "thồ mỡ" chủ yếu là những người con trai trong gia đình, họ dùng xe máy để vận chuyển cho tiện, nếu vận chuyển thùng phi có ô tô chuyên dụng. Trung bình mỗi ngày cơ sở của bà Sáng vận chuyển khoảng 3 - 4 chuyến, mỗi chuyến từ vài chục kg cho đến hàng tạ mỡ.

Với quy mô như vậy, trong vòng 10 năm qua, cơ sở làm mỡ của bà  Sáng đã cung cấp mỡ cho gần 100 nhà hàng lớn nhỏ tại Hà Nội. Thi thoảng còn xuất đi cả  Vĩnh Phúc, Bắc Ninh... Tuy nhiên, chỉ cần đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu thụ ở Hà Nội là cả vấn đề lớn đòi hỏi quy mô sản xuất cũng phải mở rộng, nên bà Sáng "mỡ" cũng phải cố gắng sản xuất đều đặn để giữ khách. 

Giá đắt... khách vẫn sướng

Bà Sáng bảo: Các chú  cứ xem hàng đi, không ngon không lấy tiền. Giá cả của loại mặt hàng này phụ thuộc vào giá thịt lợn trên thị trường, vì thế có sự biến động thất thường. Ngày trước chưa lên giá, mỡ thời điểm thấp nhất chỉ có 14.000đ/kg, giờ đã lên đến 27.000đ/kg. Theo bà Sáng, giá mỡ như vậy là hơi cao nhưng các cửa hàng ăn vẫn tranh nhau mua mỡ vì rán mỡ tiết kiệm hơn rán dầu ăn rất nhiều.

Bà Sáng than vãn: Đợt này giá cả lên cao quá nên làm ăn khó  khăn hơn. Trước đây nhà tôi bao toàn bộ các lò  giết mổ khu vực này, mỗi ngày lấy khoảng 5 - 7 tạ mỡ lợn ở các lò này là bình thường. Đầu sáng phải đi gom hàng về, chế biến dần trong ngày.

Vừa nói, bà Sáng vừa thái những miếng mỡ bèo nhèo vừa được rửa qua nước ao. Các loại tóp mỡ được bày ra quanh nền đất khiến chúng tôi cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy.

Lợi Nga Dương


# Chi. HTBK Kha^?n Ba'o Vie^.c Ba('c Giu+~ Anh Tra^`n Va(n Anh

# Chị Hồ Thị Bích Khương Khẩn Báo Việc Bắt Giữ Anh Trần Văn Anh

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2074/2074

Rất nhiều quốc gia cộng sản như Liên Xô, Đông Đức, Romani, Hungary...bị sụp đổ trong một ngày, e rằng nước CHXHCNVN cũng không có sự ngoại lệ.

Đây là giờ phút giữa sự sống và sự chết đối với tất cả những ai còn trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Hãy bước đồng hành cùng toàn dân, cùng dân tộc, cùng biểu tình với toàn dân vào ngày 12/01/11 này tại tất cả các Ủy Ban Nhân Dân sẽ mang đến sự sống cho cá nhân và gia đình, bằng không có thể sẽ nhận chịu hậu qủa khi toàn dân tức giận vào giờ thứ 25.

Hỡi những ai cón nhận mình là người Việt Nam, hãy từ bỏ ĐCSVN bán nước và phản quốc, đừng bắt bớ những người yêu nước nữa, hãy dừng tay khỏi tội ác ngay từ giờ phút này, để không phải hối hận về sau.  Vừa rồi, việc bắt giam anh Trần Văn Anh là một việc làm tội ác, phải thả ra ngay.  Chúng ta có thể lắng nghe sự tố cáo của chị Hồ Thị Bích Khương:

Bích Khương xin thông báo rằng, để hưởng ứng Lời Kêu Gọi của linh mục Lý, ở trong nước có nhiều nơi chuẩn bị để đứng lên bảo vệ tổ quốc và đòi quyền lợi cho dân oan... Đảng CS rất ư là bối rối, nhiều cái sôi động, 2 ngày hôm qua, công an CS đã bố ráp những người dân tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, họ đã đốt hết tất cả đồ đạt của những người dân oan, bây giờ phải bị cảnh màn trời chiếu đất 2 ngày nay.  Hôm qua Diễn Đàn Tự Do cón phỏng vấn dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, nhưng sau đó bắt họ phải sống gía rét và 3 người đã bị ép buộc phải về quê.

Tối hôm qua, anh Trần Văn Anh có đến nhà có vào trong diễn đàn (*1), đang nói chuyện thì công an có đến lấy danh cớ là kiểm tra hộ khẩu. Nhưng mà kiểm tra hộ khẩu, nhưng lại có cả công an Huyện và Xã và an ninh đến đây để bắt anh đi và đến bây giờ chưa thả.  Đáng lẽ kiểm tra hộ khẩu xong, có chứng minh giấy tờ nhân dân.  Nếu có qúa giờ một tí thì nhắc nhở, chứ không có vụ bắt gấp như vậy.  Cho đến hôm nay anh Trần Văn Anh bị bắt, trước khi bị bắt, Khương có điện thoại đến anh để làm cho Bích Khương vài cái biểu ngữ, chỉ là để ủng hộ linh mục Nguyễn Văn Lý và sẽ đi Hà Nội 12 tháng 1, nhưng anh Anh đã bị bắt và đến nay vẫn chưa được thả. Bích Khương... Bây giờ diễn đàn có thể phỏng vấn dân oan ở vườn hoa Lý Tự Trọng. Họ đã bị đốt đồ, và họ phải sống trong rét mướt tại vườn hoa tối nay ạ, Bích Khương xin hết ạ.

Ngày 9 tháng 1 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
1) (*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống
www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.

2) Đoạn băng ghi âm MP3 về sự báo động của chị Hồ Thị Bích Khương:
Attachment: HTBKBaoDong.mp3

# Be^' Ta('c Lu'ng Tu'ng To^.t Cu`ng Cu?a Ba.o Quye^`n CSVN Tho+`i Ma.c Va^.n

Bế tắc lúng túng tột cùng

của bạo quyền CSVN thời kỳ mạt vận

FNA Huế CN 9-1-2011 9:30 AM

         

          Ngay từ ngày 02-01-2011, nhằm đối phó Cao trào Biểu tình suốt năm 2011 CHỐNG GIẶC TÀU, TIẾN HÀNH GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CS, THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG VN THĂNG TIẾN HÒA BÌNH do Lm TNLT Nguyễn Văn Lý kêu gọi, riêng tại Huế, kế hoạch Chống Biểu Tình của CS như sau :

 

        1- CS đã tăng cường lực lượng CA canh gác ngày đêm quanh khu vực Tòa Tổng Giám mục và Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, để ngăn chặn khách quốc tế đến thăm Lm Lý đồng thời ngăn chặn Lm Lý tham gia biểu tình.

         

          (Để bảo vệ Lm Lý khỏi các tấn công của lực lượng Xã hội Đỏ và Xã hội Đen trá hình, Tòa TGM Huế đã phải đóng kín các cổng 6 Nguyễn Trường Tộ, 69 Phan Đình Phùng của khu vực Tòa TGM, Nhà Mục vụ và Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế suốt ngày đêm, nhưng vẫn mở cổng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hoặc giáo hữu lương thiện cần thiết phải ra vào).

 

        2- CS đã triệu tập hàng trăm thanh niên xung quanh thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên-Huế để khủng bố; đã lùng bắt một số thanh niên tiêu biểu của Phong trào Thanh niên,… (trong khi đã có hàng vạn CSDCHB trong cả Nước sẵn sàng vào tù để biến các trại giam thành những trường đào tạo về Nhân quyền - Dân chủ).

        3- Độc đáo buồn cười nhất là Ban Giám hiệu của tất cả 11 trường Đại học và Cao đẳng ở Huế đã ra lệnh, từ 9-1-2011, cấm tất cả các giảng viên, sinh viên không được mặc áo trắng quần trắng đi dạy, đi học và đi thi (để sau đó không có áo trắng mà biểu tình) hầu hết các trường Đại học đã đổi lịch thi buộc các sinh viên phải thi suốt 5 ngày từ Chúa nhật 9 đến hết 13-1. Hết biết !!!

 

          Một người Dân bình thường cũng dễ dàng nhận ra đây chỉ là những thủ đoạn quá rẻ tiền của một bạo quyền đang tuyệt vọng dẫy chết. Dân Huế chỉ nhìn nhau mỉm cười ý nhị mà lắng đọng… Vẫn sẵn sàng biểu tình theo kế hoạch…

 

Tham chiếu : chongaotrangbieutinh@betac.hetbiet.com

# Ngu+o+`i Da^n Gia^.n Du+~ - Nguye^~n Ho^.i

Người Dân giận dữ"

Nguyễn Hội

 

„Người Dân giận dữ" được chọn là danh từ của năm 2010 tại nước Đức, danh từ này được báo chí dùng để chỉ những người biểu tình chống đối công trình „Stuttgart 21", một công trình  xây dựng nhà ga xe lửa dưới mặt đất tại thành phố Stuttgart, thủ phủ của một trong ba tiểu bang giàu nhất nước Đức. Những lý do chống đối được nêu là:

 1. Dự án làm hại môi sinh. Khoảng 300 cây trong công viên Schlossgarten bị chặt đi. Việc xây dựng hầm dưới mặt đất cho xe lửa chạy ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước suối thiên nhiên trong vùng Stuttgart, nguồn nước này lớn thứ hai tại Âu Châu sau Budapest.
 2. Dự án không có tính phát triển thêm mà làm giảm trạm xe lửa trong nhà ga. Nhà ga cũ có tất cả 17 trạm, do tổn phí xây nhà ga dưới mặt đất cao nên tổng số trạm xe lửa trong nhà ga mới chỉ còn có 8 trạm. Nhà ga mới do đó sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngày nay. Đặc biệt trong tình trạng nhiều xe lửa bị trễ nhà ga sẽ tràn ngập hành khách và xe lửa.
 3. Tổn phí công trình dự thảo ban đầu là 2,5 tỉ EUR, theo dự đoán của cơ quan chiết tính Liên Bang Đức (Bundesrechungshof) phí tổn công trình sẽ là 5,3 tỉ EUR. Chuyên gia độc lập ước đoán phí tổn có thể lên tới 8, 9 tỉ EUR.

 

Giới ủng hộ công trình „Stuttgart 21" đưa ra những lợi điểm sau:

 1. Tạo khoảng 7000 chỗ làm trong thời gian xây dựng. Lâu dài sẽ tạo thêm 10000 chỗ làm.
 2. Rút ngắn thời gian chuyên chở giữa nhà ga chính và phi trường Stuttgart, chỉ còn 8 phút thay vì 27 phút hiện nay.
 3. Qua cấu trúc mới xe lửa sẽ đi xuyên qua nhà ga. Hiện nay trong tình trạng nhà ga cụt xe lửa phải đi ngược lại đường cũ sau khi bỏ và đón khách tại nhà ga Stuttgart. Chính vì thế nhà ga mới với 8 trạm có khả năng tương đương với 16 trạm.
 4.  Xe lửa chỉ cần 28 phút thay vì 54 phút như hiện nay trên đoạn đường Stuttgart – Ulm. Lý do này được giới chống đối công trình bác bỏ vì đây là việc tăng cấp đoạn đường Stuttgart – Ulm chứ không trong phạm vi công trình „Stuttgart 21".

Ngày 14 Tháng 11 năm 2007 giới chống đối công trình „Stuttgart 21" đã nộp cho toà hành chánh thành phố Stuttgart đơn xin tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về công trình „Stuttgart 21" với 61193 chữ ký hợp lệ. Hội đồng thành phố đã nhóm họp ngày  20.12.2007 để biểu quyết đơn xin nêu trên. Kết quả 15 phiếu thuận và 45 phiếu chống tổ chức cuộc trưng cầu dân ý cho công trình Stuttgart 21.

 

Noi gương công dân thành phố Leipzig chống lại chế độ độc tài cộng sản Đông Đức vào những năm cuối thập niên 80 và năm 1990 các cuộc biểu tình được tổ chức hàng tuần vào ngày thứ hai trước nhà ga Stuttgart từ tháng 11.2009. Biểu ngữ „Wir sind das Volk (chúng tôi là nhân dân)" được xuất hiện tại Stuttgart. Vào ngày 30.09.2010, khi 25 cây cổ thụ đầu tiên trong công viên Schosspark bị đốn bỏ thì hàng ngàn người biểu tình chống đối. Cảnh sát đã đàn áp dữ dội gây thương tích cho khoảng 400 người. Ngày hôm sau, 1.10.2010,  khoảng 100 ngàn người và ngày 9.10.2010 khoảng 150 ngàn người xuống đường biểu tình chống công trình „Stuttgart 21".

 

Sau sự kiện này chính quyền tiểu bang (với sự chấp thuận của phe chống đối) đã đề cử ông Heiner Geissler làm trọng tài cho cuộc tranh chấp này. Ông Heiner Geissler là một cựu bộ trưởng thuộc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đảng thủ cựu đang nắm chính quyền, nhưng đồng thời là thành viên của attac, một tổ chức quốc tế đòi hỏi phải chú trọng đến quyền lợi con người trong tiến trình toàn cầu hoá, thay vì chỉ nhằm quyền lợi chính trị và kinh tế, ông thường có mặt trong các cuộc giải quyết mâu thuẫn giữa công đoàn và chủ hãng. Sau gần hai tháng tạo điều kiện cho hai phe chống đối và thực hiện công trình „Stuttgart 21" cùng ngồi lại trao đổi ý kiến, ngày 30.11.2010 ông Heinner Geissler đã đưa đề nghị cải thiện công trình „Stuttgart 21" thành „Stuttgart 21 cộng" với một số điểm cải thiện, thí dụ như:

 1. Các cây cổ thụ trong công viên Schosspark không được đốn đi, trừ những cây đã bị hư hại. Nếu các cây này có thể bị nguy hại trong thời gian thi công công trình „Stuttgart 21" thì thành phố phải đem các cây cổ thụ này đến trồng ở những nơi an toàn cho đến khi công trình được hoàn thành.
 2. Đất của nhà ga cũ sẽ do một quỹ vô vị lợi quản lý với mục đích:
  1. cải thiện không khí trong lành cho trung tâm thành phố Stuttgart
  2. xây dựng khu vực dân cư sinh thái thích cho trẻ em, cho đời sống gia đình, cho mọi lứa tuổi với giá phải chăng
 3. xây thêm hai trạm xe lửa trong nhà ga mới dưới mặt đất
 4. Công ty đường sắt thực hiện một cuộc kiểm tra căng thẳng (stresstest) mô phỏng theo kế hoạch hệ thống đường sắt của công trình „Stuttgart 21".
 5. vv…

Trên đây là một thí dụ về đấu tranh quyết liệt của người dân Đức cho một sự việc không ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của họ. Công trình „Stuttgart 21" không bắt họ  phải dọn ra khỏi nhà, họ không phải mất tài sản, không phải đổi nghề vì bị ép buộc phải trao ruộng vườn cho nhà nước, không phải mất mồ mả tổ tiên vv… Nhưng họ vẫn dấn thân, sẵn sàng ăn dùi cui, roi điện, sẵn sàng bị vòi rồng xịt nước ướt đẫm trong những ngày thu lạnh lẽo của nước Đức. Sau khi 400 trăm đồng hương bị đánh đập tàn nhẫn, cơn phẫn nộ dâng cao khiến hàng trăm ngàn người ồ ạt xuống đường liên tục ép chính quyền phải thoả hiệp vì ý dân là ý Trời!

 

Tại Việt Nam, đã từ nhiều năm qua hàng triệu người đã phải bùi ngùi chấp nhận để cho cán bộ, viên chức nhà nước giải toả nhà cửa, ruộng vườn của người dân để làm đường, xây cất khu vực công nghiệp vv… Gần đây nhất chính quyền Đà Nẵng đòi giải toả giáo xứ Cồn Dầu để xây dựng một trung tâm du lịch sinh thái mà không hề quan tâm đến đời sống người dân vì hơn 90% dân tại đây ngoài nghề làm ruộng họ không hề biết một nghề nào khác. Phương tiện làm ăn sinh sống của họ là ruộng vườn nay bị  trưng mua, số tiền bồi thường nhỏ nhoi chỉ có thể ăn sống trong một thời gian ngắn rồi cuối cùng lâm vào cùng số phận như những đồng bào ở các tỉnh miền Tây là… màn trời chiếu đất!

 

Sự kiện Cồn Dầu cho thấy cán bộ, đảng viên đã lợi dụng sự im lặng lâu năm của người dân Việt Nam để làm giầu bản thân và phe nhóm. Khu đất Giáo xứ Cồn Dầu toạ lạc gần biển, nơi mà họ có thể xây dựng những lâu đài đẹp đẽ bán cho giới thượng lưu trong và ngoài nước với giá cả triệu đô la Mỹ nhưng đền bù cho người dân với giá rất rẻ  (250.000 VND, tương đương  13 USD cho mỗi mét vuông nhà và 50.000 VND, ttương đương 2,5 USD cho mỗi mét vuông ruộng). Theo ông Đỗ Xuân Hiền, nguyên Trưởng ban Kinh tế Đà Nẵng thì ông Nguyễn Bá Thanh đã thường làm những cuộc làm ăn tương tự trong quá khứ: „"Nguyễn Bá Thanh lấy đất của dân, mỗi mét vuông đất đền bù cho dân có 19500 đ/m² trong khi bản thân ông Nguyễn Bá Thanh lấy của chủ nhà thầu đất là 150000 đ/m², thử hỏi là gấp bao nhiêu lần. Như vậy có phải là tham nhũng, hối lộ hay không?".                              

Cái bánh vẽ về người cán bộ, đảng viên cộng sản là „đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân" đã bị rữa nát. Họ đã lộ nguyên hình một giai cấp thống trị dùng chủ nghĩa cộng sản và luật pháp để bóc lột người dân một cách tinh vi và dã man. Để sống còn người dân Việt Nam phải lên tiếng, lên tiếng một cách đồng lòng, đồng loạt, kiên trì và ở khắp mọi nơi giành cho bằng được dân chủ và nhân quyền. Vì một khi dân chủ  và nhân quyền được tôn trọng thì quyền lợi của mọi người dân mới được bảo đảm và chúng ta cũng như con cháu của chúng ta không còn là những kẻ nô lệ chỉ biết cúi đầu vâng lệnh, cho dù mệnh lệnh bắt ta phải dọn ra khỏi ngôi nhà mà tổ tiên, cha mẹ ta đã cất lên trước khi có cái „chính quyền nhân dân này"!

 

Nguyễn Hội

# U?y Ban Ba?o Ve^. CNQG Houston Dda'p U+'ng Lo+`i Ke^u Go.i Cu?a LM Ly'

ỦY BAN BẢO VỆ CHÍNH NGHIẢ QUỐC GIA HOUSTON

Kính thưa Các Cơ Quan Đoàn Thể Hội Đoàn, Các Tổ Chức Đấu Tranh, các Cơ quan Truyền Thông cùng Qúy Đồng Hương.
Đảng và nhà cầm quyền CSVN phản bội tổ quốc đang tâm làm tay sai cho ngoại bang, nhượng đất dâng biển cho Trung Cộng, che dấu sự thật, ngăn cấm và bắt bớ những người dân yêu nước lên tiếng chống Trung Cộng xâm lăng Việt Nam 
Đáp ứng lời kêu gọi của Linh Mục Nguyển văn Lý, Quốc Nội Hãi Ngoại khắp nơi đồng loạt đứng lên biểu tình đòi giãi thể chế độ Cộng Sản để thiết lập chế độ đa nguyên đa đảng cực lực lên án những hành vi phản bội tổ quốc bán nước hại dân của Đảng và Bạo Quyền CSVN
Trân trọng kính mời các Cơ Quan Đoàn Thể Hội Đoàn cùng Qúy Đồng Hương tùy theo hoàn cảnh và điều kiện tích cực lên án những hành vi phản bội tổ quốc bán nước hại dân của đảng và bạo quyền CSVN với cộng đồng thế giới và đồng bào trong cũng như ngoài nước
Trân trọng kính mời toàn thể qúy vị tích cực huởng ừng tham dự
   Biểu Tình lúc 11 giờ trưa thư Ba ngày 11 tháng 01 năm 2011  
Trước Tòa Tổng Lảnh Sự VC 5251 Westheimer Houston TX
Đồng thời lúc 01 giờ trưa cùng ngày, ngày 11/01/2011 biểu tình trước tòa Thị Chính Houston cực lực lên án Tập Đoàn Cộng Sản Hà Nội bắt giam lại Cha Lý sau một năm quản chế tại gia
Sự tham dự đông đảo của qúy vị thể hiện tấm lòng Quốc Gia Dân Tộc góp phần tranh đấu quang phục quê hương
                     Houston ngày 06 tháng 01 năm 2011 
    ỦY BAN BẢO VỆ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA HOUSTON
                                        Chủ Tịch    
                            TRƯƠNG NHƯ PHÙNG