THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 December 2013

PIC - Bản hiệu vui thời sản !


Sáng 4/12, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 51 và lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế khóa 2.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Học viện Quốc phòng là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho tướng lĩnh, sỹ quan của quân đội và các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và hợp tác quốc tế về đào tạo.

Trong thời gian tới, Học viện Quốc phòng cần kịp thời quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực phối hợp với các cơ quan chiến lược nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chiến lược quốc phòng-an ninh.