THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 December 2013

VIDEO : HOT HOT HOT ...TỘI ÁC CSVN VA HO CHI MINH !


Cải cách ruộng đất một khúc quanh của lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam bao nhiêu người trắng tay bao nhiêu gia đình mất của cải cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm !
TẬP 1 :  NHÂN VĂN GIAI PHẨM


 

TẬP 2 : CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

Vietnam Film Club sẽ phát hành bộ phim tài liệu này bằng DVD sau khi hoàn tất tập cuối cùng.
Chúng tôi cũng chờ đợi với lòng biết ơn Qúy Đồng Hương sẽ xây dựng cho bộ phim, bằng cách cung cấp thêm tài liệu, giới thiệu thêm nhân chứng, hoặc chỉ ra những sai sót về nội dung, tài liệu,kỹ thuật, để khi chính thức phát hành, cuốn phim đạt được tính xác thực, hy vọng làm nguồn tài liệu nghiên cứu cho các thế hệ đi sau.

Trân trọng thông báo và cảm tạ Qúy Đồng Hương
Vietnam Film Club
Chu Lynh, Editor