THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 May 2012

Đơn tố giác nghi vấn giả tài liệu của Chính phủ
Vụ Ecopark-Văn Giang: 

Đơn tố giác nghi vấn giả tài liệu của Chính phủ 

Posted by basamnews on 05/05/2012

Nguồn: Ba Sàm