THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 December 2013

AUDIO - NguyenNamPhong phỏng vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng 05/12/2013

NGHE ... NNP pv nhà báo tư do Phạm Chí Dũng...