THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 November 2013

Lục Bát Đen và Thân Chú - Hải Triều


Nhớ em nước lũ Sài Gòn
Sài Gòn biển nước bao la
Thương em vạt áo bà ba giữa dòng
Trời mưa, biển nước mênh mông
Nắng lên phơi ngọn cờ hồng nghiệt oan!
Một mai nước mất, không còn
Bóng em tội nghiệp gót son nơi nào?
Em về giữa giấc chiêm bao
Để anh chết giữa ba đào nhớ thương
Chiều ra biển vọng cố hương
Đêm về núi dựng đoạn trường tóc tang!

Lê Khắc Anh Hào
Hỏi...

Nước giờ trong mõm Tầu phù
Vinh danh Hồ, Giáp nghìn thu tội đồ
Không nhìn ra tội đảng Hồ
Hành dân, bán nước, lệ khô năm dài
Ném bùn trên những quan tài
Bàn tay có nhuộm máu ai bao giờ?
Lê Khắc Anh Hào
Nguyet-San Viet-Nam