THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 November 2013

9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai

27/11/2013 03:40

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 08 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, trong đó quy định 9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai, như: các loại nhà, công trình xây dựng; các quyền sử dụng đất; tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

Các tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên mỗi loại, như ô tô, tàu, thuyền, xe máy...; kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác; cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ...; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; các khoản nợ gồm các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ..., cũng thuộc diện tài sản phải kê khai.
Theo nghị định, việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31.12 hằng năm. Khi thu nhập, tài sản có biến động tăng, giảm về số lượng, chủng loại với mức giá trị tăng, giảm mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên so với kỳ kê khai trước đó cũng phải kê khai. Người kê khai tài sản, thu nhập, người giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật. Thông tư có hiệu lực từ ngày 16.12 tới.
Bảo Cầm