THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 November 2013

VIDEO - Công an phường: "Tao bằng tuổi bố mày, về nhà mày bắt bố mày chào không?"


Thằng cấp bậc thiếu tá tên là Hậu , trước đây làm hộ khẩu phường ô chợ dừa địa bàn nhà trương dũng, thằng này mất dạy lắm