THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 November 2013

Thu hồi đất phải bù tiền, tìm kiếm việc làm cho dân

2013-11-30 07:17:11 - Nguồn: BaoDatViet.vn
(Tin tức thời sự) - Sáng nay 29/11, với 89,96% số đại biểu đồng ý Luật Đất đai (sửa đổi) đã chính thức được thông qua. 
Theo đó Luật Đất đai (sửa đổi), gồm 14 chương, 212 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Đây là đạo luật được bàn luận khá sôi nổi và cân nhắc trong suốt 3 kỳ họp Quốc hội bởi những điểm quy định còn lấn cấn như việc đền bù, thu hồi đất.
Nay Luật quy định, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm
Để tạo sự đồng thuận, Quốc hội đã cho biểu quyết riêng một số điều như: Điều 26 Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất có hơn 92% ĐB tán thành; Điều 126 Đất sử dụng có thời hạn có hơn 90% tán thành; Điều 166 Quyền chung của người sử dụng đất hơn 92% tán thành .

Luật Đất đai (sửa đổi), quy định khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau: Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.

Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường về đất.

Riêng việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Theo luật sửa đổi quy định việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.
Phát biểu tại phiên họp sáng nay, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Luật Đất đai (sửa đổi) đã qua ba kỳ họp của Quốc hội với nhiều lần chỉnh sửa. Dự thảo luật trình Quốc hội thông qua đã chắt lọc, tiếp thu để phù hợp với Hiến pháp vừa được thông qua, phù hợp với Cương lĩnh đất nước thời kỳ đổi mới. Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm rất cao trước cử tri và đồng bào cả nước".
Được biết, 20 vị không tán thành và 5 không biểu quyết thông qua Luật này.
Trước đó khi bàn về việc sửa đổi Luật Đất đai đã qua 2 lần Quốc hội xem xét nhưng vẫn chưa thể thông qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sốt ruột: kỳ họp Quốc hội tới phải “quyết tâm thông qua chứ không thể kéo dài mãi!”.
Theo Chủ tịch QH thì đây là:"Dự án luật rất quan trọng, là tư liệu sản xuất, sinh sống, làm mồ làm mả khi qua đời nhưng đất đai lại không sinh ra, mà chỉ từ thế hệ này đến hệ khác nối nhau, nên nó điều chỉnh các mối quan hệ mang tính chính trị, nếu chúng ta giải quyết tốt thì ổn cho xã hội. Lâu nay khiếu tố tham nhũng tiêu cực cũng từ cái đất đai này, nó liên quan thiết thực đến đời sống của dân và sự ổn định chính trị kinh tế xã hội của đất nước".
Bích Ngọc