THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 December 2013

Đà Nẵng: Quy định diện tích nhà ở bình quân diện thường trúThứ ba 03/12/2013 19:46
Ngày 3/12, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, UBND TP Đà Nẵng vừa có Tờ trình đề nghị HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 8 xem xét quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú tại Đà Nẵng.
Theo đó, đối với các phường Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Nam Dương, Bình Thuận, Tam Thuận, Tân Chính diện tích nhà ở bình quân là 22m2 sàn/người; đối với các phường còn lại của quận Hải Châu và Thanh Khê diện tích nhà ở bình quân là 20m2 sàn/người. Các phường thuộc các quận, huyện còn lại diện tích nhà ở bình quân là 15m2 sàn/người.
UBND TP Đà Nẵng đề nghị HĐND TP xem xét ban hành quy định diện tích nhà ở bình quân tại các phường Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Nam Dương, Bình Thuận, Tam Thuận, Tân Chính là 22m2/người khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Đà Nẵng (Ảnh: HC)
Nếu được HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 8 xem xét thông qua, quy định trên sẽ được áp dụng thi hành kể từ ngày 1/1/2014 khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Đà Nẵng.
Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo các Sở TN-MT, Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan về một số vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân trong khu vực dự án quy hoạch treo, dự án chậm triển khai.
Theo đó, đối với các dự án nằm trong quy hoạch cho phép giãn tiến độ (chậm triển khai), trường hợp thửa đất chưa có nhà ở, căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án, nếu người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở trong khu vực chậm triển khai (xây dựng trên đất có mục đích sử dụng đất ở, chưa có nhà ở) thì đồng ý cấp giấy phép xây dựng tạm cho người dân làm nhà ở, diện tích đất xây dựng không quá 50m2, kết cấu không quá 2 tầng, mái lợp vật liệu nhẹ.
UBND TP Đà Nẵng cũng lưu ý, trong thời gian phân kỳ đầu tư dự án, TP và chủ đầu tư triển khai giải tỏa thì không thực hiện việc đền bù; trong trường hợp thực hiện giải phóng mặt bằng sau thời gian quy định phân kỳ đầu tư dự án thì TP và chủ đầu tư phải đền bù phần nhà đã được cấp phép xây dựng tạm nêu trên.
Đối với các thửa đất đã có nhà ở, cho phép các hộ được xây dựng mở rộng thêm không quá 50m2, kết cấu không quá 2 tầng, mái lợp vật liệu nhẹ (xây dựng mới) trong diện tích đất ở nhưng không thực hiện đền bù khi giải tỏa. Đối với các trường hợp cải tạo lại nhà cửa thì thực hiện theo quy định tại Quyết định 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND TP Đà Nẵng.
Đối với đất nông nghiệp, nhân dân có nhu cầu sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cho phép thực hiện các quyền theo quy định như giao đất, cho thuê đất... nhưng thời hạn giao đất, cho thuê đất theo thời hạn dự án, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tăng gia sản xuất, tạo thêm thu nhập và tránh lãng phí đất đai.
Đối với những khu vực mới có chủ trương về việc chọn địa điểm để thực hiện dự án, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan sớm phê duyệt ranh giới quy hoạch sử dụng đất và công bố đồ án quy hoạch để người dân được biết. Trong trường hợp chưa thực hiện, thì cho phép người dân được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quyền (chuyển nhượng, thừa kế...) theo quy định của pháp luật.