THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 November 2013

Hà Nội: Đề xuất tăng giá vé xe buýt(Dân trí) - Sở GTVT Hà Nội vừa gửi UBND thành phố tờ trình điều chỉnh giá vé xe buýt có trợ giá trên địa bàn. Trong đợt tăng giá này đối tượng đi xe buýt liên tuyến không ưu tiên phải trả 200.000 đồng/tháng, giá vé lượt tăng thêm từ 1.000 đến 2.000 đồng.

Theo Sở GTVT, việc tăng giá vé để nâng cao chất lượng dịch vụ tối đa người dân đi lại bằng xe buýt và tạo động lực đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt. Ngoài ra, việc tăng giá còn để đảm bảo trợ giá của ngân sách thành phố cho xe buýt ở mức hợp lý hơn.
Mỗi năm Hà Nội trợ giá xe buýt hơn 1.000 tỷ đồng
Mỗi năm Hà Nội trợ giá xe buýt hơn 1.000 tỷ đồng
Thực tế trong những năm qua, hàng năm ngân sách thành phố phải bỏ ra một khoản kinh phí lớn để trợ giá cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Cụ thể, năm 2010 là 612 tỷ đồng, năm 2011 là 1.332 tỷ đồng, năm 2012 là 1.020 tỷ đồng, năm 2013 là 1.134 tỷ đồng.
Trong bối cảnh giá đầu vào như nhiên liệu, tiền lương… dẫn đến chi phí cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng giá và tình hình thu ngân sách của thành phố giảm do bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế. Do đó, Sở GTVT Hà Nội cho rằng, việc điều chỉnh giá vé trong giai đoạn hiện nay là cần thiết.
Giá vé lượt được Sở GTVT dự kiến tăng thêm từ 1000 đồng đến 2000 đồng tùy theo cự ly tuyến xe buýt. Đối với vé tháng đối tượng ưu tiên học sinh, sinh viên 1 tuyến tăng thêm 5.000 đồng (giá hiện tại là 45.000 đồng); liên tuyến tăng thêm 10.000 đồng (giá hiện tại là 90.000 đồng). Với đối tượng không ưu tiên 1 tuyến tăng thêm 10.000 đồng (giá hiện tại là 90.000 đồng); liên tuyến tăng thêm 60.000 đ­­ồng (giá hiện tại là 140.000 đồng).
Sở GTVT Hà Nội dự kiến tăng giá vé xe buýt từ 1/1/2014.
Sở GTVT Hà Nội cho biết sau khi tăng giá vé nếu khách đi vé tháng không đổi thì doanh thu tăng thêm 237,2 tỷ đồng/năm, đạt 977,4 tỷ đồng/năm. Cũng theo Sở GTVT Hà Nội, việc điều chỉnh giá vé lượt tác động không lớn đến thu nhập của đa số người dân sử dụng dịch vụ xe buýt và vẫn cạnh tranh được với các loại hình vận tải khác. Việc điều chỉnh giá vé tháng liên tuyến loại không ưu tiên nhằm đảm bảo đúng Luật Thủ đô (giá vé tháng xe buýt ưu tiên bằng 50% loại không ưu tiên).
Trước đó, năm 2012, Hà Nội cũng đã tăng giá vé xe buýt nhằm mục đích giảm trợ giá và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Quang Phong