THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 November 2013

Chính thức giới thiệu Bộ trưởng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng(Dân trí) - Trình bày trước Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh vào chức vụ Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, các nhân sự đều là cán bộ được đào tạo cơ bản, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ…
 

Chính thức giới thiệu Bộ trưởng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng
Quốc hội sẽ bỏ phiếu thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với 2 Bộ trưởng vào sáng mai.
 
Tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Vũ Đức Đam nêu rõ, Bộ Chính trị đã có công văn giới thiệu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam để các cơ quan chức năng trình Quốc hội phê chuẩn ông Đam giữ chức vụ Phó Thủ tướng, giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo khối văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục và đào tạo và miễn nhiệm…
Thủ tướng đánh giá, ông Vũ Đức Đam là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã qua đảm nhiệm nhiều chức vụ trong Văn phòng Chính phủ, từng làm thư ký, trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh… trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Thủ tướng khẳng định, trong quá tình công tác, ông Vũ Đức Đam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, có đủ phẩm chất và năng lực để đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam làm Phó Thủ tướng đồng thời phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng hiện tại của ông Đam.
Với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, cũng căn cứ công văn ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu để các cơ quan chức năng trình Quốc hội phê chuẩn ông Phạm Bình Minh giữ chức Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm này.
Thủ tướng khái quát, ông Phạm Bình Minh là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã kinh qua các chức vụ trong ngành ngoại giao, được bầu làm ủy viên BCH TƯ Đảng khóa X từ tháng 1/2009. Trong quá trình công tác, ông Phạm Bình Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, ông đã đóng góp tích cực vào thành công trong công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế của Việt Nam. “Ông Phạm Bình Minh đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ” - Thủ tướng  nhấn mạnh khi trình đề nghị Quốc hội xem xét quyết định.
Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ từ 4 lên 5 người với 87,75% số phiếu tán thành. Chỉ 3 đại biểu (tương đương 0,6%) không đồng ý đề xuất này.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, như vậy, Quốc hội đã tán thành tăng thêm 1 Phó Thủ tướng, nâng số Phó Thủ tướng trong cơ cấu Chính phủ từ 4 lên 5 người.
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, kết quả bỏ phiếu kín tại Quốc hội, 89,2% đại biểu đồng ý. Nghị quyết về việc phê chuẩn đề xuất miễn nhiệm cũng được thông qua với tỷ lệ 90,7% phiếu thuận.
Như vậy Quốc hội đã chính thức phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.
P.Thảo