THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 November 2013

Xét lý lịch cả khi sơ tán tránh bão HaiyanFacebook Tùng Đao Xuân nhận xét: "Chỉ có ở Việt Nam - Tránh bão mà vẫn còn phân biệt, thế lày thì hòa hợp cái ... gì".

Bức ảnh trên được đăng trên trang web Kenh14.VN, tại bài bài viết có tựa đề: Sinh viên Đà Nẵng được sơ tán vào trong trường để tránh siêu bão.

Dưới bức ảnh, trang mạng Kenh14.VN chú thích: "Ngoài các bạn sinh viên, nhiều người dân cũng được tạo điều kiện để tránh bão an toàn."
Ảnh chụp màn hình từ trang web Kenh14: http://kenh14.vn/doi-song/sinh-vien-da-nang-duoc-dua-het-vao-ktx-de-tru-an-tranh-sieu-bao-20131109110457208.chn