THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 November 2013

Ô nhiễm nông nghiệp và công nghiệp ở Trung Quốc
Ô nhiễm nông nghiệp và công nghiệp ở Trung Quốc

viết bằng  Lu Guang /10/11/2013.
Khoảng một nửa số người Trung Quốc, 600 triệu người uống nước bị ô nhiễm với chất thải của người và động vật. Họ được tiếp xúc với bệnh lít nước và nhiều vấn đề sức khỏe do ô nhiễm nguồn nước .

Mạng của các con sông lớn của Trung Quốc minh họa cho mức độ của vấn đề : khoảng 70% của các nước bị ô nhiễm nó được tuyên bố nguy hiểm nếu chỉ liên lạc . Ngoài nước không được điều trị và ném xuống sông thoát nước, các ngành công nghiệp đang bùng nổ - dệt may , sản xuất giấy , hóa chất và dược phẩm - chịu trách nhiệm một phần lớn của vấn đề.

Trong bãi rác , nước thải độc hại thường thấm vào nguồn nước ngầm . Chất thải chưa được xử lý từ các mỏ và các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nước , hàm lượng kim loại của họ là đôi khi quá cao mà các nước chuyển sang màu đỏ . Hàm lượng chì được ghi lại trong các con sông của Trung Quốc cao hơn so với các tiêu chuẩn được chấp nhận 44 lần.

Nước sạch là điều cần thiết cho nền kinh tế nông nghiệp của đất nước, trong đó tiêu thụ khoảng 75% tổng số tài nguyên nước ở Trung Quốc . Kim loại nặng còn lại trong nước có thể được hấp thụ bởi các nhà máy tưới nước với các nước và nguyên nhân ung thư sau , tính toán hoặc các bệnh lý khác .

Ngôi sao của Trung Quốc văn hóa , gạo, giảm trong một số lĩnh vực và người tiêu dùng cảnh giác với các loại thực phẩm nhất định họ nghĩ rằng họ đã được phát triển với nước không an toàn .
Theo Tổ chức Liên hợp quốc cho Lương thực và Nông nghiệp , Trung Quốc là nước tiêu thụ lớn nhất của phân bón trên thế giới dựa trên nitơ tổng hợp. Nitơ dư thừa và các hóa chất khác được sử dụng trong phân bón hữu cơ gây ra sự mất cân bằng trong nước , có thể dẫn đến phát triển quá mức của tảo. Điều này có tác động tiêu cực trên mặt nước và đã gây ra việc đóng cửa tạm thời của các cơ sở xử lý nước ở một số vùng của Trung Quốc .