THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 November 2013

Doanh nghiệp FDI phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng(Dân trí) - Doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một TCTD được phép hoạt động ngoại hối để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.
 

Bỏ quy định tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải là tài khoản ngoại tệ.
Bỏ quy định tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải là tài khoản ngoại tệ.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Căn cứ quy định tại Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi, dự thảo Thông tư quy định: Doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại 1 (một) TCTD được phép hoạt động ngoại hối để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.
Điểm khác so với các quy định trước đây là dự thảo Thông tư không quy định tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải là tài khoản ngoại tệ, vì thực tế quản lý trong thời gian qua cho thấy: Một số trường hợp, các đối tác liên doanh trong doanh nghiệp FDI có thể góp vốn đầu tư và/hoặc đi vay bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam.
Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, quy định này giúp doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng nguồn vốn hợp pháp bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện góp vốn đầu tư. Do đó, theo quy định tại dự thảo Thông tư, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (nhà đầu tư nước ngoài BCC) có thể mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và/hoặc bằng đồng Việt Nam tại một tổ chức tín dụng được phép.
Đối với việc góp vốn đầu tư, bám sát nguyên tắc quy định tại Pháp lệnh ngọai hối sửa đổi, dự thảo Thông tư quy định theo hướng việc góp vốn đầu tư bằng tiền của đối tác Việt Nam trong doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp dưới hình thức chuyển khoản.
Ngoài ra, như được đề cập trên, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài BCC có thể mở tài khoản vốn đầu tư bằng VNĐ; quy định này nhằm hướng dẫn việc góp vốn đầu tư bằng VNĐ của nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam; được sử dụng các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện hoạt động tái đầu tư tại Việt Nam. Quy định này góp phần tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn đầu tư, giải quyết được vướng mắc khó khăn phát sinh thực tế trong thời gian qua.
Theo nội dung dự thảo Thông tư, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài vốn điều lệ, vốn đầu tư trực tiếp, vốn tái đầu tư, vốn thanh lý dự án đầu tư do hết thời hạn hoạt động hoặc giải thể trước hạn), vốn chuyển nhượng dự án đầu tư, lãi và chi phí vay nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp; trừ một số trường hợp đặc biệt như: Thanh toán chuyển nhượng vốn đầu tư ngoài lãnh thổ Việt Nam giữa nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú trong doanh nghiệp FDI; Doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài BCC phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do chấm dứt hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam (thanh lý, giải thể doanh nghiêp trước hạn) hoặc do thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư làm thay đổi pháp nhân ban đầu của doanh nghiệp FDI.
An Hạ