THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 March 2011

TỘI NGHIỆP BÁC QUÁ !!!

  
        
                                                    Gục đầu xin bác thứ tha 
                             Tại vì đau bụng mới nông nổi này
                                bác ơi thôi ráng kỳ này....
                              Ráng ăn no bụng chớ đừng ói ra 
                                Trăm năm trong cõi người ta 
                              Ăn rồi lại  đi thăm bác hù   .....
             
                                                           ..lục lăng !