THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 November 2013

Siêu Bão Haiyan

  Siêu Bão Haiyan

 Siêu Bão Haiyan đã mạnh lên cấp 17 giật trên cấp 17, với sức gió mạnh đến 278km giờ đang áp sát Miền Trung Philippin. Giờ này ngoài đường gió và mưa ngày càng mạnh dần, người dân không dám ra đường...Đêm Nay Miền Trung Philippin sẽ sống trong Siêu Bão...Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng gần 10 năm qua...Năm ngoái cơn bão mạnh nhất tại Miền Nam Philippin ở cấp 14, 15 đã làm 1.200 người thiệt mạng và 300.000 người mất nhà cửa....