THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 November 2013

SCIC được quyền bán vốn Nhà nước


(Kinh tế) - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được quyền chủ động bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ vốn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đây là một trong nhiều quy định mới được đề cập trong Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.12.2013.
Đối với các doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh thua lỗ và đã thực hiện đấu giá công khai nhưng không có người mua cao hoặc bằng mệnh giá, thì SCIC được hạ giá khởi điểm thấp hơn mệnh giá để đấu giá bán nhằm thu hồi tối đa phần vốn nhà nước đã đầu tư tại DN.
Ngoài ra, đối với các DN chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, SCIC bán vốn theo quy định hiện hành của nhà nước, hoặc đấu giá công khai một phần số cổ phẩn dự kiến bán, dành phần còn lại (tối đa bằng 70% số lượng cổ phần dự kiến bán) để bán thỏa thuận cho người lao động, cho cổ đông chiến lược theo giá không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất. Trong trường hợp bán đấu giá không thành công, SCIC quyết định điều chỉnh giảm giá khởi điểm để đấu giá bán tiếp…
(Thanh Niên)