THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 April 2012

NÓNG: Con gái Nguyễn Tấn Dũng dính liu tới dự án Ecopark

Theo trang dân báo Báo Hoa Sen và trang NKYN, con gái của Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu công ty Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (VietCapital). Kể từ tháng 8 năm 2010, VietCapital đã mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Việt Hưng (Vihajico) và Vihajico là chủ quản của dự án Ecopark! Dựa vào thông tin này, FoVT đã tìm ra tài liệu mới đây của bà Nguyễn Thanh Phương (con gái NTD) và khẳng định rằng VietCapital có cổ phần trong dự án Ecopark. Xin các bạn cùng xem.

link at http://cms.vcsc.com.vn/Img/UserDir/Marketing/Nghi%20quyet%20DHDCD%20nam%202012.pdfCrony Capitalism on display: Private equity firm ran by PM Nguyen Tan Dung's daughter has major stake in Ecopark project--where police evicted farmers. The firm, VietCapital, invested in Vihajico, which operates Ecopark. Documented here (in Vietnamese), 

link at http://cms.vcsc.com.vn/Img/UserDir/Marketing/Nghi%20quyet%20DHDCD%20nam%202012.pdf