THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 August 2011

Hà Nội Tuyệt Đẹp Sau Cơn Mưa.

 
 
Hà Nội Tuyệt Đẹp Sau Cơn Mưa.

http://baodatviet.vn/dv/search.aspx?KeyWord= New Zealand
 

*Phương tiện giao thông... thủy, hữu hiệu sau cơn mưa:

 

*Đường vô Ngân hàng... đại dương (Ocean Bank) ?

 

*Phát kiến đỉnh cao trí tuệ loài người : ngập cở nào cũng... chơi

*Thoát nước Hà lội !!!

*Ghe đưa đón tận nhà :

*Đánh cá... ngay trên phố :

 

*Ngập hết cỡ, rác hết cỡ : Đã bảo là ta xây dựng 10 lần đẹp hơn mà. Tin chưa...?

*Thủy tinh nổi sùng :


 

*Ra chợ nào : còn tươi ra phết... 


************************


http://baodatviet.vn/dv/search.aspx?KeyWord= New Zealand
 

*Phương tiện giao thông... thủy, hữu hiệu sau cơn mưa:

 

*Đường vô Ngân hàng... đại dương (Ocean Bank) ?

 

*Phát kiến đỉnh cao trí tuệ loài người : ngập cở nào cũng... chơi

*Thoát nước Hà lội !!!

*Ghe đưa đón tận nhà :

*Đánh cá... ngay trên phố :

 

*Ngập hết cỡ, rác hết cỡ : Đã bảo là ta xây dựng 10 lần đẹp hơn mà. Tin chưa...?

*Thủy tinh nổi sùng :


 

*Ra chợ nào : còn tươi ra phết...