THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 December 2013

THAY ĐỔI NHÂN SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

PARIS (NV) - Thông cáo báo chí do Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế gởi đi từ Paris nói rằng Ðức Tăng Thống Thích Quảng Ðộ ký Giáo Chỉ tại Thanh Minh Thiền Viện ngày 9 tháng 12, “chấm dứt chức vụ viện trưởng Viện Hóa Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) của Hòa Thượng Thích Viên Ðịnh, cùng lúc chấm dứt chức vụ phó viện trưởng Viện Hóa Ðạo và chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, GHPGVNTN, của Hòa Thượng Thích Viên Lý.”


Bản chụp Giáo Chỉ liên quan đến hai vị hòa thượng Viên Lý và Viên Ðịnh. (Hình: Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế)

Cũng theo bản tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Hòa Thượng Thích Như Ðạt, phó viện trưởng Viện Hóa Ðạo, sẽ là quyền viện trưởng, và Hòa Thượng Thích Trí Lãng, phó chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo đảm nhận quyền chủ tịch.

Giáo Chỉ có đoạn, tại quốc nội, “...Hòa Thượng Thích Viên Ðịnh... đã tự ý cùng vài người thân tín quyết định những vấn đề quan trọng của giáo hội mà không thông qua Ban Chỉ Ðạo Viện Hóa Ðạo cũng như không thỉnh thị ý kiến của tăng thống.”

Và tại hải ngoại, “Hòa Thượng Thích Viên Lý đã đi ngược lại đường hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà cụ thể nhất là việc mời tu sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên đài truyền hình IBC của hòa thượng thuyết giảng...”

Trong cuộc điện đàm với Người Việt, Hòa Thượng Thích Viên Lý nói rằng ông biết về Giáo Chỉ ấy, và lòng “thanh thản”. Hòa thượng cũng nói “chức vụ không phải là mục đích của một cư sĩ Phật Giáo, cũng không phải là cứu cánh”. “Mục đích của người tu hành là giải thoát và giác ngộ.”

Tại California, Thượng Tọa Thích Viên Huy, bào huynh của Hòa Thượng Thích Viên Lý, nói với Người Việt, rằng mọi chuyện “hãy để Phật tử phán xét.”

Bản tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế nói rằng quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 12, 2013.