THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 December 2013

SOẠN LUẬT BIỂU TÌNH VÀ LẬP HỘI

RFA - 09/12/2013
Trong một cuộc họp báo sáng nay tại cuộc họp báo của Văn phòng chủ tịch nước về việc công bố thi hành Hiến pháp 1992 mới sửa đổi, ông Phan Trung Lỹ, chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc Hội nói rằng trong tương lai các luật về Lập hội và Biểu tình sẽ được nghiên cứu để biên soạn.
Hai luật trên đây đã được công luận ở Việt nam đề cập đã lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn tất. Và đây không phải là lần đầu tiên giới chức có thẩm quyền tại Việt nam đề cập đến hai luật này.
Việt nam hiện vẫn duy trì thể chế độc đảng, trong đó mọi tổ chức đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước, cũng như các cuộc biểu tình phải được tổ chức bởi cơ quan công quyền. Nhưng trong vài năm gần đây nhiều vụ biểu tình của nông dân đòi đất đai, công nhân đòi tăng lương, hay biểu tình chống sự gây hấn của Trung quốc đều do người dân tự động tổ chức và thường lại bị cơ quan công quyền giải tán nhanh chóng.