THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 December 2013

Nguyễn Phương Uyên tuyên bố bỏ Đoàn TNCS

 Nguyễn Phương Uyên tuyên bố bỏ Đoàn TNCS Tuyên Bố Tôi tên Nguyễn Phương Uyên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 6 năm hoạt động. Nay tôi chính thức tuyên bố ra khỏi đoàn vì : Đoàn thanh niên là lực lượng tiên phong trong các công tác xã hội với biểu khẩu ngữ “ Ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên.” Thực tế họ đã quay lưng bỏ chạy với trọng trách của họ. Và tôi cảm thấy họ không xứng đáng để tôi tiếp tục có mặt trong hàng ngũ của họ nữa. Ngày 10/12/2013, Nguyễn Phương Uyên.