THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 December 2013

HUMAN RIGHTS WATCH KÊU GỌI CAM BỐT ĐÓNG CỬA CÁC TRẠI CẢI TẠO

RFI - 09/12/2013

detention camp at Koh Kor. Detainees include homeless people, beggars, sex workers, the mentally ill and others rounded up from the streets.
detention camp at Koh Kor. Detainees include homeless people, beggars, sex workers, the mentally ill and others rounded up from the streets.
@LICADHO


Hàng trăm người nghiệp ma túy, gái mãi dâm, những người hành khất, trẻ em bụi đời tại Cam Bốt bị bắt giữ trái phép và bị đưa vào trại cải tạo. Đây là nơi các hành vi tra tấn, lạm dụng tình dục, cưỡng bức lao động thường xuyên xảy ra.

Trong thông cáo đề ngày 09/12/2013, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Phnom Penh nhanh chóng đóng cửa 8 trại cải tạo dành cho những người nghiện ma túy. Nhiều tù nhân bị đánh đập. Nhiều cựu tù kể lại họ bị cai ngục hãm hiếp, hoặc bị cưỡng bức lao động ngay trong trại hay bị gửi dến công trường. Human Rights Watch cho rằng những trại nói trên của Cam Bốt vừa « không có hiệu quả » trong mục tiêu cải tạo, vừa « bất công, vô nhân đạo và vi phạm quyền cơ bản của con người ».

Hãng thông tấn Pháp chưa liên lạc được với phía chính quyền Phnom Penh để Cam Bốt bình luận về những cáo buộc của tổ chức Human Rights Watch. Theo tổ chức này, năm ngoái, tại Cam Bốt có 2.200 người bị đưa vào các trại cải tạo. Họ có thể bị nhốt tới 6 tháng trong những trại trực thuộc thẩm quyền khi thì của nhà nước, khi thì của cảnh sát. Cũng trong năm 2012, nhiều cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Cam Bốt đóng cửa các trại nói trên và trả tự do cho những thành phần bị giam giữ. Chính quyền Phnom Penh không chính thức đáp lại yêu cầu của quốc tế nhưng đã tự động đóng cửa ba trại.