THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 December 2013

VN - TQ KẾT THÚC ĐÀM PHÁN CẤP CHÍNH PHỦ VỀ BIÊN GIỚI

RFA- 07/12/2013

Phiên họp toàn thể Đoàn đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc bắt đầu từ ngày 5 vừa kết thúc hôm nay.
Thông tấn xã Việt Nam cho biết trong những ngày làm việc vừa qua hai phía chính thức thành lập nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển trong khuôn khổ đàm phán cấp chính phủ về biên giới giữa hai nước; thống nhất cơ chế hoạt động của nhóm này; thỏa thuận tiến hành phiên họp đầu tiên của nhóm vào đầu năm tới để xác định nội dung, nguyên tắc chỉ đạo cụ thể cho việc bàn bạc hợp tác phát triển trên biển.
Trong cuộc họp hai phía cũng đồng ý đẩy nhanh tiến độ đàm phán về hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do ở cửa sông Bắc Luân và Hiệp định hợp tác khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch thác Bản Giốc để có thể ký kết vào năm tới.
Trưởng đoàn Việt Nam tham dự phiên họp là ông thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn, phía Trung Quốc là ông thứ trưởng ngoại giao Lưu Chấn Dân.