THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 December 2013

PICS : HÌNH ẢNH NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 07 - 12 - 2013 _ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI FRANKFURT ( GERMANY )

PV  :      ///  DIENDAN CHINHTRI TRANHLUAN DAN CHU   ///