THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 December 2013

VIỆT NAM - TRUNG CỘNG HỌP CẤP CHÍNH PHỦ VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI

ĐẤT VIỆT-08/12/2013  -Để đi đến thống nhất về quản lý biên giới trên bộ và trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong các ngày từ 5 – 7/12 tại Hà Nội, đã diễn ra phiên họp cấp chính phủ bàn về vấn đề này.

Tham dự phiên họp lần này, dẫn đầu đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, trưởng đoàn Trung Quốc là Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân.

Về trên biển, hai bên chính thức thành lập Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển, thống nhất cơ chế hoạt động của nhóm công tác này; thỏa thuận tiến hành phiên họp đầu tiên của nhóm công tác vào đầu năm 2014 để xác định nội dung, nguyên tắc chỉ đạo cụ thể.

Hai bên cũng đồng ý thúc đẩy đàm phán về khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ để sớm đạt được kết quả thực chất, đạt nhất trí về khu vực khảo sát chung tại khu vực biển chồng lấn ngoài cửa vịnh Bắc bộ. Đồng thời, hai bên nhất trí triển khai hai dự án hợp tác trên lĩnh vực ít nhạy cảm được ký kết trong chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thác Bản Giốc
Thác Bản Giốc

Về biên giới trên bộ, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ đàm phán Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và Hiệp định hợp tác khai thác bảo vệ tài nguyên du lịch thác Bản Giốc để có thể ký kết trong năm 2014.

Đồng thời tích cực thúc đẩy việc sớm xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, thúc đẩy việc mở mới và nâng cấp một số cửa khẩu, đẩy nhanh việc đấu nối các tuyến giao thông ở khu vực cửa khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu giữa hai bên.

Hai bên khẳng định trong năm 2013, Ủy ban liên hợp biên giới đã hoạt động có hiệu quả, nhất trí tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp, hợp tác của Ủy ban liên hợp biên giới, giải quyết các vấn đề phát sinh, đồng thời đánh giá tích cực kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hai nước trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới theo quy định tại 03 văn kiện biên giới Việt Nam-Trung Quốc bao gồm Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Hai bên đã trao đổi, thống nhất những nội dung quan trọng như mở, nâng cấp cửa khẩu; thỏa thuận xây dựng các công trình bảo đảm ổn định đường biên giới, mốc giới; tăng cường trật tự xuất nhập cảnh; hợp tác phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh khu vực biên giới… tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.Việt Nam-Trung Quốc sẽ được tổ chức tại Trung Quốc trong năm 2014.

T.Thành (Tổng hợp TTO/ GDVN)