THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 December 2013

Nợ công của TP.HCM hơn 12.000 tỉ đồng


Nợ công của TP.HCM hơn 12.000 tỉ đồng

08/12/2013 08:27 (GMT + 7)
TT - UBND TP.HCM vừa báo cáo cấp thẩm quyền tình hình nợ công của ngân sách TP năm 2013.
Theo đó, đến cuối năm nay dự kiến tổng nợ công của ngân sách TP hơn 12.000 tỉ đồng, trong đó trái phiếu chính quyền địa phương là hơn 10.000 tỉ đồng và tạm ứng vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước hơn 2.000 tỉ đồng. UBND TP khẳng định nợ này chưa vượt tỉ lệ 100% quy định của Chính phủ.
Tuy nhiên, theo UBND TP, năm 2014 dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối ngân sách được bố trí hơn 7.700 tỉ đồng, giảm gần 19% so với dự toán năm 2013 do chỉ tiêu thu ngân sách của năm 2014 giảm so với năm 2013. Theo báo cáo của UBND TP, năm 2014 phải thanh toán các khoản nợ vay đến hạn gồm nợ gốc và lãi là hơn 3.300 tỉ đồng.
GIÁNG HƯƠNG