THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 November 2013

TIN NÓNG: 500 NGƯỜI DÂN BIỂU TÌNH TẠI TRỤ SỞ MTTQ VN 46 TRÀNG THI

Chú Tễu Blog: Facebooker -- 06/11/2013 
Hiện tại, khoảng 500 người dân 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên đang biểu tình trước cửa trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi Hà Nội. 

Các lực lượng an ninh đã được triển khai xung quanh bà con. Người dân có mong muốn được gặp tân Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân để trình bày về nguyện vọng của mình.

Họ chỉ muốn "HỎA TỐC: NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG". Đây cũng là khẩu hiệu mà đảng CSVN đã đưa ra để kêu gọi nông dân đứng lên làm cách mạng. 

Nhưng, đúng như Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói: "Trước đây, trong thời kỳ vận động cách mạng, Đảng đã nêu khẩu hiệu: “Người cày có ruộng” hợp với nguyện vọng tha thiết của nông dân, đã động viên được hàng triệu, hàng triệu nông dân thành sức mạnh to lớn cống hiến cho cách mạng thành công. Nay lại khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là tước đi cái quyền “sở hữu ruộng của người cày”, hóa ra Đảng đã phản bội lại khẩu hiệu đã hứa với họ hay sao?"(Nguồn: tại đây). 

Những hình ảnh trực tiếp từ hiện trường lúc 10h15: