THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 November 2013

Bệnh viện gian lận của bệnh nhân 2,3 tỷ đồng!

TP - Ngày 5/11, Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước (Cà Mau) với số tiền vi phạm hàng chục tỷ đồng.
Bệnh viện Đa khoa Cái Nước xét nghiệm huyết đồ thu 60.000 đồng/lần (theo qui định 40.000 đồng/lần) với số tiền chênh lệch 2,3 tỷ đồng.
Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước tiếp nhận tài sản tài trợ, quà tặng, thu tiền liên doanh liên kết 12,3 tỷ đồng không đưa vào báo cáo tài chính và sử dụng tiền khấu hao tài sản chi cho cán bộ...
Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở y tế Cà Mau kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước vì để xảy ra nhiều sai phạm.
NGUYỄN TIẾN HƯNG