THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 November 2013

Hà Nội chi 15 tỉ đồng làm 14 nhà vệ sinh công cộng

UBND TP.Hà Nội vừa quyết định cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng 14 nhà vệ sinh công cộng (VSCC) bằng thép trên địa bàn.
Sẽ có 10 nhà loại 2 buồng và 4 nhà loại 4 buồng với tổng kinh phí 15 tỉ đồng bằng nguồn kinh phí từ ngân sách TP, thời gian thực hiện trong hai năm 2013 - 2014. Chủ đầu tư là Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội. UBND TP yêu cầu Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội đảm bảo tiến độ, quản lý, sử dụng kinh phí chuẩn bị đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, phối hợp với các đơn vị thực hiện dự án có liên quan để loại bỏ khối lượng, kinh phí trùng lặp.
An Đạo