THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 November 2013

VIDEO & PICS : Cận cảnh hầm trú bão dã chiến của người dân Quảng Nam


(Tinmoi.vn) Để có thể an toàn trước siêu bão Haiyan, người dân Quảng Nam đã xây nhưng căn hầm dã chiến bằng các bao cát để tránh bão.
Cận cảnh hầm trú bão dã chiến của người dân Quảng Nam
Cận cảnh hầm trú bão dã chiến của người dân Quảng Nam
Căn hầm cao khoảng 1m, được xây bằng các bao cát, chỉ chừa một lỗ nhỏ để một người chui vào
Cận cảnh hầm trú bão dã chiến của người dân Quảng Nam
Cận cảnh hầm trú bão dã chiến của người dân Quảng Nam
Cận cảnh hầm trú bão dã chiến của người dân Quảng Nam
Cận cảnh hầm trú bão dã chiến của người dân Quảng Nam
Trên mái hầm được lợp bằng các tấm xi măng, mà được đậy kiên cố bằng các bao cát...
Cận cảnh hầm trú bão dã chiến của người dân Quảng Nam

Người già trẻ em được ưu tiên xuống dưới hầm tránh siêu bão Haiyan trước

Các căn hầm tránh bão có nhiều kích cỡ khác nhau